Úvod > Aktuality > Víkend nabízí vstup zdarma do všech expozic Národní galerie

Víkend nabízí vstup zdarma do všech expozic Národní galerie

Vydáno 4. února 2016 Kultura
Při příležitosti svých 220 let Národní galerie připravila od 5. do 7. 2. bohatý doprovodný program a vstup do všech expozic a výstav zdarma! Těšit se můžete např. na sobotní brunch se senegalským umělcem El Hadji Sym či na jeho víkendový workshop pro mladé. Sobotní projekce dokumentárního snímku Aj Wej-wej: Bez omluvy pak přiblíží život čínského umělce a jeho boj za svobodu ve vlastní zemi. Po filmu bude následovat diskuze se samotným Aj Wej-wejem.
Šternberský palác - evropské umění od antiky do závěru baroka

Šternberský palác - evropské umění od antiky do závěru baroka

Šternberský palác na Hradčanském náměstí v Praze vznikl na objednávku hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka a jeho manželky Kláry z Maltzanu. Od roku 1946 začala budovu využívat a stavebně upravovat Národní galerie v Praze, která sem umístila své sbírky Evropského umění od antiky do závěru baroka.

Muzeum českého kubismu - stálá expozice Národní galerie

Muzeum českého kubismu - stálá expozice Národní galerie

Stálá expozice Národní galerie v Praze v Domu U Černé Matky Boží je zaměřena na nejvýznamnější etapu kubismu v českých zemích (na období let 1910-1919) a představuje nejen obrazy, plastiky, kresby, ale také oblast užitého umění a architektury.

Národní galerie pro děti a rodiče

Národní galerie pro děti a rodiče

Národní galerie v Praze nabízí kromě stálých expozic také doprovodné programy pro nejmenší návštěvníky. Připravena je nabídka organizovaných i samoobslužných aktivit pro rodiny s dětmi, ve Veletržním paláci je otevřen také Galerijní dětský koutek.

Expozice umění 19. století se nabízí v klášteře sv. Jiří na Hradčanech

Expozice umění 19. století se nabízí v klášteře sv. Jiří na Hradčanech

Od konce 19. století probíhají v areálu kláštera sv. Jiří v Praze průběžně opravy a archeologický výzkum. V letech 1963 - 1974 byla budova rekonstruována pro sbírky Národní galerie v Praze a na jaře 1976 zde byla veřejnosti zpřístupněna stálá expozice starého českého umění.

Nová expozice a výstavy v Paláci Kinských v Praze

Nová expozice a výstavy v Paláci Kinských v Praze

Palác Kinských s novou dramaturgií atraktivních krátkodobých výstav.

Zámek Fryštát v Karviné

Zámek Fryštát v Karviné

Dominantou města Karviná je zámek Fryštát. Empírový zámek je jedinečnou památkou svého druhu v ostravském regionu a představuje opravdový unikát, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci.

Schwarzenberský palác - památky českého baroka v Praze

Schwarzenberský palác - památky českého baroka v Praze

Ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí v Praze je k vidění stálá expozice Národní galerie s názvem Baroko v Čechách. Prezentováno je zde na 160 sochařských exponátů, 280 ukázek pozdně renesančního a barokního malířství od konce 16. století do 18. století na teritoriu zemí Koruny české.

Palác Kinských - Národní galerie v paláci Kinských v Praze

Palác Kinských - Národní galerie v paláci Kinských v Praze

Palác Kinských na Staroměstském náměstí bude od února 2016 hostit hlavní expozici výroční výstavy Velkorysost: Umění obdarovat mapující identitu a poslání nejstarší české sbírkotvorné instituce. Výstava je zaměřena na zmíněná témata donátorství, štědrosti a vzájemnosti.

Národní galerie - Velteržní palác - stálá expozice umění 20. a 21. století

Národní galerie - Velteržní palác - stálá expozice umění 20. a 21. století

Stálá expozice umění 20. a 21. století seznamuje ve třech podlažích Veletržního paláce s vývojem českého i zahraničního výtvarného umění v kontinuitě posledních dvou staletí. Od roku 2000 jsou zde vystavovány také sbírky umění 19. století.

Anežský klášter - středověké umění v Čechách a střední Evropě

Anežský klášter - středověké umění v Čechách a střední Evropě

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie v Praze. Od října 2016 nový prohlídkový okruh.

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna byla postavena v roce 1630 jako součást raně barokního paláce Albrechta z Valdštejna. V současnosti Valdštejnská jízdárna slouží jako prestižní výstavní prostor Národní galerie pro konání krátkodobých výstav.

Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie v Praze je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.