Úvod > Aktuality > Téměř 770 let dominuje krajině středního toku Sázavy hrad Český Šternberk

Téměř 770 let dominuje krajině středního toku Sázavy hrad Český Šternberk

Vydáno 26. února 2016 Zážitky
Kousek od Prahy se nad řekou vypíná hrad Český Šternberk. Patří rodině Sternbergů, která je jednou z nejstarších českých rodin. Zdeněk Sternberg na hradě žije. Již na březen zde přichystali mimořádné prohlídky, na které si nemusíte vstup předem rezervovat. Konají se od 27. února každou sobotu a neděli ve 13 hodin. Prohlídku doporučujeme spojit s procházkou po okolí. Naobědvat se můžete v místním hradním Café.

Prohlídková trasa hradu vede patnácti bohatě zařízenými prostorami. Navštěvník prochází rozlehlým, skvostně vybaveným rytířským sálem s mnohými cennými artefakty, vzácně vyzdobenou kaplí sv. Šebestiána, žlutým salónem s raně barokní štukaturou zařízeným ve slohu Ludvíka XVI. a vstupuje do dámské komnaty. Útulnou knihovnou s několika tisíci svazky a vynikajícím obrazem, který je připisován Petru Brandlovi, vstupuje do rozlehlé jídelny, zdobené tabulovým stříbrem, jejíž stěny pokrývá galerie rozměrných portrétů představujících významné příslušníky sternberského rodu.

Následuje orientální předsíň a snídaňový pokoj se sbírkou třpytivých stříbrných figurek, zařízený květinově intarzovaným nábytkem. Pracovna Jiřího Sternberga nabízí zájemcům o genealogii obrazový rodokmen v šesti generacích s 63 portréty předků v dobových kostýmech a uniformách. V dalších čtyřech komnatách se návštěvník postupně ocitá ve slohovém prostředí rokoka, biedermeieru, empíru a baroka a obklopuje ho množství stylových uměleckých děl. Zájemce o myslivost upoutá lovecký salon, jehož stěny zdobí trofeje různých druhů zvěře a vstupní schodiště pak uzavírá okruh patnácti expozičních místností. Zde jsou tři rozměrné obrazy, vytvořené Filipem Sternbergem, které znázorňují bitevní výjevy z 18., 19. a 20. století.

Zcela ojedinělá je šternberská sbírka dobových grafických listů, námětově zaměřených k dějinám třicetileté války. Tato kolekce mědirytin, shromážděná počátkem 20. století Jiřím Sternbergem, čítá 545 kusů a je hodnocena jako jedna z nejvýznamnějších sbírek této tématiky. Expoziční místnosti jsou doplněny zajímavou sbírkou historických zbraní, soubory vzácného porcelánu a různými ukázkami drobného uměleckého řemesla uplynulých staletí.

Na předjarní prohlídky, které potrvají až do 20. března se nemusíte objednávat.

Naučná stezka rytíře Kryštofa Jana Šice z Divišova až k hradu Český Šternberk

Naučná stezka rytíře Kryštofa Jana Šice z Divišova až k hradu Český Šternberk

Název stezky vychází ze jména rytíře Jana Kryštofa Šice, který žil v Měchnově a na Šternberku v 17. století. Dochovaly se po něm místní názvy jako "Šicovská louka" nebo "Šicovský rybník". Trasa využívá historických dochovaných cest.

Hrad Český Šternberk

Hrad Český Šternberk

Hrad Český Šternberk patří k nejstarším hradům v Čechách a je dodnes v držení rodu Sternbergů, který ho v roce 1241 založil. Hrad si zachovává vnější gotickou podobu, ale interiéry byly raně barokní přestavbou přeměněny na zámecké.

Další aktuality

17.5.
2018
Tipy kam o víkendu s dětmi

Tipy kam o víkendu s dětmi

Střední Čechy | Zážitky
14.5.
2018
Hrabalovo Kersko vás okouzlí opět tento víkend

Hrabalovo Kersko vás okouzlí opět tento víkend

Střední Čechy | Zážitky