Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Pinkasova synagoga v Praze - památník obětí holocaustu

Pinkasova synagoga v Praze - památník obětí holocaustu

Kultura
Gotická Pinkasova synagoga v centru Josefova je věnována památce obětí holocaustu z řad českých a moravských Židů, jejichž jména připomínají nápisy pokrývající zdi hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor.
Text nápisů byl sestaven na základě kartoték, které vznikly krátce po válce z dochovaných transportních listin, registračních soupisů a výpovědí přeživších. Na všech zdech interiéru jsou napsána jména obětí holocaustu s jejich daty narození a smrti. Skutečné datum úmrtí je ve většině případů neznámé, a proto je nahrazuje datum deportace do ghett a vyhlazovacích táborů na východě, které je většinou poslední informací o obětech. Jména obětí jsou členěna podle posledního bydliště před deportací či zatčením a v rámci tohoto členění jsou napsána abecedně podle příjmení jednotlivých rodin. V hlavní lodi jsou uvedena jména těch, kteří měli poslední bydliště před deportací v Praze, v ostatních přilehlých prostorách jsou zapsána jména obětí z mimopražských měst a obcí.

Po stranách schránky na Tóru (aron ha-kodeš) jsou zaznamenána jména některých ghett a táborů, do nichž byli čeští a moravští Židé deportováni a kde byla převážná většina z nich vyhlazena. Památník obětí holocaustu v Pinkasově synagoze je dlouhým náhrobním nápisem připomínajícím jména těch, jimž nemohl být vztyčen náhrobní kámen.

Prohlídku synagogu umocňuje stálá expozice v prvním patře Pinkasovy synagogy. Jedná se o kresby dětí z koncentračního tábora v Terezíně, kterých bylo mezi terezínskými vězni přes deset tisíc. Na obrázcích těchto dětí je zdokumentován život v táboře a jejich bezprostřední pocity, strach a bezmoc. Muzeum má ve své sbírce více než čtyři tisíce originálních kreseb těchto dětí, které naplňují prohlídku vlnou emocí a slouží také k zamyšlení nad zvěrstvy, které byly v minulosti páchány.
 
V areálu Pinkasovy synagogy se také nachází rituální lázeň - mikve. Rituální lázně v Praze slouží svému původnímu účelu až do dnešních dnů. Prostory jsou však otevřeny i návštěvníkům, jedná se o návštěvy s odborným průvodcem.
Celý popis
Naposledy změněno: 20. 3. 2017
6.4.
22.6.
Prohlídky Rudolfina

Prohlídky Rudolfina

Praha 1, Praha
1.4.
23.12.
Karlínské farmářské trhy

Karlínské farmářské trhy

Praha 8, Praha
25.4.
30.4.
Výstava Martina Stranky

Výstava Martina Stranky

Praha 1, Praha
25.4.
30.4.
Jubilejní X. ročník Prague Photo

Jubilejní X. ročník Prague Photo

Praha 1, Praha

Ubytování a restaurace v okolí