Úvod > Aktivity & akce > Akce > Vlastivědné vycházky únorovou Prahou

Vlastivědné vycházky únorovou Prahou

Kdy 1. únor 2016 - 29. únor 2016 Společenské akce
Pražská informační služba připravila na únor 2016 velký výběr vlastivědných vycházek po pražských památkách a zajímavých místech. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější.
 1. 2. / po STAROMĚSTSKÝ ORLOJ NENÍ JEN LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ – PŘEDNÁŠKA. Víte, co všechno se dá na orloji přečíst nebo určit? Víte, kolik různých časů orloj ukazuje? Přijďte se naučit číst údaje ze Staroměstského orloje, který je chloubou Prahy. Zjistíte, že to není jen turistická atrakce, ale funkční model vesmíru s velmi přesným chodem.
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS - PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
 
3. 2. / st VILY POD VYŠEHRADEM. Při úpravách nábřeží a po proražení tunelu pod Vyšehradskou skálou se na začátku 20. století začaly v okolí stavět rodinné a nájemní domy včetně vil v módním kubistickém slohu. Jednu z těchto vil si prohlédneme i v interiéru, další domy vynikajících architektů budeme poznávat zvenčí. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na nároží Libušiny ulice a Rašínova nábřeží. Cena 100/70 Kč + na místě bude vybírán příspěvek 50 Kč na rekonstrukci vily. Milada Racková
 
6. 2. / so ELEGANCE GEOMETRIE. Funkcionalismus a další meziválečná architektura (obchodní dům ARA, palác Chicago, Lindtův dům, Baťa, pojišťovna Praha – Dětský dům, Dům moderních hraček, Broadway). Začátek akce v 10:00 u pomníku Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor významné novorenesanční budovy 19. století. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My
se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. Připomeneme si také historii České filharmonie a působení jejích slavných dirigentů. POZOR! - omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 12:00 před vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží.
Cena 100/70 Kč. JUDr. Hana Barešová
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE NA SLUPI. Komentovaná prohlídka původně gotického kostela, založeného při klášteře servitů Karlem IV. roku 1360. Od roku 1995 je kostel v držení pravoslavné církve. Dozvíme se, proč se původně říkalo tomuto místu „Na Trávníčku“ a proč se dnes nazývá „Na Slupi“. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela (u kované branky), (nejbližší zastávka tram. č. 7, 18, 24 „Albertov“). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. (průvodce PIS - PCT)
 
7. 2. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ NA BÍLÉ HOŘE. Komentovaná prohlídka poutního kostela v klášterním areálu, který měl být připomínkou vítězství císařských vojsk katolické církve v roce 1620. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:50 na zastávce tramvaje č. 22 „Bílá hora“. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč/za osobu. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
 
9. 2. / út NEMOCNICE NA FRANTIŠKU – NEJSTARŠÍ NEMOCNICE V EVROPĚ. Vyprávění o historii nemocnice spojené s návštěvou vybraných prostor areálu. POZOR – omezený počet účastníků na 30 osob. Začátek akce v 16:00 před vchodem do objektu z nábřeží (z ulice Na Františku 847/8, Praha 1 – Staré Město). Cena 100/70 Kč. Milada Racková
 
10. 2.  / st MARTINICKÝ PALÁC. Ukázka renesančního šlechtického sídla spojená s výkladem o historii rodu Martiniců. Dnes je palác populární i mezi filmaři, v poslední době se zde natáčel seriál Borgia. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do paláce (Hradčanské náměstí 8/67). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do objektu 50 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
 
11. 2. / čt LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I. Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy, co provedl František Serafínský, že ho otec vydědil, a jestli vám Jan Nepomucký splní tajná přání. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na Maltézském náměstí u Brokoffova sloupu (Praha 1, Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
 
13. 2. / so KRÁLOVSKÁ CESTA: OD PRAŠNÉ BRÁNY NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ. Pražskou Celetnou ulici, která je po staletí součástí Královské cesty na Pražský hrad, pozná jistě každý Pražan, ale zná ji opravdu dobře? Vydejte se s námi objevovat historii zdejších domů, paláců i jejich významných majitelů. Cestou také zavítáme do bývalého kupeckého dvora, pražského Ungeltu. Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová
BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Na vycházce se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. Začátek akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč.
(průvodce PIS - PCT)
 
