Úvod > Aktuality > Poznejte mokřadní ptáky na ornitologických vycházkách

Poznejte mokřadní ptáky na ornitologických vycházkách

Vydáno 22. ledna 2018 Příroda
V pátek 2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah. Vycházky za vodními ptáky začnou 27. ledna a budou pokračovat i následující dva víkendy.
Ptáci v ziměNavštivte mokřady s Českou společností ornitologickoupoznejte jejich ptačí obyvatele. Akce ke Světovému dni mokřadů pořádají ornitologové počtvrté. Letos se mohou zájemci podívat za vodními ptáky zejména v Praze a ve středních Čechách, vycházky jsou na plánu ale také v Ústeckém kraji nebo na jižní Moravě. V hlavním městě se procházky soustředí na okolí Vltavy a modřanské tůně, na Berounsku spoluorganizuje poznávací výlet kolem Berounky správa Chráněné krajinné oblasti Český kras. Cesta navíc povede i podél zimovišť netopýrů. Zajímavostí je sedmikilometrová trasa u Labe v Neratovicích, při které zájemci navštíví také dočišťovací nádrže podniku Spolana. Pro ptáky jsou významné tím, že nezamrzají ani v zimě. Kromě vycházek pořádají ornitologové také promítání. Někde jsou výlety závislé na počasí, organizátoři proto doporučují si vybranou akci předem ověřit.

Z minulých pozorování vyplývá, že větší mrazy znamenají zajímavější dění u vody. Zatímco na rybnících a menších jezerech, kde voda zamrzá, utichá i ptačí ruch, na nezamrzlé toky se slétávají ptáci ze širokého okolí i ze severských oblastí. Ti, kdož na procházky vyrazí, mají šanci vidět třeba také zajímavé hosty ze severu. Mezi nimi například dominantní morčáky a hoholy.
 

Kam za vodními opeřenci o víkendu?

Praha Troja - za vodními ptáky k Vltavě

Hohol severní v zimě

V sobotu 27. ledna můžete vyrazit za vodními ptáky k Vltavě, do pražské Troji. Sraz je v 9:00 v Podhoří (zastávka autobusů 236, 112). Půjde se proti proudu Vltavy až k hlavnímu vstupu do Zoo (MHD 112).
 

Neratovice - Labe a nádrže Spolany

Sraz v sobotu 27. 1. v 9:00 na pravém břehu Labe u železničního mostu. Vycházka (7 km) kolem Labe a dočišťovacích nádrží Spolany, které nezamrzají ani v zimě. Pozorování a určování vodních ptáků za pomoci stativového dalekohledu s velkým zvětšením. S sebou si nezapomeňte dalekohled, teplé oblečení, terénní obuv a svačinu. Výlet je vhodný i pro rodiny s dětmi. Předpokládaný konec ve 12:00 hod. Pořádá Regionální muzeum Mělník a ČSO, vede Libor Praus (praus@muzeum-melnik.cz, tel. 605 522 692).
 

Okolí Plané nad Lužnicí

Vycházka za ptáky do okolí Plané nad Lužnicí. Sraz v neděli 28. 1. v 8:30 před zámkem na Strkově.
 

Zima na Nesytu

Vodní ptákSraz v neděli 28. 1. na hrázi rybníka Nesyt (mezi jihomoravskými městy Lednice a Valtice, GPS  48.7782225N, 16.7432678E) v 9:00 hodin. Předpokládaný konec cca ve 12:00. Čeká vás ukázka kroužkování a vycházka podél rybníka Nesyt na ornitologickou pozorovatelnu v tzv. Valtické zátoce.  Účastníky prosíme o nahlášení účasti předem na níže uvedených kontaktech. Ve spolupráci s ČSO organizuje AOPK ČR, RP Jižní Morava, SCHKO Pálava, Ing. Vlastimil Sajfrt (vlastimil.sajfrt@nature.cz), tel. +420 602 689 057.


Tyto vycházky jsou v pořadí již třetí sérií, kterou ČSO pro veřejnost pořádá – na přelomu dubna a května to je Vítání ptačího zpěvu a začátkem října pak Evropský festival ptactva.
 

Co je to Ramsarská úmluva

V Íránu, konkrétně ve městě Ramsar, byla roku 1971 podepsána tzv. Ramsarská úmluva, která je úmluvou o mokřadech. Může se nám tento den zdát mírně kuriózní, ale mokřady jsou na naší zemi jedním z důležitých biotopů a mají velký význam například jako stanoviště vodních ptáků. Proto je nutné je chránit před znečištěním a zároveň i proto mají svůj mezinárodní den, abychom na ně nezapomínali.
Přírodní památka Komořanské a Modřanské tůně

Přírodní památka Komořanské a Modřanské tůně

Modřanské a Komořanské tůně (jinak též „Modřanské laguny“) se nacházejí v jižní části Prahy u soutoku Berounky a Vltavy.

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je součástí Lednicko-valtického areálu. Byla vyhlášena v roce 1953 na rozloze 552,5 ha k ochraně významného hnízdiště vodních ptáků. Od roku 1990 je oblast zařazena do seznamu mezinárodně významných mokřadů. Podél rybníků vede 11 km dlouhá naučná stezka.

Naučná stezka Lednické rybníky

Naučná stezka Lednické rybníky

Trasa stezky je 11 km dlouhá a má několik odboček. Na 14 panelech se dozvíte mnoho zajímavého o vodním ptactvu, rostlinách i o historii a architektuře zdejší parkové krajiny. Naučná stezka prochází Národní přírodní rezervací Lednické rybníky.

Vltava - česká vodácká klasika

Vltava - česká vodácká klasika

Česká vodácká klasika, nejnavštěvovanější řeka splavná pod Lipnem po celý rok. Řeka příjemně teče krajinou a zkouší zručnost kormidelníků v četných peřejkách, které však nepřekročí obtížnost WW I. Na jezech jsou vorové propusti, které zaručují sjízdnost a oživují plavbu.

Řeka Labe - jedna z největších řek a vodních cest Evropy

Řeka Labe - jedna z největších řek a vodních cest Evropy

Řeka Labe pramení v Krkonoších, na místě zvaném Labská louka ve výšce 1384 m n. m. V Čechách je její tok dlouhý 358,3 km, než se však dostanou její vody do Severního moře, urazí celkem 1154 km.