Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Husitské muzeum - za Husity do Tábora

Husitské muzeum - za Husity do Tábora

Památky
Jednou z nejvýznamnějších památek pozdní gotiky v českých městech je radnice v jihočeském Táboře. Sály radnice dnes slouží Husitskému muzeu, které zde nabízí prohlídku stálých expozic týkajících se husitství, v přízemí budovy je vstup do sítě podzemních chodeb.

Rozsáhlé sklepy z 15. a 16. stol. byly vyhloubeny ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů a jsou zajímavou technickou památkou pozdního středověku. Prohlídková trasa má délku přibližně 500 metrů a vznikla roku 1947 propojením sklepů pod Žižkovým náměstím. Vstup je ze staré radnice v Táboře.

Galerie výtvarného umění, otevřená roku 1992, představuje v pěti sálech umělecká díla zpracovávající husitské náměty od významných osobností českého výtvarného umění a regionální tvorby 17. a 20. století, mimo jiné V. Hollara, J. V. Myslbeka, M. Alše, Fr. Bílka, K. Valtra a dalších. Součástí prohlídky je radniční gotický sál, který je třetí největší svého druhu v ČR. Raritou radniční budovy je orloj na její věži. Má 24 hodinový ciferník s jedinou hodinovou ručičkou.

Kromě budovy radnice muzeum spravuje expozice v dalších objektech. Výhled na město Tábor nabízí věž Kotnov. Ta je dominantní památkou na hrad, který zanikl požárem roku 1532 a na jeho zbytcích byl v letech 1612 - 1613 vybudován pivovar. K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, zvaná Bechyňská. Zde si návštěvník může prohlédnout stálou expozici muzea Život a práce středověké společnosti. Experimentální archeologická expozice se vztahuje k období konce středověku (13. – 16. stol.) a představuje život sociálního prostředí vesnice, města, šlechty a církve. Prostorové výjevy ze života využívají současně archeologické nálezy a jejich rekonstrukce spolu s obrazovými panely. Grafický kabinet muzea umístěný ve třetím patře slouží ke krátkodobým výstavám.

Pracoviště táborského muzea sídlí v augustiniánském klášteře, kostele Narození Panny Marie z let 1642 – 1666.

Husitské muzeum v Táboře
2017 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2017 – za stálou expozici „Život na Blatech a Kozácku“

Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2015 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2015 – za publikaci „Jan Hus 1415/2015“
2010 – Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní výstava roku 2010 – za stálou expozici „Husité – Události, osoby, příběhy“

Celý popis
Naposledy změněno: 20. 7. 2019
8.5.
21.7.
Ivan Ouhel - Souvislosti

Ivan Ouhel - Souvislosti

Tábor, Jižní Čechy
2.3.
7.12.
Muzejní kostýmované prohlídky v Táboře 2019

Muzejní kostýmované prohlídky v Táboře 2019

Tábor, Jižní Čechy
20.6.
22.9.
Fimfárum

Fimfárum

Tábor, Jižní Čechy
3.7.
4.8.
Druhé nástupiště druhá kolej

Druhé nástupiště druhá kolej

Tábor, Jižní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí