Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Kultura
Uměleckoprůmyslové museum Praha je od lednä 2015 v rekonstrukci, předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je září 2016. Sbírky Uměleckoprůmyslového muzea jsou k vidění v Obecním domě.
Muzeum je uzavřeno od ledna 2015, předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je září 2016. Výstava ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Obecním domě potrvá do konce roku 2015. Pokud budou dodrženy termíny, bude během roku 2015 otevřena také nová expozice kubismu v Domě U Černé Matky Boží.
 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Věří ve spojení užitku s kvalitou a krásou, chce být inspirací, poučením i zážitkem.

Ve stálé expozici Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a v dalších specializovaných expozicích je umístěna asi pětina sbírek, jejichž celkový počet zahrnuje více než 250 000 položek. Sbírky obsahují sklo, porcelán a keramiku, užitou grafiku a fotografii, nábytek, práce ze dřeva, kovů a různých materiálů, šperky, hodiny a hodinky, textil, módu i hračky. Součástí Uměleckoprůmyslového musea v Praze je veřejná specializovaná knihovna na literaturu o výtvarném umění a příbuzných oborech. Knihovní fond čítá více než 170 000 svazků.

Dvoupodlažní stavba ve stylu italské renesance z konce 19. století byla navržena architektem Josefem Schulzem, autorem návrhu rekonstrukce Národního divadla a spoluautorem Rudolfina. Zdobená fasáda z dílny Antonína Poppa a Bohuslava Schnircha znázorňuje reliéfy řemesel tkalcovství, košíkářství, vyšívání a krajkářství, zlatnictví a klenotnictví, platnéřství, zámečnictví, zvonařství, cínařství, brusičství, řezbářství, tisku, výroby a výzdoby knih, kamenictví, sklářství, hrnčířství, výroby porcelánu a nad přízemními okny můžete obdivovat znaky vybraných českých měst.
 

Stálé expozice muzea:

Příběhy materiálů - bohatý výběr exponátů ze všech sbírek muzea od pozdní antiky do současnosti
Příběh vlákna - expozice textilu a módy
Tisk a obraz - expozice užité grafiky a fotografie
Umění ohně - expozice skla a keramiky
Klenotnice - expozice kovů a jiných materiálů
Stroje času - expozice hodin a hodinek

Od roku 1995 UPM provozuje Galerii Josefa Sudka na Úvoze poblíž Pražského hradu, zaměřenou na fotografickou tvorbu, spravuje zámek v Kamenici nad Lipou. V roce 2008 muzeum získalo pobočku UPM – Muzeum textilu v České Skalici. Textilní muzeum v České Skalici je jediným českým muzeem specializovaným na historii textilní výroby.
Celý popis
Naposledy změněno: 29. 7. 2016

Ubytování a restaurace v okolí