Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Barokní areál v Sepekově - poutní místo s téměř tisíciletou tradicí

Barokní areál v Sepekově - poutní místo s téměř tisíciletou tradicí

Památky
Sepekovský kostel je významným jihočeským poutním místem. V barokním chrámu obklopeném ambity s kaplemi je uctíván pozdně gotický deskový obraz Panny Marie Sepekovské z přelomu 15. a 16. století.
Strahovský opat Marian Hermann rozhodl o postavení celého sakrálního areálu. Roku 1730 byl položen základní kámen chrámu, jehož architektonický návrh nese stopy K. I. Dientzenhofera. Již roku 1733 byl kostel dokončen. 26. září byl do něho přenesen Milostný obraz Panny Marie Sepekovské. Druhý den nato byl pak kostel za přítomnosti světícího biskupa Jana Rudolfa, hraběte Šporka vysvěcen ku cti Jména Panny Marie.

Sepekovský chrám byl obehnán ambitem se čtyřmi kaplemi. Celá práce byla dokončena roku 1767. V roce 1769 byla vystavena zvláštní zakládací listina opatem Františkem Dallerem a strahovským konventem. Kaple jsou zasvěceny sv. Linhartovi, sv. Augustinovi, sv. Norbertovi a sv. Janu Nepomuckému.

Jednolodní kostel je zaklenut kopulí s lucernou. K lodi kostela přiléhá pravoúhlý presbytář se sakristií a souměrně v ose je vysunuta chrámová předsíň s věží. Ve výklencích věže je umístěna socha Immaculaty – Panny Marie, sv. Jakuba a sv. Vavřince. Vnitřní freskovou výzdobu vytvořil P. Siard Nosecký. Interiér kostela je kompletně dochován v barokním stylu. Některé jeho části pocházejí z benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském Hradě a kostela sv. Benedikta na Starém Městě pražském.

Z historie
Od 13. století je Sepekov připomínán jako majetek rodu Vítkovců. Nešťastný osud českých zemí po smrti Přemysla Otakara II. sdílelo i rychle se rozvíjející městečko. Za účast na odboji proti králi Václavu II. byl Sepekov majitelům jako náhrada škody odebrán a vrácen teprve v roce 1307, ale již do rukou jiné větve Vítkovců, Rožmberků. Na počátku 14. století je zde postaven farní kostel sv. Mikuláše, ale městečko se vzpamatovává jen pomalu. Po krátké době rozkvětu přicházejí husitské války. Nedaleko je zničeno centrum rožmberského panství v celé této oblasti: dvojhrad Příběnice – Příběničky a vzniká husitský Tábor. Díky tomuto vývoji nevýhodnému pro Rožmberky ztrácejí o lokality daleko od jejich hlavních držav postupně zájem. Sepekov je využíván jako majetková zástava za neplacené dluhy. Ale již v osmdesátých letech 15. století končí rožmberská vláda definitivně, Sepekov a okolí získávají Šternberkové se sídlem na Bechyni. Ale již v roce 1530 kupují Sepekov Švamberkové, kteří jej připojují ke svému milevskému panství. Od nich kupují jeho část i se Sepekovem v roce 1581 Hodějovští z Hodějova. Za jejich účast na stavovském povstání proti Habsburkům jim pak byl majetek zkonfiskován. Milevské panství se Sepekovem přechází v rámci restitucí církevního majetku (1622) do správy Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Součástí strahovského majetku je Sepekov až do zrušení poddanství v roce 1848.
Celý popis
Naposledy změněno: 16. 3. 2018
1.1.
30.6.
Výstava Hravé peklo v Bernarticích

Výstava Hravé peklo v Bernarticích

Bernartice, Jižní Čechy
27.4.
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela

Milevsko, Jižní Čechy
1.3.
1.1.
Filmová zbrojnice

Filmová zbrojnice

Tábor, Jižní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Stadion a Sporthotel v Milevsku

Hotel Stadion a Sporthotel v Milevsku

Milevsko, Jižní Čechy
Penzion Stodola Milevsko

Penzion Stodola Milevsko

Milevsko, Jižní Čechy
Apartmány Lhota u Bechyně

Apartmány Lhota u Bechyně

Bechyně, Jižní Čechy