Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Expozice Muzea jihovýchodní Moravy na zámku ve Zlíně

Expozice Muzea jihovýchodní Moravy na zámku ve Zlíně

Kultura
Hlavním sídlem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je místní zámek, kde si prohlédnete stálé expozice, ale i krátkodobé výstavy.

Ustavení krajského muzea po předchozích neúspěších vyvrcholilo v roce 1953. Vzniklo muzeum, které zastřešilo dosavadní sbírkotvornou činnost městského muzea a firmy Baťa. S průběhem času muzeum střídalo své názvy, až do současného, který existuje od roku 1990.

Stálé expozice Zámku Zlín:

  • Pamětní síň Františka Bartoše (1837 – 1906) - seznamuje návštěvníka s nejvýznamnějšími událostmi života národopisce, folkloristy, jazykovědce a pedagoga jeho publikacemi, ohlasem a oceněním jeho díla. Doplněna je částí zařízení Bartošovy pracovny z jeho rodného domku v Mladcové. V Muzeu jihovýchodní Moravy existuje také Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše.
  • S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly - v roce 1995 věnovali cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund svůj rozsáhlý archiv a sbírky zlínskému muzeu, 30. listopadu 1996 byla otevřena ve zlínském zámku expozice. V ní jsou vedle osobních dokladů a údajů i některé součásti výstroje, ukázky ze sbírky cizokrajných mincí a poštovních známek. Unikátní fotografie doplňuje kolekce předmětů získaných při zajímavých setkání a událostech.
  • Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti - expozice představuje zlínské filmové studio v celém širokém spektru tvorby, které se věnovalo za více než 60 let své existence. Neomezuje se pouze na oblast animovaného filmu a jeho stěžejní tvůrce Hermínu Týrlovou a Karla Zemana. Postihuje zlínský ateliér od jeho počátků jako reklamního ateliéru firmy Baťa až po jeho úlohu jedinečného centra dětského filmu u nás.

Z historie zámku
Existence tvrze v místech dnešního zámku je doložena zápisem v deskách zemských z roku 1571. Dějiny zámku jsou spojeny s dějinami Zlína, jako střediska zlínského panství. Majiteli panství byli na téměř sto let Tetourové, dále pak Jan Kropáč z Nevědomí, Kryštof Cedlar Pačlavský a od roku 1622 užívali výnosu panství věřitelé Cedlarů. Až do poloviny 17. století byl zámek trvale obýván. V roce 1655 koupil panství Gabriel Serényi, který obvykle sídlil jinde. Podobně tomu bylo za Rotalů (1712 - 1763). Roku 1763 zdědila panství nejmladší dcera Jáchyma Adama Rotala, Marie Terezie, provdaná Khevenhüllerová. V letech 1804 až 1857 vlastnili panství Brettonové, od roku 1860 Hauptové. Město Zlín koupilo zámek 25. června 1929.

Celý popis
Naposledy změněno: 25. 7. 2016
1.4.
31.7.
Není tma jako tma

Není tma jako tma

Zlín, Východní Morava
25.6.
21.8.
Letní škola Feng Shui

Letní škola Feng Shui

Zlín, Východní Morava

Ubytování a restaurace v okolí