Muzeum Prostějovska v renesanční radnici v Prostějově

Kultura
V muzeu umístěném na hlavním náměstí v bývalé renesanční radnici si můžete prohlédnout stálé expozice Muzea Prostějovska a další výstavy. Naleznete zde sbírky historických hodin, geologie, národopisu a novou sbírku archeologie na území Prostějovska.
Počátky prostějovského muzejnictví jsou spojeny s činností místního spolku Průmyslové jednoty, založené v roce 1883. Jejím cílem bylo kromě oživení řemesel a živností také shromažďování předmětů pro první prostějovské muzeum, které bylo oficiálně otevřeno 14. srpna 1887. Koncem 60. a v 70. letech převzaly muzeum a archiv sbírky Krajinského muzea v Plumlově. V roce 1976 přešla do správy muzea sbírka obrazů Umělecké galerie města Prostějova, která existovala v zadním traktu nové prostějovské radnice v letech 1939–1941. V roce 1994 získalo muzeum dvě budovy bývalého židovské ghetta v ulici Uprkova a Hradební. Po rozsáhlé rekonstrukci zde byly pod názvem Špalíček zpřístupněny nové moderní výstavní prostory. Od 1. 1. 2003 je Muzeum Prostějovska v Prostějově příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.

V muzeu můžete nahlédnout do několika expozic:

Expozice historických hodin a hodinek ze sbírek Muzea Prostějovska prezentuje chronologickou kontinuitu vývoje uměleckého řemesla a mechanismů hodinářské techniky od 15. do počátku 20. století.

V roce stého výročí narození Jiřího Wolkera (29.3.1900 – 3.1.1924) zpřístupnilo Muzeum Prostějovska 5. října 2000 ve výstavním sále v budově na náměstí T. G. Masaryka č. 1 novou stálou expozici prostějovského básníka.

Stálá expozice „Geologie Prostějovska“ byla doplněna a inovována byla při reinstalaci v roce 2004. Expozice představuje nejlepší vzorky z muzejní geologické sbírky, ale také materiál z nových geologických výzkumů Prostějovska.

Expozice Národopis předvádí ukázky sběrů, které muzeum získalo od sbětarele Jana Zbořila – ženský a mužský hanácký kroj, rozličné typy hanáckých výšivek, vybavení hanácké světnice s nábytkem a keramikou.

Nová archeologická expozice Za tajemstvím střepu - pravěké dějiny Prostějovska, která byla otevřena v únoru 2013, představuje pravěké lokality na celém území Prostějovska od paleolitu až po dobu hradištní. Důraz je kladen především na zajímavé regionální fenomény.

 

Celý popis
2.4.
6.4.
Tulipománie na zámku Buchlovice

Tulipománie na zámku Buchlovice

Buchlovice, Východní Morava
2.4.
12.4.
Jaro na zámku Lysice

Jaro na zámku Lysice

Lysice, Jižní Morava
2.4.
Veselá trojka ve Šternberku

Veselá trojka ve Šternberku

Šternberk, Střední Morava a Jeseníky
2.4.
6.4.
Velikonoce na hradě Šternberk

Velikonoce na hradě Šternberk

Šternberk, Střední Morava a Jeseníky

Ubytování a restaurace v okolí