Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Zemský hřebčinec Tlumačov

Zemský hřebčinec Tlumačov

Letní sporty
Zemský hřebčinec Tlumačov byl založen v roce 1925 a je členem Evropské asociace hřebčínů a hřebčinců ESSA. Objekty pro chov, odchov a výcvik koní má Tlumačov, na Buňově a na Skalách. Hlavním cílem hřebčince je produkovat plemeníky pro zemský chov.
Nadnárodní význam tohoto uceleného areálu spočívá i v autentickém dochování kvalitních a technicky nesmírně zajímavých konstrukcí a detailů z 1. poloviny 20. století, kdy hřebčinec plnil zásadní poslání centrálního hřebčince pro Moravu.

Tlumačovský hřebčinec představuje poměrně velký komplex obdélného půdorysu tvořený jedno až dvoupodlažními objekty, seskupenými v symetricky rozvinuté, pravidelné dispozici kolem dvou rozměrných nádvoří. Před hlavním, dvoupodlažním západním křídlem je situována parkově upravená plocha, tvořící vstupní předprostor celého areálu a současně oddělující komplex hřebčince od ulice Dolní. Na hlavní budovu, jejíž centrální část je patrová, navazují symetricky dlouhá, podélná křídla navazují dále dvě obytné budovy  a v zadní části je areál uzavřen dlouhou budovou stájí, rovnoběžnou se vstupním (hlavním) křídlem. Budovy obsahují významné pozůstatky patrně vrcholně barokního dvora, tvořícího dnes západní část areálu.

Celý popis
Naposledy změněno: 17. 3. 2018
17.3.
Expediční kamera a hosté

Expediční kamera a hosté

Napajedla, Východní Morava
1.3.
29.3.
Březen měsíc knihy

Březen měsíc knihy

Napajedla, Východní Morava
22.2.
8.4.
T. G. Masaryk ve fotografii

T. G. Masaryk ve fotografii

Napajedla, Východní Morava

Ubytování a restaurace v okolí

Společenský dům v Otrokovicích

Společenský dům v Otrokovicích

Otrokovice, Východní Morava
Ubytovna Morava Otrokovice

Ubytovna Morava Otrokovice

Otrokovice, Východní Morava