Úvod > Aktuality > Skleník na Pražském hradě je mimořádně přístupný pro veřejnost

Skleník na Pražském hradě je mimořádně přístupný pro veřejnost

Vydáno 9. března 2017 Zážitky
Mimořádně můžete navštívit jindy nepřístupný pěstební skleník na Pražském hradě! Výstava potrvá do neděle 12. března. Tentokrát se váže k české královně Marii Terezii, od jejíhož narození 13. května uplyne 300 let.

Již pátý ročník výstavy je věnován české královně Marii Terezii, jejím úpravám Pražského hradu i jejímu zájmu o zahrady.

Na výstavě Předjaří v Královské zahradě uvidíte tisícovku kvetoucích jarních rostlin připravených k výsadbám,. Květiny, které zde zahradníci vypěstují, zdobí vedle zahrad i hradní sály a salónky při státních návštěvách.

Návštěvníci se seznámí také s korunovací Marie Terezie na Hradě, jeho pozdně barokní přestavbou, vedenou dvorním stavitelem N. F. L. Paccassim (1716–1790) ale také úpravami Královské zahrady. Předměty ze sbírek Pražského hradu se snoubí s květinovým korzem přichystaným hradními zahradníky. Tvoří jej záplava rozkvetlých přirychlených cibulovin; modřenců, narcisů, hyacintů, hvězdníků aj. K vidění jsou i výsevy a rostliny pro výsadby v zahradách.
 

Informace ke vstupu do výstavy

Vstup na výstavu Předjaří bude z ulice U Prašného mostu brankou ve Lvím dvoře, tedy z místa před hlavním stanovištěm bezpečnostních kontrol. Návštěvníci výstavy budou kontrolováni namátkově. Standardní kontrolou projdou návštěvníci s většími zavazadly. Kvůli zajištění plynulosti provozu a zabránění případným nedorozuměním proto návštěvníky žádáme, aby větší zavazadla do areálu Hradu nepřinášeli.

Užijte si jaro na Pražském hradě!

Pražský hrad - nejnavštěvovanější klenot země

Pražský hrad - nejnavštěvovanější klenot země

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

Oranžerie v Královské zahradě Pražského Hradu

Oranžerie v Královské zahradě Pražského Hradu

Z původní fíkovny a oranžerie určené k pěstování exotického ovoce a středozemní flóry, se nedochovalo nic. Mohou za to švédská vojska, která Královskou zahradu dokonale zpustošila. Až po roce 1989 došlo k obnově skleníku, který dnes opět slouží k pěstování rostlin pro Pražský Hrad.