Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Dietrichsteinský palác v Brně

Dietrichsteinský palác v Brně

Kultura
Mimořádné exponáty dokumentující pravěk Moravy, Velkou Moravu, Moravu ve středověku, velká kolekce minerálů a nerostů, to vše najdete v jedné ze stálých expozic Moravského zemského muzea v Brně v Dietrichsteinském paláci na Zeleném trhu.
Stálé expozice:

  • Zaniklý život
Pouze v MZM si můžete prohlédnout zkamenělá vejce dinosaurů, jejich zuby a drápy.

  • Pravěk Moravy
Osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů, tj. v časovém úseku zhruba 800 000 let př. n. l. do poloviny 6. st. n. l.

  • Velká Morava
Klenotnice s nejznámějšími a nejkrásnějšími skvosty velkomoravského klenotnictví ze Starého Města u Uherského Hradiště, z Mikulčic a Břeclavi - Pohanska.

  • Morava ve středověku
Expozice prostorově navazuje na expozici Velká Morava, proto je její úvod věnován základní charakteristice změn, které nastaly zánikem Velkomoravské říše.

  • Svět nerostů
Bohatství nerostné přírody Moravy a Slezska.
 
  • Památník prof. Karla Absolona
Památník přibližuje život a dílo Karla Absolona (1877-1960), významného archeologa, geografa a speleologa, dlouholetého pracovníka Moravského zemského muzea a profesora Karlovy univerzity v Praze. Hlavní část památníku tvoří jeho rekonstruovaná pracovna.


Z historie paláce

Dietrichsteinský palác nechal postavit v letech 1614-1618 olomoucký biskup kardinál František Dietrichstein. Reprezentativní budova hostila za českého povstání roku 1620 „Zimního krále“ Friedricha Falckého a roku 1748 císařovnu Marii Terezii. V říjnu 1805 v Dietrichsteinském paláci pobýval ruský vojevůdce M. I. Kutuzov, jak o tom informuje pamětní deska. Přestavbu paláce z doby před rokem 1748 připomíná vstupní portál a vestibul. Adaptace paláce pro potřeby justičních úřadů se datuje rokem 1837.
Celý popis
Naposledy změněno: 15. 10. 2018
1.1.
10.11.
Trhy na Zelňáku 2018

Trhy na Zelňáku 2018

Brno, Jižní Morava
13.10.
25.10.
Podzimní komentované procházky Brnem

Podzimní komentované procházky Brnem

Brno, Jižní Morava
4.9.
31.10.
Výstava fotografií National Geographic v Brně

Výstava fotografií National Geographic v Brně

Brno, Jižní Morava

Ubytování a restaurace v okolí