Úvod > Aktivity & akce > Akce > Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy v Galerii hlavního města Prahy

Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy v Galerii hlavního města Prahy

Kdy 14. březen 2018 10:00 - 17. červen 2018 18:00 Výstavy
V současné společnosti, ve které dochází ke stále intenzívnější globalizační koncentraci, vznikají přirozeně „post-globalizační“ aktivity, pokoušející se dát důraz na alternativní přístupy, cílící na menší autentická regionální společenství.
Pro některé protagonisty takovýchto nemainstreamových aktivit je mnohdy charakteristické, že se zaměřují na průzkum detailních, někdy takřka až skrytých fenoménů, které systematicky a do hloubky definují onen specifický prostor. K takovým průzkumníkům patří i Zdena Kolečková.
 
Její umělecké reference rozkrývají souvislosti zakořeněné v kraji, který byl od začátku 2. světové války drancován i přesto, že patří k těm nejúžasnějším přírodním a krajinným klenotům střední Evropy. Ústecký kraj do značné míry patří, a to až doposud, k nejrozvrácenějším sociálním prostředím v Čechách. Přitom jde o region s hlubokými kulturními kořeny, zakotvenými od pravěku až po období, kdy se stal evropským centrem romantismu, který byl doslova opojen krásou této fantastické krajiny.
 
Výstava Zdeny Kolečkové Podivná botanika a jiné příběhy kombinuje principy tematicky ostře koncipovaného aktuálního projektu a sondy do širšího kontextu dlouhodobého autorčina uměleckého směřování. Základní osu výstavy tvoří instalace, v nichž rostliny, především léčivé byliny, sehrávají úlohu hybatele konkrétního děje, Zdenou Kolečkovou zasazeného do běhu dějin 20. století, do naší přítomnosti a rovněž do blízké budoucnosti. Tato „podivná“ botanika přitom zprostředkovaně odráží charakteristické dramatické, tragické, někdy obskurní nebo absurdní situace spojené s údělem jedinců obývajících prostor střední Evropy.
 
Výstavní částečně retrospektivní projekt Zdeny Kolečkové je možné chápat jako důsledný průzkum její tvorby, která zahrnuje studie s environmentálními či sociologickými prvky, představující apel směrem k upevňování prvků komunitní odpovědnosti – tedy citlivosti k prostředí i k societě, ale také k historii jako jedinému relevantnímu civilizačnímu kontinuu. Autorka v rámci své samostatné přehlídky nabízí „příběhy“ o hledání kulturní identity, potenciálu autentické lidské „posedlosti a umanutosti“ navzdory okolním překážkám i urputné nezávislosti v ne zcela příznivých společenských podmínkách.
 
Narativní linie výstavy Zdeny Kolečkové v Colloredo-Mansfeldském paláci tedy v široké a přesto logicky strukturované perspektivě reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové totalitní atmosféře severočeského pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje spojené se změnou společenského paradigmatu po roce 1989 i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální společenský vývoj s narůstajícími obavami a znepokojením.
 
Doprovodný program:
1) Komentované prohlídky s autorkou Zdenou Kolečkovou a kurátorem Jiřím Černickým
čt 19. 4. 2018 v 18:00
čt 7. 6. 2018 v 18:00

2) Diskuse na téma „Sudety od Beneše k Zemanovi. Všemi zapomenutý kraj, kde se tvoří skutečné dějiny Česka“
Moderuje Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin
čt 24. 5. 2018 v 18:00

3) Sobotní výtvarné workshopy
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
so 12. 5. 2018, 13:00 – 18:00 Industriální krajina
so 2. 6. 2018, 13:00 – 18:00 Experimentální herbář
 
Během výtvarných workshopů se po vzoru umělkyně zaměříme na téma vzpomínek, příběhů a osobního vztahu k místu. Ve výtvarných reakcích navážeme na autorčiny umělecké realizace, rozkrývající environmentální či sociologické souvislosti Ústeckého kraje, který byl v minulosti značně drancován a i přesto patří mezi přírodní a krajinné klenoty střední Evropy. Vytvoříme malby industriálně poznamenané krajiny po vzoru klasického krajinářství; dojde tak k setkání dvou odlišných estetických rozměrů. Po vzoru herbářů vytvoříme studijní kresby léčivých bylin, ke kterým připojíme ručně psané texty, týkající se jejich účinků. Tradiční výtvarné přístupy doplníme také prožitkovými akcemi, navazujícími na autorčiny zahradnické experimenty. Do připravené zeminy budeme sázet vzorky neznámých semen. Tento malý botanický experiment pak bude pokračovat v privátním prostoru domovů účastníků. Dále pozměníme funkci obalů chemických přípravků a jejich vizuální stránka nám nahradí estetickou funkci vázy. Kontrast těchto nádob a vegetace v nich umístěné nám umožní bližší porozumění některým autorčiným konceptům.
 
4) Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
pá 11. 5. 2018, 15:00 – 18:00 Zkoumání organismů, prostředí a krajiny I.
ne 13. 5. 2018, 15:00 – 18:00 Zkoumání organismů, prostředí a krajiny II.
pá 25. 5. 2018, 15:00 – 18:00 Industriální prostředí jako motiv I.
ne 27. 5. 2018, 15:00 – 18:00 Industriální prostředí jako motiv II
Celý popis
Naposledy změněno: 14. 3. 2018

Ubytování a restaurace v okolí