Úvod > Aktuality > 100 let Československa: Pražský hrad nabídne korunovační klenoty a další akce

100 let Československa: Pražský hrad nabídne korunovační klenoty a další akce

Vydáno 12. ledna 2018 Památky
Sto let od založení samostatného Československa letos připomenou stovky festivalů, výstav a dalších programů. Do oslav se zapojuje i Pražský hrad, tradiční sídlo našich panovníků. Jejich hlavy kdysi zdobily vladařské koruny – a právě výstavou korunovačních klenotů a letošní série oslav začíná.
Představení korunovačních klenotů českých králů je vždy velká událost; naposledy se tak stalo v květnu 2016 u příležitosti 700. výročí od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Ani letošní výstava Symbolická moc českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě nebude výjimkou.
 

Korunovační klenoty jako symbol státnosti

Svatováclavskou korunu, kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem a další novější předměty od žezla přes jablko, kožená pouzdra, podušky a korunovační plášť s doplňky si na výstavě prohlédnete zdarma a pohodlně ze všech stran od 16. až do 23. ledna, vstup do Vladislavského sálu vede z Jižních zahrad a přes Býčí schodiště. K vidění bude i zbroj svatého Václava, která je součástí svatovítského pokladu, další předměty připomínající patrona českého státu i výstava mapující osudy korunovačních klenotů během posledních sto let.
 

Chcete na vlastní oči vidět Zlatou bulu sicilskou?

Prohlídka korunovačních klenotů je součástí výstavního projektu Založeno 1918, který se skládá z pěti samostatných výstav. Všechny se uskuteční během roku 2018 na Pražském hradě a pověstnou první vlaštovkou je expozice V základech státnosti. Nabídne přehlídku vzácných rukopisných originálů a dalších předmětů, které tvoří základy české státnosti. V Císařské konírně bude vystaven například Svatovítský evangeliář, který objednal a svatovítské katedrále daroval první český král Vratislav II., anebo dvě listiny Zlaté buly sicilské, vydané Fridrichem II. Štaufským. Výstava V základech státnosti je přístupná zdarma, ale je ze všech projektů nejkratší: na její návštěvu máte jen pár dnů od 10. do 15. ledna.
 

Další výstavy

Spěchat naopak nebudete muset u dalších výstav, všechny potrvají několik měsíců. Příjemná zpráva přišla z Kanceláře prezidenta republiky a od správy Pražského hradu: společná vstupenka na všechny tři další akce stojí 150 Kč pro dospělé a 70 Kč pro seniory, mládež a studenty do 26 let, termín návštěvy si samozřejmě vyberete sami. A co se nabízí?

První z dlouhodobých výstav nazvaná Labyrintem dějin českých zemí potrvá od 27. února do 1. července a v Císařské konírně představí zlomové okamžiky ve vývoji českého státu od 10. století do současnosti. Hlavním exponátem bude takzvané Vladislavovo privilegium z roku 1158, nejstarší dochovaná listina potvrzující existenci českého státu.

Ve středu 7. března v Jízdárně Pražského hradu začne výstava Doteky státnosti, zaměřená na historii státních symbolů. Symbolicky skončí právě v den oslav založení samostatné republiky 28. října. Prohlédnete si tu například státní vyznamenání, prezidentský automobil Škoda VOS, telegram Alberta Einsteina prezidentu Klementu Gottwaldovi s žádostí o milost pro Miladu Horákovou, sako Jana Kubiše, které měl na sobě ve chvíli spáchání atentátu na Reinharda Heydricha či lafetu z pohřbu Tomáše Garrigua Masaryka.

Tečkou za výstavním projektem Založeno 1918 bude od 28. června do 28. října v Tereziánském křídle výstava věnovaná Hradní stráži. Protože první jednotku vytvořili v říjnu 1918 členové Sokola, výstava začne právě v době konání XVI. všesokolského sletu.
 

