Úvod > Aktuality > Soběslavské slavnosti ožijí svatbou Polyxeny z Pernštejna a Viléma z Rožmberka

Soběslavské slavnosti ožijí svatbou Polyxeny z Pernštejna a Viléma z Rožmberka

Vydáno 16. září 2017 Kultura
Letošní třetí zářijová sobota, 16. září, přivítá již sedmé Soběslavské slavnosti, které tentokrát slibují prolnutí historie se současností. Hlavní myšlenkou historických slavností je předání správy panství Vilémem z Rožmberka bratrovi Petru Vokovi s důrazem na posílení vzdělanosti a vědění obyvatel Soběslavi a okolí. Budeme svědky historického kostýmovaného průvodu ulicemi města a pestrého doprovodného programu.

Veškeré dění slavností se bude odehrávat na hradním nádvoří, respektive v hradním sklepení, v prostorách před Kulturním domem, ve věži Hlásce a v parku u Hlásky.

Hlavní myšlenkou, prolínající se sobotním programem slavností, je v letošním roce téma svatby Polyxeny z Pernštejna a Viléma z Rožmberka.

Nebudou ovšem ani letos chybět koncerty více i méně známých hudebníků a celý den je pak završen nočním historickým průvodem z hradního nádvoří na náměstí k odpálení ohňostroje.

Soběslav leží v jižních Čechách u řeky Lužnice, v rovinaté oblasti na okraji rozsáhlých soběslavsko-veselských blat. Slavné časy dodnes připomíná rožmberský hrad, zbytky městských hradeb, několik kostelů a středověká radnice, k výletům do okolí láká nádherná lidová architektura blatských statků.

Přímo na hlavním náměstí v centru Soběslavi najdete dva pěkné kostely, sv. Petra a Pavla a sv. Víta, které patří k cenným památkám jihočeské rožmberské gotiky. V renesančním Smrčkově domě sídlí Blatské muzeum, další expozice najdete v goticko-renesančním Rožmberském domě v ulici Petra Voka. Do dob, kdy jihu Čech vládl rod Rožmberků, se vrátíte při prohlídce soběslavského hraduvěží Hláskou, knihovnou, informačním centrem a kulturním domem.

Městská věž v Soběslavi

Městská věž v Soběslavi

Hranolová věž, významná dominanta města, přilehlá k severní straně sakristie kostela sv. Petra a Pavla, se nachází na náměstí a měří 68 m. Věž byla postavěna v letech 1485-87 Benešem z Trhových Svin a Burianem z Tábora.

Blatské muzeum v Záluží s expozicí loutek

Blatské muzeum v Záluží s expozicí loutek

Malá vesnička u Soběslavi byla málem zapomenuta, ale díky památkovému ústavu v Táboře se opět stala jedním z nejnavštěvovanějších míst v regionu. Najdete zde obnovenou blatskou kovárnu s unikátní černou kuchyní a zároveň exozici loutek.

Vesnička Záluží ve stylu selského baroka

Vesnička Záluží ve stylu selského baroka

Pohádková vesnička Záluží se nachází pět kilometrů od Soběslavi, mezi Vlastiboří a Dráchovem. Náves je lemována domy ve stylu selského baroka. Uprostřed návsi je rybník s kapličkou.

Soběslavsko - veselská blata - jihočeské selské baroko

Soběslavsko - veselská blata - jihočeské selské baroko

Blata proslula nejen přírodními krásami, ale také lidovou architekturou označovanou jako jihočeské selské baroko. Stavby lidové architektury se zachovaly v obcích Borkovice, Mažice, Zálší, Záluží, Klečaty, Komárov a dalších.

Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův a Rožmberský dům

Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův a Rožmberský dům

Blatské muzeum v Soběslavi je součástí Husitského muzea v Táboře. V současné době jej můžete objevovat ve městě ve dvou renesančních budovách: ve Smrčkově domě a Rožmberském domě.

Kostel sv. Víta v Soběslavi

Kostel sv. Víta v Soběslavi

Vedle staré radnice v Soběslavi se nachází kostel svatého Víta. Jedná se o klenot městských památek. Byl postaven v letech 1374 - 1390 při městském špitále. Originální je obraz sv. Michaela Archanděla.

Rožmberský hrad v Soběslavi

Rožmberský hrad v Soběslavi

Zašlou slávou středověku v Soběslavi na Táborsku je Rožmberský hrad, založený v druhé polovině 14. století Jindřichem z Rožmberka. Hrad jako většina dalších památek ožívá především v letním období. Po rekonstrukci je zde také nová knihovna se zhruba 35.000 svazky.