Úvod > Aktuality > Jízdy králů, slavnosti a otevírání studánek aneb kde oslavíte letnice

Jízdy králů, slavnosti a otevírání studánek aneb kde oslavíte letnice

Vydáno 23. května 2017 Kultura
Letnice či svatodušní svátky jsou zahalené tajemstvím; možná jste o nich už někdy slyšeli, ale v běžných kalendářích vyznačené nebývají. Přesto v řadě evropských zemí, namátkou v Německu, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Švýcarsku, Norsku, Dánsku, na Islandu a v Řecku bývá Svatodušní pondělí volný den. Co se tedy skrývá za slovem letnice?
Židé si o letnicích připomínají darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj, křesťané seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení. Právě svátky jara jsou pro letnice klíčové. Čtyřicátý den po Velikonocích křesťané slaví Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe, padesátý den patří letnicím neboli Svatodušním svátkům; letošní neděle Svatodušní má datum 4. června. Další neděli přichází na řadu svátek Nejsvětější Trojice a pak svátek Božího Těla, jímž letnice končí.
 

Letnice ve skanzenu v Kouřimi

Svatodušní svátky tvoří společně s Vánocemi a Velikonocemi tři hlavní církevní svátky, ale zvyky, které je provázejí, jsou méně známé a často úsměvné – na zahánění čarodějnic práskáním bičů a nošení darů ke kouzelným studánkám už dnes věří opravdu málokdo. Se zapomenutými svátky se podrobně můžete seznámit v neděli 4. června ve skanzenu – Muzeu lidových tradicKouřimi, kde slaví letnice se vším, co k nim patřilo. Třikrát během dne v 11, 14 a 16 hodin proběhne obchůzka královniček provázená otevíráním studánek, čeká vás také povídání o lidových oděvech, dětské dílničky a hry, vědomostní kvíz, výstava a občerstvení. Dozvíte se také, že v sobotu před svátky se pečlivě vymetlo celé stavení a vyzdobilo se lipovými proutky, o svatodušní vigilii se v noci konalo první pasení dobytka pod širým nebem a prováděly se obchůzky či průvody po polích, které měly zajistit dobrou úrodu. Otevírání studánek spojovalo pohanské uctívání pramenů s prvky křesťanství. Konalo se obvykle před východem nebo po západu slunce a dívky s věnci při něm čistily studánky. Obřad provázela obchůzka, kdy královničky se zpěvy vodily po domech královnu a byly odměňovány především vejci a máslem.
 

Jízda králů

Letnice provázely také královské slavnosti včetně Jízdy králů, zapsané od roku 2011 na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Slavnosti svobodných mužů spojené s voděním, honěním či stínáním krále se dřív odehrávaly na mnoha místech, dnes se zvyk udržuje už jen na Slovácku a na Hané. Minimálně dvousetletou tradici má ta nejznámější z nich, Jízda králů z Vlčnova, spojená s lidovým jarmarkem a s možností prohlídky muzea a starých domů.

Slavnost se dřív konala na letnice o svatodušním pondělí, ale roku 1953 se přesunula na svatodušní neděli a později se místo pohyblivého termínu zvolilo pevné datum: koná se každý rok poslední neděli v květnu. Je to překrásný a složitý obřad, který stojí za to vidět na vlastní oči, od královské družiny coby mládenců ve vlčnovských krojích na koních, zdobených pentlemi, květinami a červenými šátky, až po mladičkého krále, který mívá v ústech bílou růži. Letošní Jízdu králů si ve Vlčnově vychutnáte od pátku 26. do neděle 28. května.
 

