Úvod > Aktuality > Tip na výlet i v zimním období: Zámek Brandýs nad Labem

Tip na výlet i v zimním období: Zámek Brandýs nad Labem

Vydáno 8. února 2018 Zážitky
Císařský a královský zámek byl v minulosti oblíbeným loveckým sídlem habsburských panovníků. Významná renesanční památka s dochovanou sgrafitovou výzdobou je celoročně otevřena pro veřejnost. Nově zrestaurované sály a interiérová expozice podávají svědectví o pobytech všech císařů monarchie, kterým zámek patřil až do roku 1918. Součástí rozsáhlých vědeckých sbírek, které zde v 19. století soustředil světoznámý cestovatel, arcivévoda Ludvík Salvátor z rodiny Toskánských Habsburků, je pozoruhodná knihovna v nejstarším gotickém křídle. Mimo hlavní sezónu je zámek otevřen v sobotu a v neděli. Prohlídky se konají každou celou hodinu, v době od 10.00 do 16.00 hodin.
Zajímavé jsou též komnaty, kde v době své služby u zdejšího dragounského regimentu bydlel poslední rakousko-uherský císař Karel I. Rakouský. Romantiku starých časů si návštěvníci mohou připomenout při prohlídkách zámku v doprovodu dragounských důstojníků v historických uniformách.
 
Náš tip... Měli byste navštívit město Stará Boleslav!
Nejznámějším místem Staré Boleslavi je trojlodní románská bazilika sv. Václava. Na jejím místě stál na počátku 10. století kostelík sv. Kosmy a Damiána, u něhož byl pravděpodobně 29. září 929 zavražděn kníže Václav, zakladatel chrámu sv. Víta na Pražském hradě, později svatořečený patron české země. Místo jeho tragické smrti se stalo významným poutním místem a zároveň symbolem křesťanských a státních tradic, které si veřejnost připomíná každoročně koncem září při svatováclavských oslavách. Mučednická smrt sv. Václava je vyobrazena ve Vrábské kapli. Do staroboleslavského souboru zajímavých církevních památek dále patří kostelík sv. Klimenta z 11. století s cennou románskou freskovou výzdobou a barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, v němž je umístěn zlatý mariánský reliéf, jinak též palladium – symbol ochrany a záštity – české země.
Zámek Brandýs nad Labem - za životními osudy posledních Habsburků

Zámek Brandýs nad Labem - za životními osudy posledních Habsburků

Zámek Brandýs nad Labem byl oblíbeným sídlem habsburských panovníků. Významná renesanční památka s dochovanou sgrafitovou výzdobou je otevřena pro veřejnost a zrestaurované sály a interiérová expozice podávají svědectví o pobytech všech císařů monarchie, kterým zámek patřil až do roku 1918.

Poutní místo ve Staré Boleslavi

Poutní místo ve Staré Boleslavi

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vzniklo roku 1960 sloučením do té doby samostatných dvou historicky významných měst. Brandýs zažíval dobu své slávy v období Habsburků, Stará Boleslav je poutním místem spojeným s mučednickou smrtí sv. Václava v roce 935.

Palladium země české ve Staré Boleslavi

Palladium země české ve Staré Boleslavi

Palladium je památkou ojedinělého duchovního významu. Jedná se o malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem, reprodukující ikonografický typ Svatovítské madony.

Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Románský kostel sv. Klimenta je považován za hradní kapli někdejšího boleslavského hradu. Vedle krypty sv. Kosmy a Damiána se jedná o nejstarší budovu ve Staré Boleslavi, která se dochovala do našich dob v takřka nezměněné podobě a náleží k nejstarším chrámovým stavbám v českých zemích vůbec.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi - kolébka české státnosti Mariánský komplex

Chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi - kolébka české státnosti Mariánský komplex

Ranně barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie stojí postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, do dnešní podoby jej upravili A. Leuther a K. I. Dienzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno tzv. Paládium země české - gotický pozlacený reliéf Madony Staroboleslavské z 15. stol.

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Románská bazilika sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána je postavena na místě, kde byl podle tradice roku 935 zavražděn a po tři roky pohřben sv. Václav. Založil ji spolu s místní kolegiátní kapitulou po roce 1039 kníže Břetislav I. a vysvěcena byla roku 1046. Památka je v současnosti uzavřena.

Další aktuality

21.8.
2019
Open air festival Okoř si užijete již tuto sobotu

Open air festival Okoř si užijete již tuto sobotu

Střední Čechy | Zážitky
19.8.
2019
Tipy kam o víkendu s dětmi

Tipy kam o víkendu s dětmi

Střední Čechy | Zážitky
17.8.
2019
Vyjeďte si parníkem na Mělník

Vyjeďte si parníkem na Mělník

Střední Čechy | Zážitky