Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Národní přírodní rezervace Děvín – Kotel – Soutěska na Pálavě

Národní přírodní rezervace Děvín – Kotel – Soutěska na Pálavě

Příroda
Rezervace o rozloze 380,76 ha zaujímá severní část Pavlovských vrchů s vrcholy Děvín (554,4 m n. m.) a Kotel (483 m n. m.) mezi Pavlovem, Dolními Věstonicemi, Horními Věstonicemi, Pernou a Klentnicí. Řije zde řada vzácných rostlin a živočichů.
Předmětem ochrany jsou skalní, stepní, křovinné a lesní ekosystémy na vápencovém podkladu s mimořádně bohatou flórou a faunou – na Děvíně se projevuje inverze vegetačních stupňů; je to také významná geologická lokalita. Rezervace zahrnuje nejvýznačnější bradla Pavlovských vrchů, navzájem oddělená sníženina Soutěska sleduje tektonickou linii.

Soutěska je zajímavým místem - jedná se o hlubokou skalní rokli, oddělující bradlo Děvína od nižšího Kotle. Na severních skalních stěnách lze vidět výrazné tektonické ohlazy, dále oválné prohlubně (tzv. Jüttnerovy jámy) a několik drobných jeskyněk. Při úpatí skal pak sutě s četnými paleontologickými nálezy. Pod sedlem se nachází pramen pitné vody, podél potůčku jsou habrové porosty s áronem východním a dymnivkou dutou. V horní části Soutěsky se rozkládá Kaštanový háj a travnaté plochy s hlaváčkem jarním a řadou dalších stepních rostlin.

Květena je druhově bohatá na celém území NPR, celkově byste zde našli 630 druhů a poddruhů cévnatých rostlin, z toho 50 zvláště chráněných. Na svahu pod zříceninou hradu Děvičky se nachází jediné naleziště macešky nejmenší a písečnice velkokvěté v České republice. Temeno jižního vrcholu Kotle hostí početně nejsilnější moravskou populaci kosatce písečného.

Děvín představuje jednu z nejvýznamnějších zoologických lokalit České republiky. Skalní stepi, lesostep, lesy i skalní stěny hostí stovky druhů bezobratlých i obratlovců – střevlíka, saranče modrokřídlé nebo kobylku ságu. Trvale zde hnízdí dudek chocholatý, lejsek bělokrký, soutěska a lom na Kotli jsou jediným místem pravidelnějšího zimního výskytu zedníčka skalního v českých zemích.

Rezervací vede naučná stezka NS Děvín. Hlavní turistický rozcestník je u pramene, kde se nachází také přístřešek s lavičkami. Tudy prochází i pálavská magistrála (červená značka). Horním okrajem Soutěsky pak prochází modrá značka, která obtáčí vrch Kotel a vede na okraj Klentnice a celou Soutěskou vede zelená značka končící v Horních Věstonicích.
Celý popis
Naposledy změněno: 18. 1. 2018
17.2.
18.2.
Reprezentační ples hotelu Galant

Reprezentační ples hotelu Galant

Mikulov, Jižní Morava
7.9.
9.9.
Pálavské vinobraní 2018

Pálavské vinobraní 2018

Mikulov, Jižní Morava
Chráněná krajinná oblast Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava

Mikulov, Jižní Morava
Nový hrad v Horních Věstonicích

Nový hrad v Horních Věstonicích

Horní Věstonice, Jižní Morava
Penzion Pod Pálavou v obci Perná

Penzion Pod Pálavou v obci Perná

Perná, Jižní Morava

Ubytování a restaurace v okolí