Další oslavy letnic a Jízdy králů

  • Vždy poslední květnový víkend v lichých letech probíhají Hanácké slavnostiChropyni. Začínají v pátek 26. května, končí v neděli 28. května a sobotní program vždy začíná místní verzí jízdy králů v podobě Jízdy krále Ječmínka. Krojovaní jezdci na koních projíždějí za doprovodu dechové hudby městem a lákají chropyňské občany na slavnosti.
  • V sobotu 3. června odpoledne můžete oslavit letnice v Palackého sadech v Písku. Čeká vás odpoledne plné tanců, hudby, soutěží, historického šermu, dětských dílniček a zábavy pro malé i velké.
  • neděli 4. června v 18 hodin začne tradiční Svatodušní bohoslužba v kapli Seslání Ducha svatého na zámku Lemberk.
  • V pátek a sobotu 16. a 17. června se můžete vypravit na Budišovské letnice, multižánrový festival pod širým nebem. Koná se v autokempu v Budišově nad Budišovkou a kromě hudby si užijete řezbářské soutěže, přehlídku veteránů a atrakce pro děti.
  • V rámci Dolňáckých slavností písní a tanců pořádá Jízdu králů každé tři roky město Hluk. Letos máte štěstí, svědky prastarého letnicového obřadu můžete být na přelomu června a července.
  • Dalším místem, kde letos můžete vidět Jízdu králů, jsou Doloplazy u Olomouce; hanácký národopisný soubor Olešnica pořádá tradiční slavnost o víkendu 1. a 2. července.
  • Další Jízda krále Ječmínka, tedy hanácká obdoba Jízdy králů, projede v neděli 13. srpna Masarykovým náměstím v Kojetíně. Jízda je součástí Kojetínských hodů, které potrvají celý prodloužený víkend.
  • Jízda králů se koná i v Kunovicích, ale pouze ve dvouletých intervalech a vždy v sudých letech. Ještě déle si počkáte na Jízdu králů, která bývá součástí folklorního festivalu Slovácký rokKyjově; koná se jednou za čtyři roky a další ročník bude mít datum 2019.
Zámecký park a obůrka pro lesní zvěř na Konopišti

Zámecký park a obůrka pro lesní zvěř na Konopišti

Zámecký park na Konopišti patří k nejkrásnějším krajinářským parkům u nás. Jeho součástí je rozsáhlý zámecký rybník, růžová zahrada se skleníkem, obora a bažantnice. Nachází se zde několik naučných stezek a obůrka s lesní zvěří.

Botanická zahrada Ostravské univerzity v Ostravě

Botanická zahrada Ostravské univerzity v Ostravě

Jako oáza klidu uprostřed města působí botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Nachází se sotva pár minut autem od centra města Ostravy. Na pěti tisících čtverečních metrech plochy a ve třech velkých sklenících roste, kvete a plodí na dva tisíce rostlinných druhů.

Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji

Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji

Areál botanické zahrady se rozkládá v Trojské kotlině na rozloze cca 70 ha. Její nejznámější částí je skleník Fata Morgana, ale k zahradě patří také venkovní expozice včetně vinice. Skleník Fata Morgana celoročně otevřen úterý až neděle, pondělí je zavíracím dnem.

Vlčnov – obec králů

Vlčnov – obec králů

Nejstarší a nejznámější slovácká národopisná slavnost Jízda králů ve Vlčnově se koná každoročně poslední víkend v květnu. Jízdu králů provází překrásné slovácké kroje, vyhlášené vlčnovské vdolečky, slivovice a ochutnávky místních vín. Od roku 2011 je jízda králů zapsána na seznam UNESCO.

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Již sedm a půl století je chrám sv. Štěpána Prvomučedníka v Kouřimi architektonickou i duchovní dominantou města. Stavba se dodnes zachovala v relativně autentické podobě, která napovídá mnohé o charakteru raně gotického stavitelství.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expoz

Památník bitvy u Lipan - místo osudového střetu husitů s katolíky

Památník bitvy u Lipan - místo osudového střetu husitů s katolíky

U Lipan se odehrála dne 30. 5. 1434 poslední velká husitská bitva. Památník byl postaven na kopci zvaném Lipská hora, samotná bitva se ovšem odehrávala v širším okolí. Nejbližím městem je Kouřim, zhruba 5 km.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Muzejní expozice Podlipanského muzea v Českém Brodě přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slovanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku cestovatele Josefa Zounka. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.

Středočeská ovocná stezka

Středočeská ovocná stezka

Tematicky zaměřenou značenou ovocnou cyklotrasu naleznete mezi Kolínem a Českým Brodem. Trasa je vedená po polních cestách a silnicích převážně III. třídy a označuje ji žluté dopravní značení pro cyklotrasy s logem stezky.

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z celého území Čech. Většina objektů je vybavena expozicemi, jež dokumentují bydlení a hospodaření na venkově. V průběhu roku se ve skanzenu konají rozmanité národopisné pořady.

Památková rezervace Vinné búdy Vlčnov-Kojiny

Památková rezervace Vinné búdy Vlčnov-Kojiny

Památkovou rezervaci Vlčnov-Kojiny tvoří soubor tzv. vlčnovských búd, vinohradnických staveb, lisoven bez sklepa, které představují ucelený areál historicky velmi hodnotných staveb.