Úvod > Aktivity & akce > Akce > Intermezzo svobody

Intermezzo svobody

Kdy 23. únor 2012 19:30 - 21:00 Společenské akce
Konec války, obnovení Československa, návrat tisíců vězňů zrodily euforii, která se však s voláním po spravedlnosti, ale i s brutalitou odvety. Lidé byli ochotni nasadit síly pro obnovu s důvěrou v nadějné perspektivy. Jak v této bouřlivé atmosféře jednali křesťané a církve? Panelová diskuse.
Krátké období necelých tří let je dodnes nedoceněnou a v mnohých ohledech také neprobádanou periodou českých dějin. Rychlý zvrat společenských poměrů a především nástup komunismu nedovoloval patřičný nezaujatý odstup. Není pochyb, že s tímto obdobím je spojena řada historických mýtů a že je zatíženo ideologizující interpretací. Společná diskuze erudovaných odborníků se pokusí vnést jasnější světlo do širší diskuze o této nelehké době.

Doc. Vojtěch Novotný, Th.D. (* 1971) je akademický pracovník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje teologickou antropologii, eschatologii a dějiny teologie. Badatelsky se věnuje zejména dějinám české katolické teologie 20. století. Je mj. autorem knihy Katolická teologická fakulta 1939–1990 (2007).

PhDr. Jan Stříbrný (* 1950), jako historik a druhý viceprezident České křesťanské akademie je zodpovědný za výzkumné projekty, které se zaměřují zejména na historii církví za obou totalitních režimů. Nyní je koordinátorem projektu Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století. Je mj. autorem studie Církve a náboženství v Protektorátu Čechy a Morava pro příručku náboženských a církevních dějin českých zemí 20. století, vydanou Collegiem Carolinem v Mnichově (2009).

Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D. (* 1970) je historikem, vědeckým pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Zabývá se politickými, sociálními a ideovými dějinami meziválečného Československa, česko-německými vztahy ve 20. století, problematikou antidemokratických hnutí a českými církevními dějinami. Přednáší na FF MU v Brně, je mimo jiné autorem knihy Mezi křížem a národem (2006) o vývoji sudetoněmeckého politického katolicismu v meziválečném Československu.

Vstupné dobrovolné
Celý popis
Naposledy změněno: 20. 2. 2012

Ubytování a restaurace v okolí