Pardubické hudební jaro 2018

Kdy 4. březen 2018 19:00 - 6. květen 2018 21:00 Festivaly
V koncertních sálech, divadlech, památkových objektech, i méně tradičních prostorách v Pardubicích a dalších místech Pardubického kraje se uskuteční v rámci jubilejního ročníku Pardubického hudebního jara celkem 24 festivalových koncertů, operních a baletních představení.
Jubilejní 40. ročník mezinárodního festivalu Pardubické hudební 2018 nabízí opravdu reprezentativní program. Už nyní se můžeme těšit např. na koncerty k výročí 100 let založení Československé republiky:  Smetanovu Mou vlast v podání České filharmonie, Dvořákovy Slovanské tance s Filharmonií Brno a Smetanovu Libuši s Evou Urbanovou v hlavní roli. K devadesátému výročí úmrtí Leoše Janáčka uvedeme hned dva koncerty a operu Liška Bystrouška.

V Pardubicích, Chrudimi, Hlinsku, Heřmanově Městci, Přelouči, Sezemicích, Kameničkách, ve Vysokém Mýtě a Žďáru nad Sázavou se představí přední orchestry, dirigenti, operní a baletní soubory, komorní tělesa, pěvecké sbory a sólisté opravdu zvučných jmen – vedle již zmíněné České filharmonie a Filharmonie Brno s dirigenty Petrem Altrichterem a Petrem Vronským zavítá do Pardubic legendární  Mischa Maisky, mnohými kritiky považovaný za nejlepšího violoncellistu současnosti, dále Janáčkův komorní orchestr Ostrava s klavíristou Matyášem Novákem, houslista Janem Mráčkem a Barocco sempre giovane, francouzský barokní soubor Les Folies Francoises, pražský žesťový ansámbl Czech Brass, Vlachovo kvarteto Praha, vokální okteta Gentlemen Singers a Octopus pragensis, pěvci Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Eva Urbanová a Štefan Margita, harfistky Jana Boušková a Kateřina Englichová a další. Určitým vybočením z žánru klasické hudby bude koncert vokálního seskupení 4TET s Jiřím Kornem v Chrudimi a v Pardubicích.

Koncerty festivalu se konají pod záštitou významných osobností kulturního a politického života a velvyslanců zemí zúčastněných umělců.

PROLOG FESTIVALU
 
1/   BEDŘICH SMETANA: LIBUŠE
Operní představení věnované stému výročí založení Československé republiky
V roce 2018 si připomínáme století české státnosti, což by mělo být podnětem
k vzpomínkám na minulost i prognózám dějů budoucích. 40. ročník Pardubického hudebního jara proto symbolicky zahajuje opera Libuše Bedřicha Smetany. Libuše nás provází od své premiéry při památném slavnostním otevření Národního divadla v Praze 11. 6. 1881. Opera je koncipována jako sled poměrně statických obrazů, což ji činí inscenačně náročnou. Inscenace Divadla J. K. Tyla v Plzni v titulní roli s vynikající Evou Urbanovou umísťuje Libuši kamsi do dob staroslovanského mysticismu, pohanských věšteb i temného okultismu. Ocitáme se v tajemné atmosféře mezi posvátnými menhiry, v době, kdy souznění s okolní přírodou bylo stejně důležité jako spojení s bohy.
Operní soubor Divadla J. K. Tyla Plzeň
Eva Urbanová – kněžna Libuše
Oliver Dohnányi – dirigent
Daniel Dvořák – scéna
Martin Otava a Tomáš Pilař – režie
Neděle 4. března 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Východočeské divadlo
 
2/ GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO
Jedna z nejslavnějších italských oper z pera slavného italského skladatele se inspirovala hrou Victora Huga „Král se baví“. Již samotná Hugova hra měla v roce 1833 vážné problémy s cenzurou. Totéž o osmnáct let později postihlo rovněž Verdiho hudební zpracování, neboť děj nezakrytě obnažuje obraz vulgární, obscénní, marnivé vysoké společnosti v zářivém kontrastu s citem „obyčejných lidí“, bezvýhradným, samozřejmým. Tragická postava šaška Rigoletta, jenž se marně snaží ochránit svou dceru Gildu před lidskou zkažeností, osudné záměny, nevyhnutelnost osudu a naplnění kletby jsou silnými atributy Verdiho hudebního dramatu, mistrně vyvažujícího prvky romantické s realistickými.
Operní soubor divadla F. X. Šaldy Liberec    
Martin Doubravský – dirigent
Oldřich Kříž – režie
Úterý 13. března 2018 v 19.00 hodin / Chrudim, Divadlo Karla Pippicha

HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU 
 
3/ SMETANOVA MÁ VLAST S ČESKOU FILHARMONIÍ

Slavnostní koncert ke stému výročí založení Československé republiky
Má vlast je národním symbolem, jaký nám závidí celý svět. Těžko si lze představit jiný, lepší, vhodnější způsob, jak hudebně oslavit století naší státnosti. Vždyť Smetanův cyklus symfonických básní nás vždy spojoval v těch nejpohnutějších, nejvypjatějších dobách! Česká filharmonie byla s Mou vlastí bytostně spjata od počátků své existence. Především díky ní se dílo pravidelně hrálo u nás i ve světě. Je neuvěřitelné, že Českou filharmonii uvítáme v Pardubicích po dlouhých osmatřiceti letech! Zároveň je nanejvýš symbolické, že za dirigentským pultem tohoto provedení stane přední český dirigent Petr Altrichter, jenž v letech 1982–1989  umělecky vedl Komorní filharmonii Pardubice.
Česká filharmonie
Petr Altrichter – dirigent
Program: Bedřich Smetana – Má vlast
Středa 14. března 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Tipsport arena
 
4/ PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: SPÍCÍ KRASAVICE
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Poslední dílo ze slavného trojlístku Čajkovského baletů (Labutí jezero, Louskáček a Spící krasavice) bývá považováno za nejdokonalejší, avšak kompozičně, scénicky i baletně nejnáročnější. Klasická pohádka Charlese Perraulta z roku 1696 a bratří Grimmů z roku 1812 je ztvárněna v nové, inovativní formě a zasazena do současnosti. Záhadné zrození hlavní hrdinky, strach z neznáma, výchovné metody rodičů a propletenec vztahů dospívání mohou být totožné s ryze současnými problémy mladých. A jak už to v pohádkách bývá, mladou dívku, která se ocitne na hraně společnosti, může zachránit jen opravdová horoucí láska…
Baletní soubor a orchestr Divadla F. X. Šaldy Liberec
Václav Zahradník – dirigent
Daniel Záboj – choreografie, úprava libreta, režie
Pondělí 19. března 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Východočeské divadlo
 
5/ TELEMANN À PARIS
Les Folies Francoises (Francie)
Soubor Les Folies Francoises pod vedením houslisty Patricka Cohëna-Akenina, profesora Conservatoire de Versailles, oživuje hrou na autentické hudební nástroje hudbu
17. a 18. století v duchu svobody a tvořivosti francouzského Velkého století (le Grand Siècle). Program konfrontuje tvorbu německého barokního velikána Georga Philippa Telemanna z období, kdy skladatel žil, tvořil a koncertoval v Paříži, se skladbami jeho málo známých francouzských současníků. Interpretace důsledně vycházejí z dobových rukopisů a původních tisků, převážně původem z Bibliothéque National de France.
Patrick Cohen Akénine – barokní housle
Jocelyn Daubigney – barokní příčná flétna
Francois Polly – barokní violoncello
Béatrice Martin – cembalo
Program: G. Ph. Telemann, A. Forqueray, G. P. Guignone, M. Blavet  
Čtvrtek 22. března 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Rytířský sál zámku

6/ „IMPRESSIONS“ KATEŘINY ENGLICHOVÉ A VILÉMA VEVERKY
Unikátní komorní kombinace hoboje a harfy přináší doposud nevídané možnosti na poli komorní i koncertantní hudby. Oba interpreti patří k absolutní špičce svých hudebních oborů a je logické, že se dlouhodobě prosazují také individuálně jako sólisté. V roce 2017 nahráli pro Supraphon společné album "Impressions" s hudbou francouzských impressionistů Debussyho a Ravela, jež tvoří rovněž základ dramaturgie jejich koncertu. Program v prostředí synagogy symbolicky uzavírá ukolébavka židovského skladatele Gideona Kleina, jehož život předčasně skončil v nacistickém koncentračním táboře.
Kateřina Englichová – harfa
Vilém Veverka – hoboj
Program: M. Ravel, A. Hasselmans, C. Debussy, G. Klein
Pátek 23. března 2018 v 18.00 hodin / Heřmanův Městec, synagoga
 
