Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > NZM Valtice - Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

NZM Valtice - Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

Kultura
V muzeu jsou umístěny stálé expozice historického vývoje zelinářství, ovocnářství a vinařství v českých zemích (mj. sbírka historických vinařských lisů), parafinových modelů ovoce a zeleniny, malé zahradní arboretum. Muzeum čeká v letech 2017 - 2019 rozsáhlá proměna.
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí se nachází na valtickém náměstí. Budova vznikla ve II. polovině 17. století, kdy se při stavbě kostela dotvářelo i valtické podzámčí. Tento komplex budov na valtickém náměstí, v nichž se muzeum nachází, sloužil zámecké hospodářské správě lichtenštejnských statků. Koncem 19. století byly budovy do značné míry přestavěny a vzhled domů na náměstí byl architektonicky sjednocen do současného vzhledu. V 50. letech minulého století zde sídlila Státní rolnická škola, koncem 70. let však byla budova uzavřena a začala chátrat. Když v r. 1988 objekt získalo Národní zemědělské muzeum, byl již značně zdevastovaný a musel být od základů nákladně zrestaurován.

Tři nové expozice, modernizace celého areálu muzea, které je ve Valticích přímo na náměstí, zlepšení podmínek pro uchovávání a prezentaci sbírkových fondů, to vše pokryje investice za 58 milionů korun. Díky tomu vzniknou ve valtické pobočce nejen tři nové expozice, ale návštěvníky po rekonstrukci přivítá i zmodernizovaný areál muzea. Nedílnou součástí bude i investice do stavebních úprav včetně rekonstrukce zázemí, vybudování výtahu pro návštěvníky a také digitalizace sbírkových předmětů i zlepšení podmínek pro jejich uchovávání v depozitářích, které jsou dnes částečně v havarijním stavu. Projekt by měl být ukončen v červnu 2019.

Stálé expozice:
  • Vývoj zelinářství - ukazuje ve zkratce vývoj tohoto oboru od středověku až po moderní velkovýrobu. Návštěvník se může seznámit se starým nářadím na obdělávání půdy i s předměty používanými při pěstování speciálních druhů zelenin (např. chřestu).
  • Vývoj ovocnářství - je převážně zaměřena na zpracování ovoce. Dominuje unikátní drtič ovoce sestávající z dřevěného žlabu a kamenného kola a domácí pálenice kořalky. Zaujme i velká líska na sušení švestek, jakožto půvab nepostrádající dřevěný lis.
  • Vývoj vinařství ,historické vinařské lisy - historické dřevěné vinařské lisy a Vinný sklep představují nejrozsáhlejší expozici NZM Valtice. Vývoj vinařství nastiňuje namáhavou ruční práci, původně spojenou s vinařstvím, až po moderní výkonné technologie. Historické dřevěné vinařské lisy jsou ukázkou řeme¬slné zručnosti a také uměleckých artefaktů. Vinný sklep představuje produkci významných vinařských podniků jižní Moravy a nabízí návštěvníkům krátké posezení u dubových stolů.
  • Ptáci Lednicko-valtického přírodního komplexu - expozice je zaměřena především na krajinu Lednicko – valtického areálu a seznamuje s jednotlivými biotopy a zástupci ptačí říše.

Sadovnická úprava muzejního nádvoří poskytuje, hlavně v letních dnech, možnost odpočinku a osvěžení. Na volné ploše dvora je tradičně pořádána sezónní výstava letniček a balkónových květin, které lákají svou barevnou i tvarovou pestrostí.

NZM Valtice nabízí, po předchozí dohodě (objednávce), pro skupiny (min. 8 osob) i mimosezónní prohlídky, možnost rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů a pronájem prostor pro kulturní a společenské akce. Pro mateřské i základní školy muzeum připravuje lektorské programy, skupinám zájemců nabízí prohlídky s průvodcem.
Celý popis
Naposledy změněno: 19. 9. 2017

Ubytování a restaurace v okolí