Úvod > Aktivity & akce > Akce > Vápenická sobota v Centru stavitelského dědictví v Plasích

Vápenická sobota v Centru stavitelského dědictví v Plasích

Kdy 7. říjen 2017 Historické a vojenské akce
Národní technické muzeum pořádá v Centru stavitelského dědictví Plasy v sobotu 7. října 2017 „Vápenickou sobotu“ a návštěvníky zve na praktické ukázky tradičních vápenných technologií, přednášky, komentované prohlídky výstavy, diskuze s odborníky a tvůrčí dílnu pro děti.
Ještě před 50 lety byla vápenná jáma skoro u každé chalupy. Dneska už znají hašení vápna jenom pamětníci. A kdo viděl, jak se připravuje ,horká malta‘ nebo používá ,vápenná kaše‘?

Ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR uskuteční NTM
5. až 7. října 2017 v Centru stavitelského dědictví v Plasích experimentální výpal, který bude proveden v peci postavené tradičním způsobem na základě informací získaných z historických plánů, archeologických nálezů i dochovaných stavebních reliktů. V sobotu 7. října bude vápno získané výpalem vybráno z pece, vyhašeno a uloženo ve vápenné jámě ve Dvoře stavebních řemesel CSD Plasy za účasti veřejnosti jako hlavní bod programu „Vápenické soboty“.

Během „Vápenické soboty“ se budou moci návštěvníci seznámit díky praktickým ukázkám s tradičními vápennými technologiemi. Kromě vybírání vápna vypáleného při předchozím workshopu bude probíhat hašení vápna, předvedeny budou různé způsoby jeho použití, účastníci budou mít možnost navštívit přednášky, projekce, komentované prohlídky končící výstavy „Calcarius čili vápeník“ a pro tvořivé dospělé i pro děti bude připravena dílna s tvorbou sgrafit.

 
Komplex cisterciáckého kláštera v Plasích, jeden z nejvýznamnějších klášterních areálů ve střední Evropě, prošel od 12. století význačnými změnami. Zásadní rozvoj zaznamenal v době 17. a 18. století, kdy byly realizovány odvážné přestavby podle projektů architektů Jeana Baptisty Matheye a Jana Blažeje Santiniho. Po roce 1826, kdy majetek zrušeného kláštera zakoupil rakouský politik Klement V. L. Metternich, proběhly další stavební úpravy včetně změn souvisejících s hospodářskými záměry rodiny Metternichů. Po druhé světové válce byl areál konfiskován, budovy byly využívány k rozličným účelům. V roce 1995 byl komplex někdejšího kláštera zapsán mezi národní kulturní památky a postupně probíhá obnova jeho mimořádně cenných budov.
Celý popis
Naposledy změněno: 4. 10. 2017

Ubytování a restaurace v okolí