Úvod > Aktivity & akce > Akce > Václavova bible na Křivoklátě

Václavova bible na Křivoklátě

Kdy 2. červen 2016 - 30. září 2016 Výstavy
Výstava věnovaná vynikajícímu výtvarnému dílu, které na mnoha iluminacích vykresluje život královského dvora a společnosti přelomu 14. a 15. století bude na Křivoklátu k vidění v rámci lucemburského roku.
Vzácná bible obsahuje skoro celý Starý zákon, chybí však závěr Starého zákona a celý Nový zákon. Monumentální rukopis, svázaný v současnosti do šesti svazků, tvoří celkem 1214 pergamenových listů formátu 37 x 53 cm. Oboustranně popsané listy pokrývá text uspořádaný ve dvou sloupcích a napsaný gotickým frakturním písmem. Jedná se o opis druhého nejstaršího německého překladu latinského znění bible, nazývaného Vulgáta, který vznikl již kolem roku 1375 a financoval jej finančník lucemburských panovníků a kutnohorský mincmistr Martin Rotlev, pocházející z bohaté pražské patricijské rodiny. Skoro celý rozsáhlý rukopis bible je napsán jediným písařem. Jen malé části ve 2. a 6. svazku napsal jiný písař.
 
Celkem 654 barevných obrazových miniatur s biblickými scénami ztvárněnými v dobových reáliích vrcholového středověku dokumentuje v mnoha detailech tehdejší život a jeho podobu a představuje tak prvořadý ikonografický pramen poznání této doby. Iniciály a okraje stran bohatě vyplňují barevné bordury rostlinných a zoomorfních ornamentů a drolerie s figurálními, heraldickými, živočišnými i fantastickými motivy a scénami, které vyjadřují nejen oficiální, ale zejména velmi osobní, až intimní královy postoje a zájmy.
 
Především emblémům z okrajové výzdoby vděčí jak bible, tak i další václavské rukopisy za velkou část své popularity. Jsou to zejména točenice, do kruhu svázaná stuha s dvěma volně vlajícími cípy, ledňáček, důvěrně osobní symbol králův, lazebnice, často s malým vědrem a věníkem v ruce, muž uvězněný v kládě, kterým bývá sám král Václav IV., monogramy W a E, spojované s postavou krále a lazebnice nebo královny, a také divý muž. Všechny mají v sobě mnoho skryté a často nevysvětlitelné symboliky, která prozrazuje nebo naznačuje některé typické stránky královy povahy a jeho vztahu k ženám a přírodě a odráží tendence v životě dvorské společnosti směřující od duchovní bohatosti ke světské radosti.

Nedokončenost celého díla dokládá rovněž 600 náčrtků nebo poznámek k další výzdobě. Na ilustracích a okrajové výzdobě bible, v níž iluminátorské umění u nás dosáhlo vrcholu, se podílelo 9 malířů, z nichž však pouze dva jsou známi jménemmistr Kuthner a dvorský malíř František. Německý překlad bible pořídil pravděpodobně pražský Němec a napsání rukopisu a jeho obrazovou výzdobu provedli zřejmě v letech 1389 a 1395 písaři a malíři z pražských dílen pracujících převážně pro panovníka a jeho dvůr.
Celý popis
Naposledy změněno: 7. 3. 2016
1.11.
31.3.
Zimní prohlídky na Křivoklátě

Zimní prohlídky na Křivoklátě

Křivoklát, Střední Čechy
23.8.
26.8.
Noir Film Festival 2018 na Křivoklátě

Noir Film Festival 2018 na Křivoklátě

Křivoklát, Střední Čechy
30.3.
1.4.
Knížecí Velikonoce na Křivoklátě

Knížecí Velikonoce na Křivoklátě

Křivoklát, Střední Čechy
18.1.
4.3.
Výstava - Miroslav Zýka - Fascinující svět brouků

Výstava - Miroslav Zýka - Fascinující svět brouků

Rakovník, Střední Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Sportovní areál U Kolečka

Sportovní areál U Kolečka

Křivoklát, Střední Čechy
Svatba na Křivoklátě od A do Z

Svatba na Křivoklátě od A do Z

Křivoklát, Střední Čechy
Kemp Branov

Kemp Branov

Branov, Střední Čechy
Tábořiště U Jezu Račice

Tábořiště U Jezu Račice

Račice, Střední Čechy