14. 2. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 9:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00 a v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)
DIVADLO, KTERÉ PROSLAVIL MOZARTŮV DON GIOVANNI. Zveme Vás na komentovanou prohlídku Stavovského divadla s krátkou vycházkou do okolí u příležitosti letošního 260. výročí narození geniálního skladatele W. A. Mozarta! Podíváme se do vybraných prostor divadla a připomene si dobu, ve které zde nadaný autor působil. Povídat si budeme nejen o jeho soukromém životě, ale především o jeho pražských pobytech, které se nesmazatelně zapsaly do podvědomí Pražanů. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Milada Racková
BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI. Vydejte se s námi na zimní vycházku expozicí Botanické zahrady v Troji, která se rozkládá na ploše téměř 25 ha. Lákadlem je také sbírka zimovzdorných kaktusů v expozici Severoamerická poušť. Během našeho putování neopomeneme ani na součást areálu  - vinici sv. Kláry, jejíž historie sahá až do středověku. Právě z její kamenné terasy je nejkrásnější pohled na celou Prahu a Trojský zámek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 102, 144 „Na Pazderce“ (autobusy jedou od metra C „Kobylisy“). Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová
 
16. 2. / út ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI – PROHLÍDKA HLAHOLU. Na návštěvníky čeká jedna z nejkrásnějších budov pražské secese, v jejímž interiéru mohou obdivovat poslední velké dílo Alfonse Muchy. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před budovou Hlaholu (Masarykovo nábřeží 16, Praha 1, Nové Město). Jednotná cena 100 Kč. Alexandra Škrlandová
 
18. 2. / čt LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, co se zdálo svaté Luitgardě, proč je nad sv. Křížem židovský nápis, jak Kryštof málem neunesl batole a kdo všechno poslouchal kázání Antonína Paduánského. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před Malostranskou mosteckou věží. Cena 100/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
 
19. 2. / pá ŠEBKŮV PALÁC. Prohlídka novorenesančního paláce, který nechal v sedmdesátých letech 19. století postavit podnikatel Jan Schebek na návrh významného architekta Ullmanna. Majitel nakonec palác prodal a to Rakousko-Uherské bance. Tradice setrvala do nynějších dnů. Nyní patří palác Národohospodářskému ústavu AV ČR. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 před budovou paláce (Politických vězňů 7, Nové Město, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková
 
20. 2. / so ZA MISTREM JANEM HUSEM DO BETLÉMSKÉ KAPLE. Vycházka z cyklu „Děti, poznejte Prahu!!! II.“
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 9:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00 a v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)
KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ. Pojďte s námi navštívit nejslavnější barokní chrám Prahy, na jehož stavbě se podílelo několik generací významných architektů. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela na Malostranském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do kostela 70/50 Kč. Marie Hátleová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč.
(průvodce PIS - PCT)

21. 2. / ne HŘEBENKAMI NA PLZEŇSKOU. Prosluněnou strání od Masarykova stadionu pro všesokolské slety sejdeme kolem vil a usedlostí až na Plzeňskou ulici. Prohlédneme si vily od Jana Ev. Kouly, Josefa Fanty i manželů Machoninových. Zastavíme se u bývalé usedlosti Hřebenka a připomeneme si Františka Kavalíra. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusů č. 143, 149, 176 a 191 „Stadion Strahov“. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková Z VÝTONĚ K VESLAŘSKÉMU OSTROVU. Z Nového Města se nejkratším pražským tunelem dostaneme na Podolské nábřeží, vybudované v 50. letech 20. století. I na této trase najdeme zajímavé stavby význačných architektů se zajímavou historií. Vycházku zakončíme na Veslařském ostrově, připomínaném již v r. 1420. Trasa dlouhá cca 2, 5 km. Začátek akce ve 14:00 před budovou Podskalské celnice (naproti zastávce tramvaje č. 3, 7, 17 „Výtoň“). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská        
                                                                   