7/ 4TET 
Vokální seskupení 4TET už téměř patnáct let udivuje diváky neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady. Umělecky plnohodnotný, precizní a osobitý projev se v jejich případě snoubí s pověstnou dokonalostí a profesionalitou. Vynikající vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů, originální pojetí uměleckých aranžmá i temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti – to vše patří k jedinečným atributům tohoto komorního souboru. 4TET nenechává nikoho chladným; odměnou jsou vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.
David Uličník – tenor
Jiří Korn – baryton 1
Jiří Škorpík – baryton 2
Dušan Kollár – bas 
Pondělí 26. března 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Kongresové centrum – Atrium palác Pardubice
 
8/ MISCHA MAISKY JUBILUJÍCÍ
Koncert světoznámého violoncellisty
Charismatický Mischa Maisky oslaví své nadcházející sedmdesátiny také koncertem v Pardubicích! Jeho nezaměnitelná lví hříva a temperamentní, emočně vypjatý styl hry již půlstoletí dominují světovým pódiím. Program ze skladeb velikánů ruské hudby Sergeje Rachmaninova a Dmitrije Šostakoviče obsahuje jejich sonátová i triová díla, v nichž spoluúčinkují s legendárním umělcem i jeho dcera Lily na klavír a syn Sascha na housle.
Mischa Maisky Trio
Mischa Maisky – violoncello
Sascha Maisky – housle
Lily Maisky – klavír
Program: S. Rachmaninov, D. Šostakovič
Středa 28. března 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Sukova síň Domu hudby

9/ NÁŘKY, SLZY, ZÁRMUTKY A PROSBY DOBY RENESANČNÍ
Octopus pragensis
Vokální soubor Octopus pragensis tvoří osm zpěváků, kteří pod uměleckým vedením Petra Daňka usilují o osobitý komorní projev při interpretaci vokální hudby minulosti i hudby zcela současné. Těžiště jejich repertoáru spočívá v hudbě vrcholné renesance a raného baroka. Svou inspiraci soubor čerpá z dobových pramenů a edic a vybírá skladby, které mají nejen historickou hodnotu, ale zároveň oslovují i dnešního posluchače.
Petr Daněk – umělecký vedoucí
Lucie Bártová, Jana Dvořáková – soprán
Nadia Ladkany, Eva Zbytovská – alt
Dušan Růžička, Jakub Koš – tenor
Petr Svoboda, Jiří Hannsmann – bas                                              
Program: C. Monteverdi, J. Despréz, C. Gesualdo, Ph. de Monte, J. Vaet, J. Handl Gallus,
A. Lobo, N. Gombert, C. Gesualdo, O. di Lasso
Úterý 3. dubna 2018 v 10.00 hodin / Pardubice, Rytířský sál zámku – program pro studenty
Úterý 3. dubna 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Rytířský sál zámku
 
10/ HARFA A SMYČCE S JANOU BOUŠKOVOU
Harfa je odedávna nazývána královským nástrojem a ve spojení s měkkým zvukem smyčců dochází k výjimečně šťastnému hudebnímu svazku. Světoznámá harfistka Jana Boušková má za sebou řadu významných uměleckých úspěchů. V roce 1992 vyhrála prestižní světovou harfovou soutěž v USA a získala druhou cenu v Izraeli. Mezi její četná ocenění dále patří vítězství v Concours International de Musique de Chambre v Paříži a v Torneo Internazionale di Musica v Itálii. Koncert se soustřeďuje na autentické původní znění skladeb a program korunuje harfový koncert francouzského skladatele F. A. Boieldieua.
Jana Boušková – harfa
Komorní orchestr Barocco sempre giovane
Program: A. Dvořák, C. Debussy, B. Britten, W. A. Mozart, F. A. Boieldieu
Pátek 6. dubna 2018 v 19.00 hodin / Chrudim, Velký sál Městského muzea
 
