Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Astronomický kurz v Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy

Astronomický kurz v Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy

Zážitky
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy otevírá nový ročník dvouletého Astronomického kurzu. Kurz je dvouletý, první ročník probíhá v Planetáriu Praha, druhý ročník se koná na Štefánikově hvězdárně. Úspěšní absolventi kurzu mají možnost práce v Astronomickém klubu Štefánikovy hvězdárny.
Astronomický kurz poskytne absolventu ucelený přehled o základech moderní astronomie, spojený se znalostí noční oblohy a se základy práce s astronomickými přístroji. Základní astronomický kurz je koncipován jako čtyřsemestrální. Každý semestr obsahuje cca 13 dvouhodinových (2 x 40 minut) lekcí. Oba ročníky budou probíhat od října do června, první ročník bude probíhat zejména v Planetáriu Praha, druhý ročník zejména na Štefánikově hvězdárně.

1. ročník - středa 17:30 – 19:00 v Planetáriu, první lekce 23.10. 2013
2. ročník - pondělí 17:30 – 19:00 (1. paralelka) a 19:00 – 20:30 (2. paralelka) na ŠH, první lekce 7. 10. 2013

Každý semestr bude zakončen písemným testem znalostí, získaných v uplynulém období, závěrečné zkoušky ve čtvrtém semestru mají i praktickou část. Postup mezi jednotlivými semestry v rámci ročníku je podmíněn pouze zájmem posluchače a nezáleží na hodnocení závěrečných testů, jejich úspěšné absolvování je však podmínkou pro postup do druhého ročníku. Posluchači, kteří prokáží v závěrečných testech požadovanou úroveň znalostí, obdrží na konci každého ročníku certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Certifikáty o úspěšně zvládnutých závěrečných zkouškách jsou základním předpokladem pro přijetí do Astronomického klubu ŠH, v jehož rámci je možno vykonávat pozorovatelskou či jinou činnost v rámci odborných sekcí, případně provádět návštěvníky HaP (po absolvování demonstrátorského minima). V současné době je výstupní certifikát ze základního astronomického kurzu uznáván mimo HaP i Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v Brně, kde je také jedním z předpokladů pro výkon funkce demonstrátora.

První ročník je věnován zejména fenomenologickému popisu objektů ve vesmíru a představení základních principů, které se uplatňují při jeho vývoji. Fyzikální (v případě planet geofyzikální) podstata věci je v hlubším pojetí představena ve třetím semestru. Součástí prvního ročníku je také základní orientace na obloze, kde lze k výuce s výhodou použít planetária. Čtvrtý semestr je zaměřen na praktickou stránku pozorování a pořizování astronomických záznamů. Součástí obou kurzů jsou i řešení praktických úloh u dalekohledů nebo na simulátorech. Podrobnější obsah uvádějí následující sylaby obou ročníků.

Sylabus I. ročníku AK pro školní rok 2013/2014

Vesmír kolem nás
Poznávání vesmíru. Druhy objektů ve vesmíru, svítící a temná hmota. Struktura vesmíru na malých a velkých škálách. Noční obloha – základy orientace.

Sluneční soustava
Planety - stavba, fyzikální podmínky, zajímavosti, cíle výzkumu. Malá tělesa sluneční soustavy – planetky, komety, meteoroidy, meziplanetární hmota. Družicový výzkum sluneční soustavy.

Vesmírné zákony
Gravitační interakce, Newtonovy a Keplerovy zákony, význam gravitace jako síly formující vesmír v makroskopickém měřítku. Princip speciální a obecné teorie relativity. Elektromagnetická síla, elektromagnetické záření, obraz vesmíru na různých vlnových délkách, plazma. Kontrasty makrosvěta a mikrosvěta. Elementární částice, jaderné interakce a reakce. Sjednocení interakcí.

Fenomenologie hvězdného vesmíru
Stavba hvězd, vznik a vývoj hvězd, HR diagram. Difuzní a planetární mlhoviny. Závěrečná stádia hvězdného vývoje – bílý trpaslík, neutronová hvězda, černá díra. Hvězdné soustavy – vícenásobné hvězdy, hvězdokupy, galaxie.

Kosmologie
Velký třesk, vznik nukleonů, vznik prvních atomových jader. Inflační fáze. Oddělení záření od hmoty. Reliktní záření. Vznik prvních hvězd. Rozpínání vesmíru – možné varianty, pozorovaná skutečnost. Faktory ovlivňující expanzi. Budoucnost vesmíru.

Orientace na obloze
Základy sférické astronomie - časomíra, souřadnicové systémy a převody mezi nimi. Orientace na obloze – jarní letní, podzimní, zimní a obtočnová souhvězdí. Pohledy na jižní oblohu. Úkazy na obloze – halové jevy. UFO.
Celý popis
Naposledy změněno: 30. 7. 2016
1.7.
31.8.
Letní prázdniny v Planetáriu Praha

Letní prázdniny v Planetáriu Praha

Praha 7, Praha
29.7.
31.7.
Sraz motocyklů Vespa

Sraz motocyklů Vespa

Praha 7, Praha
1.5.
30.9.
Piknikové koše ve Stromovce

Piknikové koše ve Stromovce

Praha 7, Praha
4.7.
31.8.
Příměstský tábor v Boulder Baru

Příměstský tábor v Boulder Baru

Praha 7, Praha

Ubytování a restaurace v okolí