Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Anežský klášter - středověké umění v Čechách a střední Evropě

Anežský klášter - středověké umění v Čechách a střední Evropě

Kultura
V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie v Praze.

Část expozice sleduje vývoj českého umění od deskových obrazů a sochařství poloviny 14. století (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony) přes "měkký" sloh Mistra Theodorika k obrazům Mistra Třeboňského oltáře a dílům krásného slohu.

Česká a moravská díla z 15. a počátku 16. století jsou v expozici konfrontována s tvorbou ostatních středoevropských oblastí, s nimiž Čechy v té době spojovaly těsné kulturní kontakty. Představují se zde díla např. Mistra IW, Lucase Cranacha st., Mistra žebráckého Oplakávání, Albrechta Altdorfera či Mistra IP.

Klášter sv. Anežky České založila přemyslovská princezna Anežka, sestra krále Václava I., zřejmě roku 1231 jako první klášter klarisek severně od Alp. Jde o první gotickou stavbu v Praze. Areál se původně skládal z většího kláštera klarisek a méně významného kláštera menších bratří, který později zanikl. Klášter byl ve své době významným duchovním centrem ovlivňujícím dějiny našeho národa, ale také přemyslovským pohřebištěm. Po smrti jeho zakladatelky však skončila doba rozkvětu a význam kláštera postupně upadal. Působily zde klarisky i dominikánský řád. Klášter byl v lednu 1782 zrušen. Poté se celý přeměnil na dílny, sklady a byty pro chudinu. Před demolicí ho zachránilo úsilí Jednoty pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky. Od roku 1963 byl rekonstruován pro potřeby Národní galerie.

Celý popis
Naposledy změněno: 25. 9. 2016
24.9.
25.9.
UMTrh

UMTrh

Praha 1, Praha
17.6.
31.12.
recykLES – příběhy lesních světů

recykLES – příběhy lesních světů

Praha 7, Praha

Ubytování a restaurace v okolí