11/12 ČTVERO ROČNÍCH DOB TROCHU JINAK
Josef Špaček je jedním z nejlepších houslistů své generace. Studoval mimo jiné u Itzhaka Perlmana z newyorské Juilliard School. V květnu 2012 se stal jedním z finalistů Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu. V současné době kombinuje úspěšnou sólistickou dráhu s kariérou koncertního mistra České filharmonie. Řekneme-li „Čtvero ročních dob“, okamžitě nám vytane na mysli nesmrtelné dílo Antonia Vivaldiho. V programu ale uslyšíme něco úplně jiného – Čtvero ročních dob v Buenos Aires, virtuózní skladbu Astora Piazzoly, mága argentinského tanga.
Josef Špaček – housle
Komorní orchestr Barocco sempre giovane
Program: F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Schubert, E. H. Grieg, A. Piazzola
Sobota 7. dubna 2018 v 19.00 hodin / Přelouč, Divadelní sál Občanské záložny
Neděle 8. dubna 2018 v 17.00 hodin / Sezemice, kostel Nejsvětější trojice
 

13/ VLACHOVO KVARTETO PRAHA TRADIČNĚ I NOVĚ
Přední české smyčcové kvarteto přijíždí do Pardubic se zajímavým programem, v němž konfrontuje osvědčené klenoty světového repertoáru – Janáčkův první smyčcový kvartet
„Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“ a Dvořákův dvanáctý smyčcový kvartet „Americký“ – s premiérou nového díla. Jeho autorem je violista souboru, skladatel, aranžér a dirigent Jiří Kabát. Vlachovo kvarteto se rozhodně nebojí novinek a znovu potvrzuje svou univerzálnost, jež v kombinaci se špičkovou interpretací slibuje mimořádný umělecký zážitek.
Vlachovo kvarteto Praha  
Jana Vlachová, Karel Stadtherr – housle
Jiří Kabát – viola, Mikael Ericsson –  violoncello
Program: J. Kabát, A. Dvořák, L. Janáček
Čtvrtek 12. dubna 2018 v 19.00 hodin/ Pardubice, Rytířský sál zámku
 
14/ 4TET
(Repríza programu 7/)
Vokální seskupení 4TET už téměř patnáct let udivuje diváky neuvěřitelnými pěveckými, ale
i hereckými výkony a nápady. Umělecky plnohodnotný, precizní a osobitý projev se v jejich případě snoubí s pověstnou dokonalostí a profesionalitou. Vynikající vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů, originální pojetí uměleckých aranžmá i temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti – to vše patří k jedinečným atributům tohoto komorního souboru. 4TET nenechává nikoho chladným; odměnou jsou vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.
David Uličník – tenor
Jiří Korn – baryton 1
Jiří Škorpík – baryton 2
Dušan Kollár – bas 
Pondělí 16. dubna 2018 ve 20.00 hodin / Chrudim, Zimní stadion
 
15, 16/ „EVOKACE“ S GENTLEMEN SINGERS
Vokální okteto Gentlemen Singers z Hradce Králové je vítězem mezinárodních soutěží
a pravidelným účastníkem významných festivalů od USA až po Jižní Koreu. Jejich program na Pardubickém hudebním jaru 2018 charakterizuje mimořádné historické rozpětí skladeb, kdy se stará hudba pravidelně střídá se skladbami dvacátého a jednadvacátého století. Evokuje
v nás tak hudební představy a duchovní principy jen zdánlivě zapomenuté, ve skutečnosti trvale platné a stále aktuální.
Filip Dámec – kontratenor
Libor Komárek, Radek Mach, Filip Tesař – tenor
Aleš Malý, Martin Struna – baryton
Richard Uhlíř, Václav Kovář – bas
Program: C. Monteverdi, H. L. Hassler, F. Biebl, F. Poulenc, A. Pärt, J. Jirásek
Čtvrtek 19. dubna 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, kostel sv. Bartoloměje
Pátek 20. dubna 2018 v 19.00 hodin / Hlinsko, kostel Narození Panny Marie

 

