Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Slezské zemské muzeum - nejstarší muzeum v Česku

Slezské zemské muzeum - nejstarší muzeum v Česku

Kultura
Slezské zemské muzeum je nejstarším veřejným muzeem v Česku. Jeho historie sahá až do roku 1814. Se svými 2 400 000 sbírkovými předměty je zároveň třetím největším muzeem v ČR. Muzeum neplní pouze funkci vědeckovýzkumnou a sbírkotvornou, ale nabízí svým návštěvníkům řadu výstav a kulturních akcí.
Sbírka Slezského zemského muzea: sbírka Slezského zemského muzea zahrnuje předměty z oblasti tuzemské i zahraniční fauny i flory především v oborech mineralogie, geologie, paleontologie, botanika, dendrologie, entomologie, zoologie. Kulturní a uměleckou část sbírky tvoří předměty z oboru historie, numismatika, muzeologie, archeologie, etnografie, dějiny umění včetně dějin hudby, literatury a divadla a dějiny vojenství.

Po rekonstrukci se návštěvníkům otevřela v hlavní Historické budově muzea nová expozice Slezsko, mapující přírodní i kulturněhistorická témata v současnosti nejmenší historické části České republiky – Slezska, která je rozdělena na čtyři části:
 
  • Příroda Slezska v nově zpřístupněných sklepních prostorech. Uvidíte zde mirenalogické expozice, exempláře mechorostů, lišejníků a hub v kombinaci s herbáři. V zoologické části expozice jsou zdůrazněny především druhy žijící ve Slezsku. Nechybí zde například preparát medvěda hnědého anebo model plesnivého rohlíku. 
 
  • Druhá část Křídla myšlenek v přízemí budovy navozuje atmosféru od konce 18. století do první světové války. Ke zhlédnutí je zde pracovna učence či přírodovědce, hudební salón nebo obrazárna. Cílem expozice je nejen představit osobnosti vědy, techniky a umění a jejich pozoruhodné životy, ale připomenout celé duchovní prostředí tehdejšího Rakouského Slezska.
 
  • Třetí a největší část Encyklopedie Slezska přibližuje návštěvníkům české Slezsko od pravěku po počátek 20. století. Návštěvníci by měli získat pocit, jako by listovali živou encyklopedií. Koncepce kriticky reaguje na předcházející expozice z let 1955 a 1981, které se snažily uplatněním vývojového a oborového principu "vědecky" postihnout fenomén slezského, případně i ostravského regionu.  
 
  • Závěrečný oddíl nazvaný Historie Slezska je věnován stručnému nástinu dějin celého historického Slezska, tedy nejen jeho české části. Výběr exponátů ilustruje například to, čím se v různých obdobích platilo, čím se lidé zdobili, jakými nástroji se bojovalo nebo pracovalo. Procházka po ochozu umožňuje návštěvníkovi pohled shora a rekapitulaci celé předchozí expoziční části – Encyklopedie Slezska.
 

Další pobočky Slezského zemského muzea

Muzeum nabízí veřejnosti šest expozičních budov a areálů: vedle Historické výstavní budovy jsou to Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, národní Památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče na Ostrožné ulici v Opavě, Areál československého opevnění v Hlučíně-Darkovičkách a srub Petra Bezruče v Ostravici.

Součástí Slezského zemského muzea je také vědecká knihovna se specializovanými fondy.
Celý popis
Naposledy změněno: 31. 5. 2016
1.4.
30.6.
Karel IV., král český, císař římský...

Karel IV., král český, císař římský...

Opava, Severní Morava a Slezsko
1.4.
30.11.
Vrchařská koruna Jesenicka

Vrchařská koruna Jesenicka

Opava, Severní Morava a Slezsko
10.6.
Slezská muzejní noc nejen v Opavě

Slezská muzejní noc nejen v Opavě

Opava, Severní Morava a Slezsko
3.6.
29.6.
Da Vinci Aeronautica v OC Silesia Opava

Da Vinci Aeronautica v OC Silesia Opava

Opava, Severní Morava a Slezsko
Zimní stadion města Opavy

Zimní stadion města Opavy

Opava, Severní Morava a Slezsko
Kurzy inline bruslení pro všechny

Kurzy inline bruslení pro všechny

Plzeň, Plzeňsko a Český les
Park na Ptačím vrchu v Opavě se sochami ptáků

Park na Ptačím vrchu v Opavě se sochami ptáků

Opava, Severní Morava a Slezsko

Ubytování a restaurace v okolí

Zámek ve Velkých Hošticích

Zámek ve Velkých Hošticích

Velké Hoštice, Severní Morava a Slezsko
Hostinec & Vitální svět Raduňka nedaleko Opavy

Hostinec & Vitální svět Raduňka nedaleko Opavy

Raduň, Severní Morava a Slezsko