Úvod > Aktivity & akce > Akce > Výstava Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300

Výstava Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300

Kdy 7. listopad 2014 10:00 - 15. březen 2015 20:00 Výstavy
Nejvýznamnější mezinárodní výstavní projekt roku 2014 pod názvem „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300“ Národní galerie v Praze. Výstava je do 15. března 2015.

Výstavní projekt Národní galerie v Praze připravuje společně s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Centrem medievistických studií Akademie věd ČR, Národní knihovnou ČR a Národním muzeem. Na odborné přípravě projektu se podílí řada českých i zahraničních institucí a specialistů.

Výstavu Národní galerie v Praze ve Valdštejnské jízdárně doplní expozice v Galerii Klementinum, pod patronátem Národní knihovny ČR, která představí dosud nikdy neprezentované rukopisy 10. a 11. století. Další expozice se připravují v benediktinském opatství a na Pražském hradě. Nedílnou součástí projektu bude i rozsáhlý vědecký katalog a řada doprovodných kulturních, edukačních a lektorských programů.

V Praze tak budou vedle českých exponátů poprvé k vidění špičková díla z ostatních středoevropských zemí (Švýcarsko, Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko), prezentující vysokou duchovní a uměleckou hodnotu benediktinského řádu ve střední Evropě v době ranného a vrcholného středověku.   
 

250 exponátů 

Na výstavě bude shromážděno více než 250 exponátů architektonických, sochařských, dále památek knižní malby a především zlatnictví a ostatního uměleckého řemesla, které budou zapůjčeny z významných sbírkových a církevních institucí. Kurátory výstavy jsou prof. Vít Vlnas a dr. Jan Klípa z Národní galerie v Praze. Na přípravě výstavy a doprovodných publikací odborně spolupracuje dalších patnáct specialistů.

Návštěvník výstavy se bude moci v co nejširší míře seznámit s duchovní a materiální kulturou raně a vrcholně středověkých benediktinských klášterů. Zvláště budou představeny důležité osobnosti benediktinského řádu ve střední Evropě a jednotlivá jeho klíčová centra.

Expozice bude členěna tak, aby svojí strukturou evokovala ideální uspořádání benediktinského kláštera, které známe ze slavného plánu, dochovaného ve švýcarském St. Gallen. Výstava provede návštěvníka benediktinským chrámem s mnišským chórem a kryptou, dále pak křížovou chodbou, prelaturou i kapitulní síní. Seznámí jej i s privátními a technickými částmi kláštera, jako jsou refektář, dormitář či infirmarium. 

Výběr zapůjčených uměleckých děl zohlední i dějiny pronikání benediktinského řádu na území střední Evropy od generace zakladatelů přes rozvoj důležitých benediktinských center až po dobu přelomu 13. a 14. století, kdy benediktini ustupují z dominantní pozice mezi nově vznikajícími řády. Třetí linie, kterou výstavní koncepce sleduje, se pak týká prezentace bohatství románského umění. 
 

Vystavená díla 

K nejcennějším vystaveným dílům bude patřit Vyšehradský kodex, nejslavnější iluminovaný rukopis románské doby na českém území, jehož originál zpřístupní Národní knihovna veřejnosti v moderní době vůbec poprvé. K vidění bude též s kodexem spojená skupina rukopisů, které byly na počátku 11. století iluminovány pravděpodobně ve skriptoriu břevnovských benediktinů. Zcela unikátní soubor představují artefakty spojené s prvním klášterem benediktinek v českých zemích u sv. Jiří na Pražském hradě, který je zároveň vůbec nejstarším klášterem v Čechách.

Prezentovány budou památky kamenosochařské (tympanon s trůnící madonou), zlatnické (relikviářová paže sv. Jiří, relikviářová herma sv. Ludmily, berla svatojiřské abatyše) a zejména památky knižní malby - v první řadě slavný Pasionál abatyše Kunhuty, soubor pěti duchovních textů z počátku vzniklý z popudu Kunhuty Přemyslovny, z první čtvrtiny 14. století. Ze zahraničních zápůjček pak bude vůbec poprvé v Praze k vidění ostatkový kříž uherské královny Adelheidy, který darovala kolem roku 1080 klášteru sv. Blažeje v Bavorsku a dnes je uložen v klášteře sv. Pavla v Lavanttalu. Ze stejného kláštera budou zapůjčeny dvě unikátní bohatě vyšívané románské kasule, řadu cenných exponátů zapůjčí klášter sv. Petra v Salcburku. Velmi cenným exponátem je ostatkový kříž z kláštera ve Zwiefalten, který bude v expozici představen v blízkosti obdobného kříže z nelahozeveských lobkowiczkých sbírek.
 

Doprovodné akce 

Výsledky práce ohledně výstavy budou představeny v podobě doprovodných publikací. Vedle velké odborné monografie, na jejímž vzniku se podílí i řada zahraničních kolegů, jde především o vědecký katalog výstavy. Publikace budou připraveny k datu zahájení výstavy. Výstavu ve Valdštejnské jízdárně doplní expozice v Galerii Klementinum v Národní knihovně ČR, která představí produkci břevnovského skriptoria na přelomu 10. a 11. století na unikátním a dosud společně nikdy neprezentovaném souboru rukopisů z okruhu Korunovačního evangelistáře Vratislava II. zvaný Vyšehradský kodex. Národní muzeum při této příležitosti připravuje výstavu Fabrica et Funeralia, která představí v Lapidáriu Národního muzea uměleckou produkci benediktinských dílen. Prezentovány budou šperky, kovové výrobky, náhrobní kameny, vzácná sochařská díla i architektonická plastika.

Celý popis
Naposledy změněno: 11. 3. 2015

Ubytování a restaurace v okolí