17/ KONCERT K 90. VÝROČÍ ÚMRTÍ LEOŠE JANÁČKA
Janáčkův komorní orchestr a Matyáš Novák
Janáčkův komorní orchestr z Ostravy koncertuje na významných pódiích Evropy i v zámoří již více než půl století. Naproti tomu kariéra mladého klavíristy Matyáše Nováka se teprve rozvíjí; přesto se stihl stát laureátem řady mezinárodních interpretačních soutěží a má za sebou i debut ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. Matyáš Novák se představí jako sólista Bachova koncertu. Janáčkův komorní orchestr zvolil k uctění výročí skladatele, jehož jméno nese ve svém názvu, skladbu z Janáčkových tvůrčích začátků, jež však prozrazuje sílu
a dravost mladého talentu.
Matyáš Novák – klavír
Janáčkův komorní orchestr
umělecký vedoucí Jakub Černohorský
Program: L. Janáček, J. Ireland, B. Bartók, J. S. Bach
Středa 25. dubna 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Sukova síň Domu hudby
 

18/ LEOŠ JANÁČEK: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
Opera o zvířatech a lidech, o tužbách i zklamáních a o moudrém smíření s věčnou přírodou měla svou premiéru 6. listopadu 1924 v Brně. Od té doby se stala jednou z nejslavnějších
a ve světě nejčastěji uváděných českých oper, především díky své nádherné, vtipné
i mystické hudbě. Vůbec nevadí, že postavy mluví líšeňsko-brněnským nářečím a pokřikují na sebe žargonem adamovských dřevařů. Lidsky obecně srozumitelnému příběhu o lásce, touze i o tom, že všichni jsme součástí jednoho světa, všichni rozumějí.
Operní soubor Slezského divadla Opava
Marek Šedivý – dirigent
Jana Andělová Pletichová – režie
Pátek 27. dubna 2018 v 19.00 hodin / Chrudim, Divadlo Karla Pippicha
 
19/ KYTAROVÝ RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE
Do Kameniček, Mekky vysočinských malířů-krajinářů, přijíždí přední český koncertní kytarista s programem, jenž akcentuje vedle staré hudby zejména španělské autory. Jejich vklad do repertoáru klasické koncertní kytary je totiž zcela mimořádný. Brabec je proslulý tím, že původní díla dotváří vlastními stylizacemi a úpravami, čímž jim dodává osobní, neopakovatelnou zvukovou podobu. Sólista představí rovněž vlastní kytarovou skladbou k poctě papeže Jana Pavla II.
Lubomír Brabec – kytara
Program: J. Dowland, L. S. Weiss, F. Sor, L. Brabec, I. Albeniz, H. Villa-Lobos, F. Tárrega                                
Sobota 28. dubna 2018 v 17.00 hodin / Kameničky, kostel Nejsvětější Trojice

20/ HOMMAGE À HÄNDEL
Barokní árie Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové
Světově proslulý barytonista se svou chotí, přední českou sopranistkou, představí operní
a oratorní dílo barokního velikána Georga Friedricha Händela, působícího v Anglii. Adam Plachetka je sólistou Vídeňské státní opery a pravidelným hostem Metropolitní opery v New Yorku, Covent Garden v Londýně, Teatro alla Scala v Miláně či Německé opery v Berlíně. Kateřina Kněžíková, sólistka Národního divadla Praha, exceluje v doma i v zahraničí v četných mozartovských i belcantových rolích. Händelovy sólové skladby interpretují trumpetista Marek Zvolánek a cembalista Vojtěch Spurný, jenž je zároveň dirigentem celého projektu.
Kateřina Kněžíková – soprán
Adam Plachetka – basbaryton
Marek Zvolánek – trubka
Vojtěch Spurný – cembalo, dirigent
Komorní orchestr Barocco sempre giovane
Program: G. F. Händel
Neděle 29. dubna 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Sukova síň Domu hudby
 
21/ LESK ŽESŤŮ V PRŮBĚHU STALETÍ
Koncert známého pražského žesťového ansámblu Czech Brass přináší pestrý hudební kaleidoskop od baroka po ryzí současnost. Uslyšíme legendární úvod Charpentierova Te Deum, díla Vejvanovského, Bacha, Mozarta či Bizeta. Široký interpretační záběr souboru však dosahuje až k jazzu, popu, funky a filmové hudbě, o čemž nás přesvědčí závěr programu v odlehčeném duchu.
Czech Brass, umělecký vedoucí Marek Zvolánek
Marek Zvolánek, Marek Vajo, Jiří Houdek – trubky
Lukáš Moťka, Stanislav Penk – trombón
Karel Kučera – basový trombon
Karel Malimánek – tuba
Program: M. A. Charpentier, J. S. Bach, P. J. Vejvanovský, W. A. Mozart, G. Bizet, G. Verdi
Středa 2. května 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Rytířský sál nebo nádvoří zámku
 
