Úvod > Aktuality > Na zámku Fryštát si zdarma prohlédnete sbírky českého umění

Na zámku Fryštát si zdarma prohlédnete sbírky českého umění

Vydáno 31. ledna 2016 Památky
Národní galerie slaví každoročně své založení otevřením sbírek pro veřejnost zdarma. Karvinský zámek Fryštát se také připojí. Lidé si zámek Fryštát, který ve svých prostorách vystavuje obrazy ze sbírek Národní galerie, budou moci ve dnech 6. a 7. února 2016 od 10 do 17 hodin prohlédnout zcela zdarma. Návštěvníci zde naleznou díla představitelů rané romantické krajinomalby Antonína Mánese a Františka Xavera Procházky, dále žáků Haushoferova krajinářského ateliéru pražské Akademie Aloise Bubáka, Adolfa Kosárka a Julia Mařáka i nejvýznamnějšího zástupce francouzského plenérového realismu u nás Antonína Chittussiho.
Zámek FryštátNárodní galerie slaví každoročně své založení otevřením sbírek pro veřejnost zdarma. K oslavám se připojuje také zámek Fryštát, který nabídne ke zhlédnutí zcela bezplatně expozici v objektu Lottyhausu.

Milovníci umění zde naleznou práce představitelů rané romantické krajinomalby Antonína Mánese a Františka Xavera Procházky, dále žáků Haushoferova krajinářského ateliéru pražské Akademie Aloise Bubáka a Julia Mařáka i nejvýznamnějšího zástupce francouzského plenérového realismu u nás Antonína Chittussiho. Náladovou krajinomalbu přelomu století ovlivněnou impresionismem a pointilismem reprezentují plátna Antonína Hudečka a Antonína Slavíčka.

Julius MařákUmění portrétu je představeno vynikajícími plátny Josefa Mánese, Karla Purkyně a Jaroslava Čermáka. Žánrovou malbu zastupuje barevně brilantní studie Josefa Navrátila, druhorokokový námět Josefa Mánese, realistický pohled do interiéru Soběslava H. Pinkase a další. Své místo zde má i umělecká generace Národního divadla v pracích takových osobností jako Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Julius Mařák a František Ženíšek. Umělecké proudy a směry konce 19. století reprezentují práce Maxmiliána Pirnera, Jana Preislera a Karla Špillara. Ze sochařů zde zastoupených vás zaujmou práce Josefa Václava Myslbeka, Bohuslava Schnircha, Stanislava Suchardy, Bohumila Kafky, Josefa Maudera a Josefa Mařatky.

Mimo to je zámek otevřený také pro běžné prohlídky, které jsou o víkendech přístupné i v zimě. V sobotu i v neděli začínají prohlídky v 10 , 12, 14 a v 16 hodin.
Zámek Fryštát v Karviné

Zámek Fryštát v Karviné

Dominantou města Karviná je zámek Fryštát. Empírový zámek je jedinečnou památkou svého druhu v ostravském regionu a představuje opravdový unikát, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci.

Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie v Praze je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.

Další aktuality

12.5.
2018
Otevřené chrámy lákají na prohlídky

Otevřené chrámy lákají na prohlídky

Severní Morava a Slezsko | Památky
18.4.
2018
O víkendu se bude dobývat hrad Sovinec

O víkendu se bude dobývat hrad Sovinec

Severní Morava a Slezsko | Památky