Další zážitky na Pražském hradě a v okolí

Výhledy z věže chrámu sv. Víta

Výhledy z věže chrámu sv. Víta

Vydejte se za nevšedním výhledem na jižní věž chrámu sv. Víta na Pražském hradě, která je opět přístupná. Věž je nejvyšší věží chrámu a její výška dosahuje téměř 100 metrů. Připravte se však na náročný výstup, za výhledem budete muset překonat skoro 300 schodů.

Císařská konírna na Pražském hradě

Císařská konírna na Pražském hradě

Císař Rudolf II. byl kromě jiných kuriózních zájmů také vášnivým milovníkem a sběratel koní. Pro svou vášeň nechal zbořit část hradních hradeb a na jejich místě vystavěl kolem roku 1583 nové nádherné stáje. V současnosti slouží konírna k výstavním účelům.

Hrzánský palác s expozicí Symboly republiky: Pilíře české státnosti

Hrzánský palác s expozicí Symboly republiky: Pilíře české státnosti

V jižní části Loretánské ulice stojí jeden z několika pražských paláců Hrzánských. Je jedním z nejstarších hradčanských domů. Každou středu je zde přístupná stálá expozice Symboly republiky: Pilíře české státnosti.

Jízdárna Pražského hradu - unikátní výstavní prostory s jezdeckou minulostí

Jízdárna Pražského hradu - unikátní výstavní prostory s jezdeckou minulostí

Barokní průčelí Jízdárny Pražského hradu z konce 17. století tvoří téměř celou jednu stranu ulice U Prašného mostu, která vede na Pražský hrad ze severní strany, přes Jelení příkop. V polovině 20. století byla Jízdárna adaptována na výstavní síň.

Katedrála sv. Víta v Praze - absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála sv. Víta v Praze - absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Královská cesta - nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta - nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, kudy procházely korunovační průvody Českých králů – přijímajících poctu od občanů města. Cesta spojovala dvě důležitá královská sídla – Pražský hrad a Královský dvůr na Starém Městě Pražském.

Obrazárna Pražského hradu se vyrovná nejvýznamnějším evropským uměleckým kolekcím

Obrazárna Pražského hradu se vyrovná nejvýznamnějším evropským uměleckým kolekcím

Stálá expozice Obrazárny Pražského hradu představuje návštěvníkům reprezentativní výběr více než jednoho sta nejkvalitnějších obrazů z majetku Pražského hradu čítajícího kolem 4000 obrazů.

Starý královský palác na Pražském hradě

Starý královský palác na Pražském hradě

Od svého založení na konci 9. století palác narůstal a měnil se do své současné podoby. Původní dřevěné stavení s kamennou podezdívkou přestavěl na počátku 12. století kníže Soběslav na kamenný románský palác. Jeho zbytky se zachovaly v podzemí dodnes.

Vladislavský sál na Pražském hradě

Vladislavský sál na Pražském hradě

Vladislavský sál ve Starém paláci na Pražském hradě vás ohromí svojí velikostí a zejména unikátně řešenou klenbou. Aby se panstvo nemuselo moc unavovat, tak se do něj vjíždělo přímo na koních. Unikátem je také to, že se do současnosti sál zachoval ve své původní podobě.

Výstavní projekt Založeno 1918

Výstavní projekt Založeno 1918

V rámci výročních akcí při příležitosti oslav stého výročí založení Československé republiky připravily Kancelář Prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Vojenský historický ústav, Odbor archivní správy ministerstva vnitra a Poštovní muzeum výstavní projekt s názvem Založeno 1918.

Zlatá ulička - jedno z nejrozmanitějších míst Pražského hradu

Zlatá ulička - jedno z nejrozmanitějších míst Pražského hradu

Dlouhá řada drobných domků je jedno z nejmalebnějších míst Prahy. Romantická pověst spojuje název uličky s alchymisty na dvoře Rudolfa II., kteří zde však ve skutečnosti nikdy nebydleli. Zdejší pitoreskní prostředí zaujalo řadu spisovatelů a výtvarných umělců, žil zde i spisovatel Franz Kafka.

Pražský hrad - nejnavštěvovanější klenot země

Pražský hrad - nejnavštěvovanější klenot země

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.