22/ VEČER ŠTEFANA MARGITY
Oblíbený český operní pěvec slovenského původu působil na scénách nejslavnějších operních domů, například v milánské La Scale, londýnské Covent Garden či v newyorské Metropolitní opeře. V roce 1986 zvítězil na Pražském jaru a téhož roku získal angažmá v opeře Národního divadla a ve vídeňské Volksoper. Margita přichází se zajímavým, ne zcela typickým sólovým repertoárem včetně skladby JA RA LAJ, cyklu romských, slovenských a rumunských lidových písní skladatelky Sylvie Bodorové.
Štefan Margita – tenor
Komorní orchestr Quattro
Marek Štilec – dirigent
Program: A. Vivaldi, W. A. Mozart, J. V. Stamic, F. Schubert, P. I. Čajkovskij, E. H. Grieg,
C. Franck, S. Bodorová
Čtvrtek 3. května 2018 v 19.00 hodin / Hlinsko, Multifunkční centrum

23, 24/ CHRÁMOVÝ KONCERT S EVOU URBANOVOU
Chrámové koncerty Pardubického hudebního jara vnášejí do festivalového ruchu klidnější, intimnější atmosféru. Sopranistka Eva Urbanová patří k největším českým operním hvězdám s nejvyšším mezinárodním renomé. Operní pěvkyně do svého programu zařadila řadu známých duchovních písní a zpěvů a především kompletní provedení niterných Biblických písní Antonína Dvořáka. Koncert ozvláštní Staré tance a zpěvy pro smyčce, dílo italského skladatele Respighiho.
Eva Urbanová – soprán
Komorní orchestr Barocco sempre giovane
Program: F. Schubert, J. Mácha, P. Mascagni, C. Franck, L. Niedermeyer, A. Dvořák
Pátek 4. května 2018 v 18:00 hodin / Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince
Sobota 5. května 2018 v 18:00 hodin / Žďár nad Sázavou, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
 
25/ SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Filharmonie Brno se Slovanskými tanci Antonína Dvořáka
Začali jsme slavnostně, končíme též radostně. Dvě řady Slovanských tanců jsou naším národním rodinným stříbrem a symbolicky uzavírají jubilejní čtyřicátý ročník Pardubického hudebního jara, věnovaný letos s velkou převahou právě české hudbě. Filharmonie Brno, orchestr s více než šedesátiletou bohatou historií, při této příležitosti za dirigentským pultem uvítá Tomáše Netopila, výraznou osobnost naší i mezinárodní hudební scény, v současnosti generálního hudebního ředitele v německém Essenu.
Filharmonie Brno
Tomáš Netopil – dirigent
Program: A. Dvořák – Slovanské tance, I. a II. řada
Neděle 6. května 2018 v 19.00 hodin / Pardubice, Sukova síň Domu hudby
Celý popis
Naposledy změněno: 15. 1. 2018
1.9.
30.11.
Terakotová armáda v Pardubicích

Terakotová armáda v Pardubicích

Pardubice, Východní Čechy
16.3.
23.9.
Včely ze všech ú(h)lů ve Východočeském muzeu

Včely ze všech ú(h)lů ve Východočeském muzeu

Pardubice, Východní Čechy
Dům hudby v Pardubicích

Dům hudby v Pardubicích

Pardubice, Východní Čechy
Funkční školní mlýn v Pardubicích

Funkční školní mlýn v Pardubicích

Pardubice, Východní Čechy
Grand Pardubice

Grand Pardubice

Pardubice, Východní Čechy
Cyklostezka Vinice v Pardubicích

Cyklostezka Vinice v Pardubicích

Pardubice, Východní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Café-bar První republika

Café-bar První republika

Pardubice, Východní Čechy
Restaurace Bonté Pardubice

Restaurace Bonté Pardubice

Pardubice, Východní Čechy
Restaurant U Dvou Kohoutků v Pardubicích

Restaurant U Dvou Kohoutků v Pardubicích

Pardubice, Východní Čechy