24. 2. / st HISTORIE PRAŽSKÉ KORUNOVACE KARLA IV. A KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ.  Psal se rok 1347, když byl založen u hradby Starého Města pražského klášter karmelitánů, jedna z významných fundací Karla IV. Od té doby uplynulo již mnoho staletí. Připomeneme si, jaké osudy potkaly tuto svatyni a jak to vypadalo v jejím okolí v době Karlovy vlády. Povídat si budeme také o slavné Karlově korunovační hostině, která se odehrála na havelském tržišti. Začátek akce v 15:30 na Jungmannové náměstí u pomníku Josefa Jungmanna. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
 
25. 2. / čt BÍLKOVA VILA. Navštivte s kurátorkou pro vzdělávání Národní galerie rezidenci s ateliérem sochaře Františka Bílka, která vznikla podle vlastního návrhu tohoto umělce! Exteriér i interiér představují unikátní architektonické dílo, jehož podobě vládne hluboká symbolika, odkazující na křesťanství a návrat k přírodě. Samotná stavba, jejíž půdorys je odvozen od stopy kosy v obilném poli, je toho důkazem. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do objektu 40 Kč. Monika Sybolová
PRAŽSKÉ PASÁŽE KOLEM VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ. Slovo pasáž neboli průchod přišlo do módy na konci 18. století. Na vycházce si povíme, kde má tento oblíbený typ veřejného prostoru původ a jak se uplatnil u nás. Václavské náměstí a jeho okolí je pro naše putování ideální místo! Zde si představíme nejkrásnější a nejzajímavější pasáže, které v Praze jsou. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
 
27. 2. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:00 prohlídka pro děti. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)
PRAŽSKÉ ROMÁNSKÉ DOMY. Na vycházce navštívíme unikátní prostory domu v Řetězové ulici, ve kterém se dochovala část románského paláce z 2. poloviny 12. století a který později obýval také český král Jiří z Poděbrad. Následně se přesuneme do podzemí Staroměstské radnice, kde si představíme pozůstatky románské Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ulici čp. 222/3, Praha 1, Staré Město. Cena 100/70 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
Z ROZTYL K HAMERSKÉMU RYBNÍKU. Vydejte se s námi na zajímavé území na rozhraní Prahy 4, 10 a 11. Půjdeme kolem Kunratického lesa ke Geologickému ústavu, zastavíme se na břehu Hamerského rybníka a navštívíme kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích, jehož historie sahá až do 12. století. Pěší trasa cca 4,5 km. Začátek akce ve 14:00 u východu z metra C „Roztyly“. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč.
(průvodce PIS - PCT)
 
28. 2. / ne KARLOVO NÁMĚSTÍ A JEHO OKOLÍ. Poznejte s námi největší pražské náměstí, které bylo založeno ve 14. století. Vyprávět si budeme o osobě zakladatele Nového Města Karlu IV., jehož stavitelský záměr přežil ve svém rozsahu do dnešních dní. Povíme si také, kde stávala gotická kaple Božího Těla a kde byla uskutečněna první pražská defenestrace. Ukážeme si dům, kde bydlel slavný sochař Braun a nahlédneme také do nepřehlédnutelného barokního kostela sv. Ignáce. Našemu zraku neujde ani rozlehlý městský park nebo Faustův dům, s jeho pověstmi opředenou minulostí. Kolem kláštera Na Slovanech pak následně sejdeme na nábřeží k řece Vltavě. Začátek akce ve 14:00 u budovy Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová
VILLA GRÉBOVKA. Navštivte s námi vilu pražského průmyslníka Moritze Gröbeho, která stojí v parku, známém dnes pod názvem Havlíčkovy sady. Prohlédneme si interiér zrekonstruované vily.  POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do vily z Havlíčkových sadů. Jednotná cena 140 Kč. Milada Racková
 
29. 2. / po LUCEMBURSKÁ DYNASTIE A JEJÍ VÝZNAM PRO ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. V roce 1310 přichází Jan Lucemburský do Prahy, aby se ujal českého královského trůnu. Proč se právě Lucemburkové měli stát českými králi a které z významných lucemburských předků Karla IV. stojí za to si připomenout? POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS - PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
 
Celý popis
Naposledy změněno: 22. 1. 2016

Ubytování a restaurace v okolí