Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Regionální muzeum v Kolíně - Dvořákovo muzeum pravěku

Regionální muzeum v Kolíně - Dvořákovo muzeum pravěku

Kultura
Dvořákovo muzeum pravěku prezentuje archeologické nálezy z nejstarších období dějin lidstva.

Ve Dvořákově muzeu pravěku probíhá dlouhodobá výstava "Cesta napříč časem a krajinou" prezentující nálezy ze záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína z let 2008-2010.

Výzkum realizoval  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a bylo při něm na ploše 40 ha prozkoumáno několik desítek sídlišť a pohřebišť z pravěku a raného středověku a čtyři neolitické rondely.

V průběhu výzkumu bylo z archeologických objektů vyzvednuto obrovské množství nálezů, z nichž část představujeme veřejnosti. Mezi nejzajímavější exponáty nepochybně patří bronzové, železné či stříbrné šperky z kostrových hrobů, bohatě zdobené keramické nádoby či zlomky unikátních zoomorfních a antropomorfních plastik. 

Výstava není členěna chronologicky,  ale spíše podle okruhu problémů. Část se zabývá nejznámějším výsledkem výzkumu – čtyřmi neolitickými rondely, část je věnována pohřbívání, bydlení, prostor mají také antropologické a osteologické nálezy.

Výstava končí 6. července 2014!

Od 12. září 2014 bude v těchto prostorách realizován výstavní cyklus Náprstkova muzea a Českého Egyptologického ústavu "Poklady starého Egypta".

Celý popis
Naposledy změněno: 23. 8. 2019

Ubytování a restaurace v okolí