Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Bolestné kameny - křížová cesta moderního člověka v krajině Píseckých hor

Bolestné kameny - křížová cesta moderního člověka v krajině Píseckých hor

Příroda
Cesta je obdobou křesťanské křížové cesty, má též čtrnáct zastavení. Pojmenovává největší bolesti moderního člověka a vede ho k naději. Cesta začíná v Píseckých horách "U Vodáka" (parkoviště) a končí na Vyhlídce píseckých lesníků.

Bolestné kameny jsou symbolem utrpení současného člověka a hledání naděje v boji s osudovými ranami. Duchovními rodiči projektu se stali zpěvačka Marta Kubišová a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík.

Osnovou záměru bylo čtrnáct nejpalčivějších bolestí dnešní doby: Nedostatek lásky – Výčitky svědomí – Vyloučení – Rozpad rodiny a vztahů – Ztráta důvěry a víry – Opuštěnost – Deprese – Násilí a nenávist – Závist – Rozchod partnerů – Zrada – Ztráta zaměstnání – Nemoc – Smrt blízkého; vše završil a spojil princip Naděje. Studenti shromažďovali na území celé republiky příběhy lidí z domovů důchodců, věznic, hospiců, dětských domovů a dalších veřejných institucí - čtrnácti vybraným příběhům pozitivně překonaných bolestí a patnáctému příběhu o naději v rámci tzv. nahrávací fáze projektu propůjčili své hlasy přední čeští herci. Byly zaznamenány na CD a budou zpřístupněny i prostřednictvím mobilní aplikace.

Hmatatelným dovršením neobvyklého záměru bylo vybudování tzv. křížové cesty moderního člověka, která našla své místo v krajině Píseckých hor. Vychází ze symboliky křesťanské křížové cesty a jejího poselství – čtrnáct bolestí – čtrnáct zastavení směřujících k vrcholu – zastavení naděje. Zásadním tématem počátečních úvah bylo hledání trasy celé cesty, jejíž konečnou podobu navrhl (písecký rodák) MVDr. Václav Holý. Trasa měří 1,5 km a stoupá z lokality U Vodáka malebným prostorem přírodního parku až k Vyhlídce píseckých lesníků pod vrchem Jarník (609 m.n.m.).

Výtvarným ztvárněním Cesty bolestných kamenů byla pověřena architektka Laura Jablonská – návrh od počátku tematicky pracoval s kamenem jako symbolem břemene a tíhy, stavěl na myšlence pohledově dominantních prvků, lidském měřítku a principu vertikality, která člověka přesahuje. Ve spolupráci se studenty byly v píseckém kamenolomu vybrány tvarově i barevně výjimečné kameny o váze 5 – 7t, které byly náročným způsobem svisle kotveny do terénu. Sjednocujícím výtvarným prvkem cesty se stal kruh jako symbol jednoty, absolutna, nekonečnosti a věčnosti. Princip je přítomen v každé z bolestí a vrcholí zastavením naděje. Na každém kameni je připevněna kovová obruč nesoucí název bolesti a čočku rubínového skla, symbolizujícího kapku krve. Za čtrnáctým zastavením cesta prudce stoupá členitým terénem k vrcholu – Vyhlídce píseckých lesníků. Přeneseně lze i zde hledat souvislost s obtížnou cestou za nadějí, ke které je třeba vyburcovat vůli a zbytky sil. Konec je tak i pomyslným začátkem.

Zastavení naděje je završením cesty ve faktickém i přeneseném smyslu slova. Svou podobou se z celku vymyká, motivem kruhu celek propojuje. Není již břemenem, je příslibem. Jedná se o kruhovou skulpturu o průměru 2,5 m vytvořenou z masivních kovových plátů uspořádaných ve čtyřech segmentech, jejichž rozhraní vykresluje v ploše motiv kříže. Její střed je prolomen diskem z matného skla, jímž prochází světlo a který tmavou plochu kovu "rozsvěcuje", jako naděje blízká na dotek. Povrch kovových plátů nese stopy po více než tisíci vystřílených projektilech – symbolicky jsou tak připomenuty jizvy, které po přestálém zápase zůstávají otištěny v paměti.

Celý popis
Naposledy změněno: 20. 7. 2017
12.5.
10.9.
Minigolf - zahraj si mini, Tygře

Minigolf - zahraj si mini, Tygře

Písek, Jižní Čechy
1.5.
30.9.
Otevřené brány píseckých kostelů 2017

Otevřené brány píseckých kostelů 2017

Písek, Jižní Čechy
7.7.
30.8.
Písecké kulturní léto 2017

Písecké kulturní léto 2017

Písek, Jižní Čechy
14.2.
31.12.
Kreativní Laboratoř barev v písecké Sladovně

Kreativní Laboratoř barev v písecké Sladovně

Písek, Jižní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí