Úvod > Aktivity & akce > Akce > Vlastivědné vycházky lednovou Prahou

Vlastivědné vycházky lednovou Prahou

Kdy 1. leden 2016 - 31. leden 2016 Společenské akce
Pražská informační služba připravila na leden vlastivědné vycházky po pražských památkách a zajímavých místech.
1. 1. / pá VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města.
 
2. 1. / so DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY.  Vydejte se s námi poznávat slavná i méně známá pražská znamení. Ukážeme si strahovského jezevčíka a zastavíme se u malostranských domů, k nimž se váží legendy a životní osudy významných českých osobností.

2. 1. / so KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému a osobně položil základní kámen kostela. Jeho dnešní podoba je však především dílem pozdějších stavitelů.

2. 1./ so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v ruském jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob.

3. 1. / ne POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU A NEJSTARŠÍ PŘEMYSLOVCI. Na vycházce si budeme povídat o nejstarších dějinách Pražského hradu a připomeneme si jeho státní i náboženskou funkci.
 
6. 1. / st ROHANSKÝ PALÁC. Komentovaná prohlídka vybraných sálů pražského sídla rodu Rohanů, ve kterém dnes sídlí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 
7. 1. / čt CLAM-GALLASŮV PALÁC. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších pražských barokních paláců, který byl vybudován pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase.
 
9. 1. / so ZA ELIŠKOU PŘEMYSLOVNOU DO DOMU U KAMENNÉHO ZVONU. Akce pro děti z cyklu „Děti, poznejte Prahu!!!“. Více informací naleznete na konci programu nebo na www.prazskevychazky.cz

9. 1. /so STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla.

9. 1. /so PROFESORSKÉ DOMY V DEJVICÍCH. Československo na samém prahu své existence poskytlo nový domov mnoha emigrantům z revolučního Ruska. Tito emigranti se v rámci integrace do české společnosti začali sdružovat do stavebních a bytových družstev.

9. 1. /so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob.
 
10. 1.  / ne JAN KOTĚRA A JEHO NÁSLEDOVNÍCI. Vydejme se po stopách projektů Jana Kotěry i děl jeho blízkých žáků a spolupracovníků v centru Prahy.

10. 1. / ne STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit.

14. 1. / čt Klášter Na Slovanech neboli v Emauzích. Celková prohlídka zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů.
 
15. 1. / pá ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Komentovaná prohlídka s lektorkou NG.

16. 1. / so KRTEK A POHÁDKOVÝ SVĚT. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

16. 1./ so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30, v 10:00 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem.

16. 1./so VILA LANNA. Komentovaná prohlídka novorenesanční budovy nás seznámí nejen se stavbou samotnou, ale také s rodinou významného podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny.

16. 1./so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob.
 
17. 1. / ne KRTEK A POHÁDKOVÝ SVĚT. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

17. 1./ ne ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH. Vedle Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých barokních bastionů byly před první světovou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se u kubistické dvojvily podle projektu J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R. Stockara, E. Králíčka a dalších.
 
20. 1. / st BÍLKOVA VILA. „Život jako pole plné zralých klasů, skýtajících výživu bratří na každý den“ – to měl vyjadřovat dům, který si sochař František Bílek navrhl jako obytný objekt i jako ateliér. Vstupte s námi do mimořádného domu a objevte hlubokou symboliku práce Františka Bílka.

21. 1. /čt STRAKOVA AKADEMIE A SIDONIE NÁDHERNÁ. Vycházka je zaměřena na prohlídku Strakovy akademie a její historii, kde mezi studenty žili i bratři Sidonie Nádherné, Johann a Karel. Druhá polovina vycházky bude věnována  životnímu osudu baronesy Sidonie Nádherné a společnosti na zámku ve Vrchotových Janovicích.
 
23. 1. / so SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA V DETAILECH. Prohlédneme si interiér katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Povíme si, která část katedrály byla postavena Matyášem z Arrasu a kterou část katedrály postavil Petr.

23. 1./ so BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETOHRÁDKU. Projdeme se jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna, Josefa Zascheho a dalších známých architektů.

23. 1./ so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob.
 
24. 1. / ne DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. Na vycházce poznáme nejen významná domovní znamení na Starém Městě, ale neopomeneme zmínit také zajímavé historické souvislosti, spjaté s vybranými objekty, které na naší cestě mineme.

24. 1./ ne PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA (nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme.
 
26. 1. / út Z PERŠTÝNA NA BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ. Na vycházce si budeme povídat o tom, kde byl Odborový dům a jaké funkce plnil, kdo byl JUDr. Podlipný a proč bychom si ho měli pamatovat nebo kde bývaly Benátky a kde Jeruzalém.

27. 1. / st ODKAZ KARLA IV. - PŘEDNÁŠKA. Osobnost českého krále a císaře Svaté říše římské, Karla IV. je připomínána především v souvislosti s jeho politickými a diplomatickými úspěchy. Centrem jeho vlády však byla Praha. Jak se změnila metropole českého království za doby Karlova života.
 
28. 1. / čt SMÍCHOV V PROMĚNÁCH ČASU. Pojďte si s námi připomenout tuto významnou pražskou čtvrť a zavzpomínat na smíchovské zahrady, staré továrny i fresku „zlatého anděla“.

30. 1. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

30. 1. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem.

30. 1./ so PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ II.: Z KŘIŽOVNICKÉHO NÁMĚSTÍ NA VÝTOŇ. Vycházka nás povede po nestarším pražském nábřeží, původně  Staroměstském, dnes Smetanově, které patří k turisticky nejatraktivnějším kvůli svým nádherným pohledům na Pražský hrad a Karlův most.

30. 1./ so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob.
 
31. 1. / ne PALÁC ŽOFÍN. Komentovaná prohlídka novorenesanční budovy na Slovanském ostrově, postavené v letech 1836-37, která se v 19. století stala jedním z pražských center společenského dění.

31. 1./ne VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu.
 
 
Celý popis
Naposledy změněno: 16. 12. 2015

Ubytování a restaurace v okolí