Úvod > Aktivity & akce > Akce > Fotosoutěž Proměny Zlína

Fotosoutěž Proměny Zlína

Kdy 1. říjen 2014 - 30. září 2015 Výstavy
Fotografická soutěž s kategoriemi Jaro, Léto, Podzim a Zima potrvá až do září 2015.

Oddělení cestovního ruchu a informací Magistrátu města Zlína vyhlásilo fotosoutěž
PROMĚNY ZLÍNA, která bude probíhat v období od 1. října 2014 do 30. září 2015.

- soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích – Jaro, Léto, Podzim, Zima
- zúčastnit se mohou amatérští i profesionální fotografové
- jeden soutěžící může poskytnout maximálně 3 fotografie ke každému ročnímu období
- fotografie musí být dodány v digitální podobě v tiskovém rozlišení min. 300 dpi,
rozměr A4 (210x297 mm)
- z fotografií musí být zřejmé, že byly pořízeny ve Zlíně
- k fotografii musí být přiřazen popisek zobrazeného místa

- k fotografiím musí být doložen vyplněný a podepsaný kupón, který je k dispozici
v Městském informačním a turistickém středisku na radnici a na www.zlin.eu
do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které nebudou plně splňovat stanovené
podmínky soutěže
- Fotografie je možné doručit osobně na Městské informační a turistické středisko nebo zaslat na adresu Magistrát města Zlína, odd. cestovního ruchu a informací, nám. Míru 12, 761 40, popř. na e-mail: is@zlin.eu
- Uzávěrka soutěže je 30. září 2015 ve 12 hodin

- V říjnu 2015 bude přihlášené fotografie posuzovat odborná porota,
která vybere čtyři vítězné fotografie (z každé kategorie jednu). Výherci obdrží hodnotný věcný dar.
- Vybrané fotografie z fotosoutěže budou použity pro propagaci města Zlína.

Celý popis
Naposledy změněno: 11. 11. 2015
1.1.
31.12.
Orbis Pictus Play Zlín

Orbis Pictus Play Zlín

Zlín, Východní Morava
23.4.
3.5.
Literární jaro ve Zlíně

Literární jaro ve Zlíně

Zlín, Východní Morava

Ubytování a restaurace v okolí