Úvod > Aktivity & akce > Akce > Archeologický výzkum farního kostela sv. Martina v Krnově

Archeologický výzkum farního kostela sv. Martina v Krnově

Kdy 15. květen 2014 16:00 - 18:00 Výstavy
Komentované prohlídka se bude konat ve čtvrtek dne 15.5.2014 v 16. 00 hodin. Sraz účastníků je před průčelím kostela.

Záchranný archeologický výzkum v kostele sv. Martina v Krnově byl vyvolán stavební akcí „Zpřístupnění věže a regenerace kostela sv. Martina v Krnově“. Odkryté stavební konstrukce v exteriéru kostela spolu s výběrem nálezů přiblíží veřejnosti archeologové Národního památkového ústavu v Ostravě ve spolupráci s Římskokatolickou farností Krnov v rámci komentované prohlídky, která se bude konat ve čtvrtek dne 15.5.2014 v 16. 00 hodin. Sraz účastníků je před průčelím kostela.

V souvislosti s výkopy pro dešťovou kanalizaci, vsakovací jímky a odvětrávací kanálky byly v interiéru a exteriéru kostela realizovány archeologickým pracovištěm Národního památkového ústavu v Ostravě archeologické sondy, dokumentována byla rovněž omítek zbavená zdiva v interiéru kostela. Zjištění učiněná prostřednictvím archeologického výzkumu a paralelního stavebně historického průzkumu umožňují základní vhled do doposud velmi málo objasněné problematiky stavebních počátků, podoby a následného vývoje této významné sakrální památky.

Současný stavebně historický průzkum ukázal, že nejstarší stavební jádro kostela představuje obvodové zdivo presbytáře a trojlodí, které lze časově zařadit do 1. poloviny 14. století. Středověkou podobu a vybavení kostela dokládá řada odhalených architektonických článků, jakou jsou ostění oken a portálů, druhotně použité fragmenty klenebních žeber a také odkládací nika v závěru presbytáře.

Naproti tomu prozatím nebyly doloženy pozůstatky staršího předchůdce tohoto kostela zmíněného k roku 1281. Jistou indicii ovšem může představovat ojedinělý fragment kamenného článku pozdně románského charakteru. Archeologický výzkum dále prokázal někdejší existenci několika bočních kaplí a dalších dodatečných přístavků (předsíň, schodiště) při jižní i severní obvodové zdi kostela, jež plnily svoji funkci v průběhu 15. - 18. století. Součástí těchto kaplí byly rovněž zděné pohřební krypty a hrobky, mimo to byly kosterní pozůstatky archeologickým výzkumem zachyceny v ploše někdejšího hřbitova západně, severně i jižně od kostela a rovněž v interiéru presbytáře kostela.

Po požáru v roce 1779 byl kostel pozdně barokně přestavěn, přičemž došlo k demolici většiny bočních kaplí (vyjma jediné). Vzhledem ke skutečnosti, že se v bezprostředním okolí farního kostela v souvislosti s vybudováním nového hřbitova na předměstí již nadále nepohřbívalo, dochovaly se podpovrchové pozůstatky demolovaných bočních kaplí a dalších přístavků ve velmi dobrém stavu, jen minimálně porušeném mladšími zásahy (vápenné jámy související se stavebními úpravami přelomu 18. a 19. století až 19. století, recentní výkopy pro inženýrské sítě). Mezi získanými nálezy poutá pozornost konvolut mincí z 14. – 19. století, soubor barokních devocionálií a také zlomky několika renesančních či raně barokních náhrobků.

Celý popis
Naposledy změněno: 13. 5. 2014
26.11.
23.12.
Vánoční trhy Opava

Vánoční trhy Opava

Opava, Severní Morava a Slezsko
1.1.
30.6.
Unikátní exponáty slona indického ve Slezském zemském muzeu

Unikátní exponáty slona indického ve Slezském zemském muzeu

Opava, Severní Morava a Slezsko
1.4.
31.12.
Ochutnejte Jeseníky

Ochutnejte Jeseníky

Ostružná, Střední Morava a Jeseníky
20.3.
7.1.
Česko-slovenská výstava - Slezsko a Ostravsko 1918-1938

Česko-slovenská výstava - Slezsko a Ostravsko 1918-1938

Opava, Severní Morava a Slezsko
Novorenesanční krnovská radnice

Novorenesanční krnovská radnice

Krnov, Severní Morava a Slezsko
Rozhledna na Ježníku - Krnov

Rozhledna na Ježníku - Krnov

Krnov, Severní Morava a Slezsko
Rozhledna na Cvilíně - Krnov

Rozhledna na Cvilíně - Krnov

Krnov, Severní Morava a Slezsko
Nízký Jeseník

Nízký Jeseník

Krnov, Severní Morava a Slezsko

Ubytování a restaurace v okolí

Muzeum vidlí v Lichnově

Muzeum vidlí v Lichnově

Lichnov, Severní Morava a Slezsko
Relax centrum v Albrechticích

Relax centrum v Albrechticích

Město Albrechtice, Severní Morava a Slezsko
Zámek Slezské Rudoltice - slezské Versailles

Zámek Slezské Rudoltice - slezské Versailles

Slezské Rudoltice, Severní Morava a Slezsko
Penzion Mysliveček

Penzion Mysliveček

Široká Niva, Severní Morava a Slezsko