Úvod > Aktuality > 10 tipů na výlet do skanzenu

10 tipů na výlet do skanzenu

Vydáno 26. dubna 2011 Zážitky
Využijte našich tipů na výlety do skanzenů, které jsou oblíbeným cílem pro děti i dospělé. Výrazným znakem skanzenu je, že jde o „živá muzea“, ukázky aktivní činnosti a ukázky fungování předváděných exponátů. Pro vaše děti jsou připraveny zajímavé programy, skvělá atmosféra a neobyčejné zážitky.
Nejstarší a nejrozsáhlejší muzeum tohoto druhu ve střední Evropě je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Muzeum zahrnuje na sto dvacet památkových objektů, soustředěných do tří lokalit - Dřevěného městečka, Valašské dědiny a Mlýnské doliny. V Dřevěném městečku budete obdivovat měšťanské roubené stavby, v Mlýnské dolině jsou v provozu technické vodní stavby - mlýn, hamr, pila a ve Valašské dědině se na políčkách, rozkládajících se poblíž roubených staveb přenesených ze všech koutů Valašska, zase pěstují původní plodiny.

Nejstarší české národopisné muzeum bylo založeno arcivévodou Ludvíkem Salvátorem Toskánským okolo roku 1900 v Přerově nad Labem.

V Ostré u Lysé nad Labem, máte možnost navštívit  Vesnici řemesel a umění a poznat a vyzkoušet si, jak si obyčejní lidé dříve vydělávali na chleba, jak se bavili, na co si hráli, co jedli a jak se oblékali.

Nejmladší skanzen v České republice v Zubrnicích, jehož základem je historická vesnice vklíněná do kopců Českého středohoří, tvoří komplex roubené zemědělské usedlosti, vesnická škola, starý obchod a kostel. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna a nedaleko pod vsí je malé nádraží s muzejní expozicí dopravy.
Archeologický skanzen Modrá

Archeologický skanzen Modrá

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem. Přijeďte a poznejte naši dávnou minulost!

Skanzen Vysoký Chlumec - muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Skanzen Vysoký Chlumec - muzeum vesnických staveb středního Povltaví

V údolí potoka pod dominantou zámku ve Vysokém Chlumci u Sedlčan se nachází Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, kde si prohlédnete zemědělské usedlosti doplněné nářadím a stroji i sakrální stavby.

Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem

Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem

V současné době je v muzeu celkem 33 objektů, z toho 7 chalup, 7 špýcharů a 2 stodoly. V zařízených interiérech a v dlouhodobých i sezónních národopisných výstavách je předváděn život venkovského lidu ve středním Polabí od konce 18. do poloviny 20. století.

Skanzen Zubrnice - nejmladší skanzen v Čechách

Skanzen Zubrnice - nejmladší skanzen v Čechách

V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v kopcovité krajině Českého středohoří se nachází soubor hodnotné zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech.

Hanácké skanzen Příkazy - soubor hliněného lidového stavitelství

Hanácké skanzen Příkazy - soubor hliněného lidového stavitelství

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích (obecně nazývaný "Hanácké skanzen") tvoří památkově chráněná usedlost č. p. 54 s tzv. špaletovou stodolou v zahradě a několik přilehlých zahrad, v nichž jsou umístěny další 3 stodoly.

Řepora - skanzen českého venkova 14. století

Řepora - skanzen českého venkova 14. století

Skanzen je pro veřejnost dlouhodobě uzavřen.

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm - Valašské muzeum v přírodě

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm - Valašské muzeum v přírodě

Když se v Česku řekne skanzen, mnozí si představí právě ten v Rožnově pod Radhoštěm. Největší a nejstarší skanzen ve střední Evropě byl založen v roce 1925 a v jeho třech expozicích, Dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině, je rozmístěno téměř 100 památkových objektů.

Podorlický skanzen Krňovice - ukázky dobových řemesel

Podorlický skanzen Krňovice - ukázky dobových řemesel

V areálu jsou umístěny jak stavby lidové architektury přenesené z původních lokalit Královéhradecka a podhůří Orlických hor, tak i obnovené nedochované stavby. Nechybějí ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací.

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z celého území Čech. Většina objektů je vybavena expozicemi, jež dokumentují bydlení a hospodaření na venkově. V průběhu roku se ve skanzenu konají rozmanité národopisné pořady.

Skanzen Strážnice - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Skanzen Strážnice - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Skanzen je proto rozčleněn do areálů představujících tyto regiony.