Úvod > Aktivity & akce > Akce > Založeno 1918 - V základech státnosti

Založeno 1918 - V základech státnosti

Kdy 10. leden 2018 10:00 - 15. leden 2018 18:00 Výstavy
V rámci výročních akcí při příležitosti oslav stého výročí založení Československé republiky připravily Kancelář Prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Vojenský historický ústav, Odbor archivní správy ministerstva vnitra a Poštovní muzeum výstavní projekt s názvem Založeno 1918.
Výstava "V základech státnosti" představí tři okruhy památek nevyčíslitelné historické hodnoty:
 
  • první okruh představí výběr rukopisných památek z majetku Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze z Archivu Pražského hradu. K vidění bude evangeliář, který vznikl v západní Evropě po roce 870 a byl korunovačním evangeliářem Karla IV. Dále uvidíte i Svatovítský evangelistář z konce 11. století, který objednal a hradnímu chrámu daroval první český král Vratislav II. či Svatovítskou apokalypsu ze stejné doby. Těšit se můžete i na vzácný Dražický kodex, který obsahuje Kosmovu kroniku s legendou o povolání Přemysla Oráče
 
  • druhý okruh představuje soubor listin z Národního archivu, který se vztahuje k potvrzení práv, svobod a privilegií pro české krále. Listiny pocházejí z fondu Archivu České koruny. Mezi exponáty najdete dvě ze tří listin Zlaté buly sicilské z roku 1212, ve kterých římský král Fridrich II. Štaufský potvrdil dědičnost královského titulu Přemysla Otakara I. a hranice českého státu
 
  • poslední třetí okruh je věnován souboru archeologických památek ze sbírek Národního muzea, Moravského zemského muzea a Správy Pražského hradu. Budou mezi nimi třeba předměty nalezené na Pražském hradě, včetně vybranýách archeologických památek odkazujících na Velkou Moravu, jejímž symbolickým pokračovatelem se stal raně středověký český stát. Vystavena tak bude třeba plaketa s vyobrazením jezdce s dravým ptákem z 9. století, která byla nalezena v chrámové předsíni kostela ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

Třešinkou na dortu bude soubor předmětů z Lumbeho zahrad. Exponáty zahrnují výběr toho nejlepšího, co bylo nalezeno při výzkumu slovanského pohřebiště datovaného do období konce 9. až počátku 11. století, při němž bylo mimo jiné nalezeno velké množství šperků. Podle historiků dokládají, že byli na pohřebišti pochováni příslušníci tehdejší nejvyšší elity. Většinu vystavených předmětů uvidí návštěvníci vůbec poprvé.

Výstava si klade nelehký úkol představit unikátní památky z 9.-14. století, které leží v základech historie českého národa. Autoři by rádi přiblížili současnému člověku základní kameny, které jsou v základech české státnosti, a kořeny, z nichž vyrostl náš národ.

Pětidenní expozice v rámci projektu Založeno 1918 nemá za úkol postihnout celé spektrum a šíři českých dějin, ale představuje slavnostní úvod jubilejního roku 2018 a budou na ni navazovat další specializované výstavy a projekty Správy Pražského hradu a Kanceláře prezidenta republiky.

Vstup na výstavu je zdarma.
Celý popis
Naposledy změněno: 27. 12. 2017

Ubytování a restaurace v okolí