Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Parní mlýn v Telči

Parní mlýn v Telči

Památky
Na jižním okraji Telče, pod hrází Staroměstského rybníka, v lesnatém a svažitém místě zvaném "Na romantice", se nachází pozůstatky mohutného starého mlýna, jehož existence je zde poprvé písemně doložena v roce 1533.
Počátky mlýna sahají do první poloviny 16. století. V roce 1807 se stal součástí továrny na jemná sukna a postupně byl přeměněn na barvírnu, přádelnu a tkalcovnu. Koncem 19. století byly budovy opět přestavěny k původnímu účelu. V roce 1945 přešel mlýn pod národní správu. Obilí se zde mlelo do roku 1957, poté budovy sloužily jako skladiště. Postupně chátraly, až se v roce 2003 tato významná kulturní památka dostala na seznam nejohroženějších u nás.

Dochované části technického vybavení mlýna tvoří unikátní soubor. Z 19. stol. pochází vantroky, respektive ocelový žlab na sloupech z kamenných kvádrů, který přiváděl vodu k vodnímu kolu.

V roce 1887 byl do mlýna umístěn dodnes dochovaný unikátní parní stroj v.č. 1095. K pohonu mlýna se tak mohlo využívat jak vodního kola o průměru 8 m, tak i parního stroje. V letech 1920-23 bylo vodní kolo nahrazeno Francisovou turbínou. V roce 2004 byly vantroky očištěny tryskáním, doplněny a nakonzervovány, pilíře pod nimi opraveny nebo přezděny.

Pro záchranu výjimečného technického vybavení mlýna se provedla oprava střechy a zdí strojovny vodní turbíny a nad chátrajícím parním strojem byl nově zbudován zděný přístřešek. Vlastní součásti parního stroje se postupně renovují a konzervují. V areálu se také obnovuje řádný vodní režim složitého systému náhonů.

Od roku 2004 o památku pečuje obecně prospěšná společnost MILLenium regio coeli, o.p.s., založená s cílem pečovat o tuto kulturní památku. Do budoucna se počítá se vznikem expozice zaměřené především na historii parních mlýnů, ale i na historii železniční trati mezi Telčí, Kostelcem, Slavonicemi a Fratres. V areálu je příjemné venkovní posezení u mlýnského kola, kde se můžete občerstvit. 
Celý popis
Naposledy změněno: 23. 5. 2017
16.5.
18.6.
Modely hudebních nástrojů

Modely hudebních nástrojů

Jihlava, Vysočina
1.4.
31.10.
Dráteníkův rok

Dráteníkův rok

Telč, Vysočina
1.4.
31.10.
Pyšná princezna na zámku Telč

Pyšná princezna na zámku Telč

Telč, Vysočina
14.6.
16.6.
Mezi dvěma branami

Mezi dvěma branami

Telč, Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí