Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Zámek Vimperk

Zámek Vimperk

Kultura
Zámek Vimperk je památkovým objektem se dvěma prohlídkovými okruhy. Zároveň se zde nachází muzeum, které vystavuje sbírky z historie města, knihtisku a sklářství, jež tento region proslavilo. Budova sloužila také jako sídlo Správy NP Šumava, proto zde nechybí expozice o šumavské přírodě.
Vimperský zámek, který se majestátně tyčí nad městem a řekou Volyňkou, byl postaven na místě hradu ze 13. století. Zámek je tvořen třemi částmi - nejstarší je vlastní hrad (Horní zámek), další je Dolní zámek a třetí část tvoří dělostřelecká bašta Haselburg z roku 1479 a předsunuté opevnění s pozůstatky dříve dvojitých hradeb.

Poslední stavební úpravy zámku byly provedeny po požáru v roce 1857 posledními majiteli rodu Schwarzenberků. Krásný renesanční palác byl naštěstí nepoškozen, a tak se jeho původní podoba dochovala dodnes. Nejstarší dochovanou stavbou je Vlčkova věž z poloviny 14. století, která je přístupná.

Zámek Vimperk nabízí dva prohlídkové okruhy zaměřené na stavební historii zámku a dochovanou výzdobu. Ani jeden z okruhů není v současné době vybaven nábytkem. Délka každého okruhu je cca 45 minut, oba jsou přístupné pouze s průvodcem.
  • I. okruh - Horní zámek - pozůstatek bytů z 20. století, sondy renesančních trámových stropů, kaple čtyř evangelistů, raně gotická Vlčkova věž.
  • II. okruh - Dolní zámek - ukázky renesančních výmaleb v sondách, částečně odkrytý jeden z největších renesančních trámových stropů v Evropě, zahrada a sala terrena, exteriér Haselburgu

Zámek nabízí také edukační programy a programy pro rodiny s dětmi zaměřené na seznámení se se zahradou.

V muzeu najdete tři stálé expozice:
  • Sklářství: první písemné zmínky o šumavském sklářství pocházejí z poloviny 14. století. Koncem 17. století začalo české sklo vytlačovat ze světových trhů benátskou produkci, do té doby nejžádanější a nejkvalitnější. Ke slávě českého skla příspěl i Michal Müller z Helmbašské huti u Vimperka objevem křídového křišťálu. Mohutný rozvoj sklářské výroby na Vimpersku nastal v 19. století zásluhou Josefa Meyera - zakladatele firmy ve Vimperku a v Lenoře. Meyerovská produkce měla vysokou technickou a výtvarnou úroveň a čirá skla byla považována za nejlepší v Čechách. V muzeu si prohlédnete ukázky hyalitu i malovaného, broušeného a řezaného skla.
  • Knihtisk: Vimperk se může pochlubit tím, že byl po Plzni druhým českým městem, kde se již v 15. století tiskly knihy. V roce 1484 se do Vimperka přistěhoval tiskař Jan Alacraw, vytiskl zde dvě knihy v latinském jazyce Samomluvy sv. Augustina a knihu Alberta Magna Summa de Eucharista Sacramento v krásné kožené vazbě a první česky tištěný kalendář na rok 1485 s názvem Minuci.Na tiskařskou tradici navázal až v roce 1855 Jan Steinbrener. Nejprve začali tisknout motlitební knihy a později kalendáře. Z jeho dílny pocházejí i miniaturní korány o rozměru 18 x 27 mm s 832 stranami. K dalším zajímavostem patří tiskařský lis, zlatící lis a modlitební knížky.
  • Příroda v národním parku Šumava: ochrana přírody má na Šumavě dlouholetou tradici. Proto byl také na části jeho území vyhlášen 21. března 1991 Národní park Šumava. V expozici najdete základní informace o národním parku, o flóře, fotografie přírodních zajímavostí a zvířata a ptáky pro které je NP domovem.

Sklářská tradice na Vimpersku sahá před rok 1359 a Vimpersko bylo i později významným centrem šumavského sklářství. V 16. století zde pracovalo najednou až šest skláren, které produkovaly především páteříky (skleněné korálky, ze kterých se vyráběly růžence). Z nařízení nového majitele panství Viléma z Rožmberka museli skláři kolem poloviny 16. století přejít na výrobu okenních koleček a dutého skla. Později zde žil a pracoval Michael Müller a v 19. století proslulo Vimpersko díky sklárnám firmy Meyr, které tehdy vyráběly vynikající křišťálové i barevné a bohatě dekorované sklo. Firma Meyr vyvážela sklo do celého světa a získala mnoho ocenění na nejrůznějších výstavách. Díky všem těmto sklářům bylo Vimpersko po staletí jednou z nejvýznamnějších sklářských oblastí v českých zemích.
Celý popis
Naposledy změněno: 30. 5. 2016
28.5.
18.9.
Cyklobusy Šumava - Zelené autobusy

Cyklobusy Šumava - Zelené autobusy

Vimperk, Šumava
4.6.
Muzejní noc v Muzeu Vimperska

Muzejní noc v Muzeu Vimperska

Vimperk, Šumava
20.9.
23.9.
Filmový festival NaturVision 2016

Filmový festival NaturVision 2016

Vimperk, Šumava

Ubytování a restaurace v okolí