Úvod > Aktivity & akce > Akce > Osudové chvíle Československa - výstava na Staroměstské radnici

Osudové chvíle Československa - výstava na Staroměstské radnici

Kdy 5. říjen 2018 - 11. listopad 2018 Společenské akce
Samostatný československý stát, oficiálně vyhlášený 28. října 1918, vznikl v samém závěru krvavé 1. světové války a během sta let, která od té doby uplynula, prošel řadou dramatických historických zvratů. Jejich očitým svědkem byla - fotografie.
Výstava pořádaná k tomuto výročí se zaměřuje na „osudové chvíle“ těchto sta let. Jejím cílem není na množství dokumentačních záběrů události mapovat, ale naopak: v působivé obrazové metafoře - prostřednictvím skladby emocionálně silných autorských a tematických celků koncentrovaných na klíčové dějinné jevy -příběh dramatického století vyprávět. Na tomto příběhu se podílejí práce předních fotografů, ale i těch, které budou pro veřejnost překvapivým objevem.

Výstava obsahuje následující části, které jsou výběrem z unikátních, po řadu let shromažďovaných kolekcí:
 • Svědectví o První světové válce, které přináší její přímý účastník, donedávna „neznámý vojín a fotograf“ -  JINDŘICH BIŠICKÝ.
 • Mobilizaci. 1938 na protest proti Mnichovské dohodě, stejně jako léta působení československé vlády v exilu, jak je fotografoval donedávna rovněž neznámý fotograf ERICH AUERBACH.
 • Okupace Československa německými nacisty r. 1939, jak ji výjimečně působivým způsobem zachytil LADISLAV SITENSKÝ. Stejně jako později československý západní odboj, konkrétně život příslušníků čs. letky bojujících v britském Královském letectvu.
 • Silně prožité osobní svědectví o československém východním odboji nám na svých negativech překvapivě zanechal sám kapitán OTAKAR JAROŠ, čítankový hrdina bitvy u Sokolova, ve které padl. Jarošovy negativy ležely léta zcela nepovšimnuty v soukromých rukách.
 • Ročník 21 je název ve světě ojedinělého fotografického souboru, jehož autorem je ZDENĚK TMEJ -  věnovaného životu mladých lidí narozených v r. 1921 a donucených pracovat v tzv. totálním nasazení pro Německou říši.
 • Rok 1945 očima fotografů je obrazovým svědectvím o konci 2. světové války a osvobození Československa v podání takových fotografických es, jakými byli TIBOR HONTY, VÁCLAV CHOCHOLA, KAREL LUDWIG, SLÁVA ŠTOCHL, JIŘÍ JENÍČEK, FRANTIŠEK ILLEK, JOSEF ZEMAN, MIROSLAV HÁK a další. Včetně neznámého svědectví o transportech vězňů vracejících se po strastiplných letech v nacistických koncentračních lágrech domů v podání téměř neznámého fotografa, jímž je VLADIMÍR FYMAN.
 • Rok 1968 očima fotografů je obrazová kolekce věnovaná další okupaci Československa, tentokrát vojsky Sovětského svazu a zemí Varšavské smlouvy, která ukončila československý pokus o „socialismus s lidskou tváří“.  Jejími autory jsou OLDŘICH ŠKÁCHA, MILOŇ NOVOTNÝ, JIŘÍ STIVÍN, DANIELA SÝKOROVÁ, ANTONÍN NOVÝ a další.
 • Československý disent - obrazové svědectví o prostředí disentu a undergroundu v období normalizace, které nastoupilo po krachu tzv. Pražského jara, jak je zaznamenali fotografové OLDŘICH ŠKÁCHA, IVAN KYNCL, JAN SÁGL.
 • Normalizace - absurdity života mezi jeho oficiální a neoficiální tváří zachytili s typicky českým smyslem pro humor a ironii fotografové JINDŘICH ŠTREIT, IVO LOOS, DANA KYNDROVÁ.
 • Rok 1989 očima fotografů je výběr prací z jedinečné kolekce, která v minulých letech prošla světem. Má tři části. První, nazvaná Preludium, zahrnuje svědectví o prvních masových, surově potlačovaných demonstracích, které předcházely Listopadu 89. Druhá, nazvaná Německý exodus, zachycuje hromadný útěk východních Němců přes Prahu do Západního Německa. A konečně třetí část je věnována dramatickým událostem Sametové revoluce, v jejímž závěru Československo nabylo opět demokracie. Autory této kolekce je řada autorských osobností: JAN ŠIBÍK, RADEK BAJGAR, JAROSLAV KUČERA, JAROSLAV KOŘÁN, KAREL CUDLÍN, JOSEF PTÁČEK, JAN JINDRA, ROMAN SEJKOT, JAN ŠILPOCH, JIŘÍ VŠETEČKA, PETR ZHOŘ a další.
 • Havel Story je kulminujícím souborem příběhu, který výstava vypráví. Zahrnuje svědectví řady fotografů o fascinující dráze Václava Havla od role disidenta po roli československého a poté českého prezidenta.
 • Záběry dalších dvou polistopadových českých prezidentů, Václava Klause a Miloše Zemana, tvoří závěr příběhu. Závěr doširoka otevřený interpretaci.
Výstava OSUDOVÉ CHVÍLE ČESKOSLOVENSKA – OBRAZOVÝ PŘÍBĚH STOLETÍ je unikátním dílem vytvořeným z unikátních kolekcí. Je určena nejširší divácké veřejnosti domácí i zahraniční.  Vyznačuje se přísně sledovanou obrazovou kvalitou a diváckou sdělností. Počítá nejen s  návštěvností lidí všech věkových kategorií, včetně hromadných školních výprav, ale i doprovodným programem, zahrnujícím komentované prohlídky, vědomostní soutěž pro školy i vystoupení historiků a publicistů.
Celý popis
Naposledy změněno: 29. 9. 2018

Ubytování a restaurace v okolí