Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Kultura
Uměleckoprůmyslové museum Praha je od ledna 2015 v rekonstrukci, všem milovníkům užitého umění se znovu otevře v polovině listopadu 2017. Sbírky Uměleckoprůmyslového muzea jsouzatím k vidění v Obecním domě.
Muzeum je uzavřeno od ledna 2015, znovu se návštěvníkům otevře 15. listopadu 2017. Aktuálně je otevřena také nová expozice kubismu v Domě U Černé Matky Boží.
Po otevření muzea bude poprvé kompletně zpřístupněna odpočinková zahrada třetí výstavní patro (doposud nepřístupné) se stane součástí výstavních prostor. V nově zbudované hale v parteru muzea s přístupem přes zahradu ze Široké ulice, a to nejenom pro návštěvníky omezené v pohybu, ale pro všechny, se otevírá rozšířený muzejní obchod firmy Modernista. Nyní nabízí velký výběr odborných knih a časopisů o designu, užitém umění, repliky originálů předmětů zastoupených ve sbírkách UPM, soudobý český design, originální autorskou módu a doplňky a drobné upomínkové předměty. Pro veřejnost je otevřena restaurace a kavárna Času dost s pestrým, moderním jídelním lístkem. Pokračovat budou oblíbené programy muzejní edukace, která má nyní k dispozici též modernizovaný a rozšířený prostor pro práci zejména s dětmi. Ve víkendových aktivitách chce spolupracovat i kavárna.

Po rekonstrukci obnovuje svoji činnost také Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea Praze, která je největší českou veřejnou odbornou knihovnou specializovanou na volné a užité umění, architekturu a design. Fondy knihovny jsou budovány od roku 1887, kdy se knihovna poprvé otevřela veřejnosti. Ve studovně byl zachován původní mobiliář Josefa Schulze a také barokní knihovní skříně z piaristického kláštera v Benešově, zabudované sem při stavbě muzea v letech 1897 až 1900. Knihovna bude otevřena od úterý do soboty.
 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Věří ve spojení užitku s kvalitou a krásou, chce být inspirací, poučením i zážitkem.

Ve stálé expozici Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a v dalších specializovaných expozicích je umístěna asi pětina sbírek, jejichž celkový počet zahrnuje více než 250 000 položek. Sbírky obsahují sklo, porcelán a keramiku, užitou grafiku a fotografii, nábytek, práce ze dřeva, kovů a různých materiálů, šperky, hodiny a hodinky, textil, módu i hračky. Součástí Uměleckoprůmyslového musea v Praze je veřejná specializovaná knihovna na literaturu o výtvarném umění a příbuzných oborech. Knihovní fond čítá více než 170 000 svazků.

Dvoupodlažní stavba ve stylu italské renesance z konce 19. století byla navržena architektem Josefem Schulzem, autorem návrhu rekonstrukce Národního divadla a spoluautorem Rudolfina. Zdobená fasáda z dílny Antonína Poppa a Bohuslava Schnircha znázorňuje reliéfy řemesel tkalcovství, košíkářství, vyšívání a krajkářství, zlatnictví a klenotnictví, platnéřství, zámečnictví, zvonařství, cínařství, brusičství, řezbářství, tisku, výroby a výzdoby knih, kamenictví, sklářství, hrnčířství, výroby porcelánu a nad přízemními okny můžete obdivovat znaky vybraných českých měst.
 

Stálé expozice muzea:

Příběhy materiálů - bohatý výběr exponátů ze všech sbírek muzea od pozdní antiky do současnosti
Příběh vlákna - expozice textilu a módy
Tisk a obraz - expozice užité grafiky a fotografie
Umění ohně - expozice skla a keramiky
Klenotnice - expozice kovů a jiných materiálů
Stroje času - expozice hodin a hodinek

Od roku 1995 UPM provozuje Galerii Josefa Sudka na Úvoze poblíž Pražského hradu, zaměřenou na fotografickou tvorbu, spravuje zámek v Kamenici nad Lipou. V roce 2008 muzeum získalo pobočku UPM – Muzeum textilu v České Skalici. Textilní muzeum v České Skalici je jediným českým muzeem specializovaným na historii textilní výroby.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2015 – III. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2015 – za stálou expozici „Český kubismus“
2011 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2011 – za publikaci „Pražské módní salony 1900–1948“
2010 – II. místo v kategorii Muzejní počin roku 2010 – za projekt „Muzea v zámku – zámek Kamenice nad Lipou“
2009 – II. místo v kategorii Muzejní počin roku 2009 – za projekt „Návraty paměti – Příběhy majetku obětí holocaustu“
2008 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2008 – za výstavu „Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848“
2008 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2008 – za publikaci „Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848“
Celý popis
Naposledy změněno: 20. 1. 2018

Ubytování a restaurace v okolí