Úvod > Aktivity & akce > Akce > Evropský Habitat - regionální konference OSN v Praze

Evropský Habitat - regionální konference OSN v Praze

Kdy 16. březen 2016 - 18. březen 2016 Společenské akce
„Evropský Habitat“, konaný ve dnech 16.-18. března 2016 v Praze, bude mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která je jednou z 5 regionálních komisí OSN a sdružuje celkem 56 členských států Evropy, Balkánu, severní Ameriky a části Asie.
Tématem konference „Evropský Habitat“ bude „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech), které OSN schválila a velmi je vítá; považuje je za dobře zvolené zaměření a očekává velký zájem o účast z celého světa.

Jde o oficiální součást přípravného procesu Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat III“, která se bude konat, na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN z prosince 2014, v Ekvádoru v říjnu 2016 a jejíž přípravu v rámci struktur OSN řídí Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat). Regionální konference OSN jsou založeny na formátu jednotlivých regionálních hospodářských komisí OSN – pro výše uvedených 56 členských států je to právě EHK OSN.

Tématem konference „Evropský Habitat“ bude „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech), které OSN schválila a velmi je vítá; považuje je za dobře zvolené zaměření a očekává velký zájem o účast z celého světa.

Oficiálním výstupem konference „Evropský Habitat“ bude dokument „Prague Declaration“ (Pražská deklarace), jehož první návrh byl projednán v prosinci 2015 plénem Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN, který je výkonným orgánem EHK OSN pro otázky bydlení a rozvoje měst. Výbor pro bydlení a management pozemků projednal a schválil v říjnu 2014 „Ženevskou Chartu OSN o udržitelném bydlení“, kterou přijalo plénum EHK OSN v dubnu 2015 jako oficiální příspěvek daného regionu ke konferenci „Habitat III“. „Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení“ je základní strategický dokument, na nějž bude „Prague Declaration“ navazovat. „Evropský Habitat“ bude jednou z prvních implementačních konferencí OSN reflektující Cíle udržitelného rozvoje agendy OSN „Post-2015“.

Celý popis
Naposledy změněno: 5. 2. 2016

Ubytování a restaurace v okolí