Úvod > Aktuality > CzechTourism z vás udělá filmovou hvězdu!

CzechTourism z vás udělá filmovou hvězdu!

Vydáno 23. září 2012
Co myslíte, jsou muži z Marsu a ženy z Venuše? Odpověď na tuto otázku můžete získat přímo na natáčení nového českého filmu Martin a Venuše. Stačí jen uhádnout, kolik dní se bude nový český film Martin a Venuše natáčet, tj. kolik je v plánu natáčecích dnů. Nápověda pro vás – ke dni 21.9. jich je 9.
Správné odpovědi posílejte do 9. října do 12 hod na adresu: soutez@czechtourism.cz. Odpovědi, které budou nejblíže počtu natáčecích dnů, budou seřazeny dle správnosti, data doručení odpovědi a prvních 10 bude mít možnost zúčastnit se začátkem října 2012 natáčení tohoto filmu jako komparsisté.

Tak neváhejte a soutěžte s portálem Kudy z nudy!
 
Romantická komedie o mezilidských vztazích a především o nesnázích plynoucích z nedorozumění s opačným pohlavím.
 
Manžel David navrhuje hračky na počítači a snaží se fungovat jako otec rodiny, což se mu ne úplně daří. Manželka Klára začíná znovu objevovat svět volnějšího času, kdy má konečně více času na sebe. Do toho tři děti. Je jasné, že to nebude lehké, ale o to více úsměvné. Zárukou kvality jsou i představitelé hlavních postav: Marek Taclík, Kristýna Liška Boková, Tomáš Hanák, Jan Budař a Zuzana Stivínová. Námět i atraktivní herecké obsazení jsou potenciálem pro diváckou úspěšnost filmu, který zároveň příjemnou formou představí krásná místa České republiky.
 
Více informací o filmu: www.martinavenuse.cz


Pravidla soutěže:

Organizátorem soutěže je agentura CzechTourism, státní příspěvková organizace, se sídlem na adrese Praha 2, Vinohradská 46.
 
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 
Soutěž probíhá v termínu od 21. 9. 2012 do 9. 10. 2012 12:00 hodin, na území České republiky.
 
Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, a odpoví na soutěžní otázku prostřednictvím emailu: soutez@czechtourism.cz.  Soutěžní otázka je vztažena k natáčecímu plánu ze dne 10.9. 2012. Každý soutěžící musí v emailu uvést jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a telefonický kontakt. Vyhodnocení soutěže proběhne do jednoho dne po skončení soutěže.  Odpovědi budou seřazeny dle správnosti a data doručení. Výhra – účast na natáčení filmu Martin a Venuše dne 15. října 2012, počet výher – účast na natáčení je připravena pro 10 soutěžících.
Výherce bude o své výhře vyrozuměn formou emailu a budou mu poskytnuty další pokyny. Pokud výherce neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace pro vydání výhry, možnost účastnit se natáčení se posouvá na dalšího účastníka soutěže. 
 
Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou, tedy z jedné e-mailové adresy lze odeslat pouze jednu odpověď. V případě více odpovědí z jedné mailové adresy bude do soutěže zařazena pouze ta, která do soutěže přijde jako první. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 
Výhru přebírá výherce na své vlastní riziko a bere tak plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím výhry vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám při uplatnění výhry, tj. účastí na natáčení.
 
Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců v propagačních materiálech vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy. Odesláním emailu s odpovědí na soutěžní otázku soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem dalšího marketingového zpracování.