Úvod > Aktuality > Ve skanzenu v Přerově na Labem poznáte lidové vánoce v Polabí

Ve skanzenu v Přerově na Labem poznáte lidové vánoce v Polabí

Vydáno 13. listopadu 2017 Památky
Od poloviny listopadu a během celého prosince můžete přijet do Přerova na Labem za zajímavým programem. V předvánočním a vánočním období zde naleznete svátečně vyzdobené chalupy, betlémy, různé zdobení vánočních stromků. A nebude chybět ani možnost nákupu drobných vánočních dárků. Nově jsou zde letos vystaveny všechny lidové betlémy z vlastních sbírek.

Polabské muzeum VánoceVelká vánoční výstava Lidové Vánoce v Polabí je jako každoročně umístěna do celého areálu skanzenu. V interiérech pěti chalup jsou scény ze života našich předků, předvádějící starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Výstava začíná starodávnými přástkami a dračkami s podvečerním besedováním, jsou v ní předváděny tradiční obchůzky barborek a lucek, mikulášský průvod s nadílkou. Jedna z chalup je věnována přípravám na vánoce v polabské lidové kuchyni a tomu co se nakupovalo na předvánočních trzích. Celá „Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“ a štědrovečerním koledováním. Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové před sto lety. Vánoční výstava končí ve staré škole tříkrálovou koledou.

Polabské muzeum vánoční zbykySoučástí vánoční výstavy v přerovském skanzenu jsou vedle starých lidových a kostelních betlémů také současné betlémy z nejrůznějších materiálů, ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří soustavně rozšiřovaná kolekce papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do velkého výstavního sálu v bednárně. Zde je i velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akad. malíře Jiřího Škopka. Součástí výstavy je rozměrný betlém ve stylu neapolských jesliček.

Na všechny adventní soboty a neděle je připraven program s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků. Vánoční výstava v celém areálu skanzenu začíná 17.11. a končí 30.12.2017. Otevírací doba pro veřejnost je pátek až neděle od 9.00 do 16.00 hodin. Poslední vstup je návštěvníkům umožněn v 15:00 hodin. Ve dnech 24.12. a 25.12.2017 však bude skanzen uzavřen. Vstupné do skanzenu stojí 90 korun pro dospělého a 45 korun pro děti, studenty a seniory. Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 až 3 děti) vyjde na 250 Kč.

Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem

Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem

V současné době je v muzeu celkem 33 objektů, z toho 7 chalup, 7 špýcharů a 2 stodoly. V zařízených interiérech a v dlouhodobých i sezónních národopisných výstavách je předváděn život venkovského lidu ve středním Polabí od konce 18. do poloviny 20. století.