Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Historický kolotoč na pražské Letné

Historický kolotoč na pražské Letné

Památky
Na hraně Letenských sadů před Národním technickým muzeem stojí nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě zhotovený roku 1892. V roce 2004 tuto památku v kritickém stavu zakoupilo NTM, které thdy provedlo nejnutnější záchranné práce. V současné době probíhá jeho kompletní rekonstrukce.
Kolotoč nechal postavit Josef Nebeský před více než sto lety. Nejprve stál v letech 1892 - 1894 na Královských Vinohradech. Vzhledem k velikosti koní kolotoč sloužil k pobavení dětí i dospělých. V roce 1894 byl Josefem Nebeským přenesen na Letnou, kde se nachází dosud.

Kolotoč dosud tvoří původní novorenesanční dřevěný pavilon s půdorysem pravidelného dvanáctiúhelníku o rozpětí 12 metrů, trámovou konstrukcí s prkennými výplněmi, jehlanovou střechou s dvanácti valbami zakončenou lucernou ve výši 7,7 metru. Střecha byla původně kryta plechem a v úžlabích se nacházely chrliče. Zátěž střechy je přenášena především na obvodové stěny, aby nebyl přetěžován čep hřídele kolotoče. Obvodové stěny jsou na podezdívkách vysoké 4,5 metru, na styčných hranách je tvoří trojice dřevěných sloupků, z nichž krajní nesou půlkruhové oblouky nad vstupy. Nad těmito oblouky se nacházejí vlysy s vyřezávanými ornamenty. Po přesunu kolotoče na Letnou bylo všech 12 oblouků ještě doplněno železnými vysouvacími roletami.

Kolotoč obsahuje vycpaniny 19 koní různých velikostí potažené pravou koňskou kůží bez spojů, plněné slámou, se skleněnýma očima. Původní sedla a uzdění se dochovala u čtyř koní: Poly, Flora, Blesk a Šemík. Čtyři lavice byly pravděpodobně ve 30. letech 20. století nahrazeny čtyřmi autíčky, z nichž dvě jsou dřevěná a dvě plechová. Sloup středové točny je vyzdoben původními třemi rytíři v brnění z papírmaše natřenými stříbřenkou.
 

Záchrana kolotoče

Národní technické muzeum získalo kolotoč do svých sbírek v roce 2004 v kritickém stavu, který vyžadoval urychlený zásah, neboť hrozilo, že tato unikátní technická památka bude nenávratně zničena. Na rekonstrukci atrakcí v podobě koní a autíček, včetně obnovy historického interiéru, v tuto chvíli chybí finance. Na záchranu kolotoče může však přispět každý, komu jeho osud není lhostejný,a to na transparentní účet veřejné sbírky č.: 1079304750207/0100.

Kolotoč tak i díky vaší finanční podpoře projde rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž cílem není pouze jeho památková obnova a zakonzervování, ale i jeho otevření a plné zprovoznění pro veřejnost. Všem, kteří si kolotoč pamatují v provozu, ale i všem novým zájemcům, se tak naskytne unikátní možnost využít historické technické atrakce opět k zábavě a odpočinku.
Celý popis
Naposledy změněno: 24. 2. 2017

Ubytování a restaurace v okolí