Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Klausová synagoga

Klausová synagoga

Památky
Klausová synagoga se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Její název je odvozen z německého slova "Klaus" ve významu "malá budova", které vzniklo z latinského "claustrum".

Původní Tříklausová synagoga byla komplexem tří staveb - dvou synagog a ješivy - vybudovaných koncem 16. století Mordechajem Maiselem. Jednu část založil rabi Löw pro vysokou školu talmudu, druhá byla modlitebnou a třetí byla určena pro rituální lázeň (mikve) a pro péči o nemocné.

Dnešní budova Klausové synagogy vznikla až po zhoubném požáru ghetta v roce 1689 a byla dostavěna roku 1694. Další přestavba Klausové synagogy spadá do osmdesátých let 19. století. Klausová synagoga byla největší synagogou ghettadruhou hlavní synagogou pražské židovské obce a synagogou pražského pohřebního bratrstva (instituce pečující o židovské pohřby a hřbitovy, o nemocné, přestárlé a umírající).

Za okupace bylo vnitřní zařízení zničeno. Další rekonstrukce synagogy proběhla 1979-84 a 1995-96. Z původní stavby zůstal zachován jen tvar oken a nápisová deska na pilíři, datující vznik synagogy do r. 1694. Dnes je zde umístěna stálá expozice Židovského muzea Židovské tradice a zvyky.

Můžete si zde prohlédnout výstavu zabývající se problematikou bohoslužeb všedních dní a svátků, nahlédnout můžete i do rozvinutého svitku Tóry a uvidíte zde také modlitební knihy a jiné rituální předmět. Dále jsou pro návštěvníky připraveny expozice o židovských svátcích a rituálech, mezi které patří narození, obřízka nebo svatba. Jsou zde vystavené předměty, které jsou s těmito rituály spjaty. Vystavují se zde i předměty typické pro židovskou domácnost.

Celý popis
Naposledy změněno: 17. 8. 2019
18.7.
1.9.
To Cache Nomad

To Cache Nomad

Praha 1, Praha
17.4.
20.10.
Odvaha a risk. Století designu v UPM

Odvaha a risk. Století designu v UPM

Praha 1, Praha
20.6.
22.9.
Navracení identity

Navracení identity

Praha 1, Praha
4.4.
30.6.
Plejády skla 1946–2019

Plejády skla 1946–2019

Praha 1, Praha

Ubytování a restaurace v okolí