Úvod > Aktivity & akce > Akce > Fotosoutěž Proměny Zlína

Fotosoutěž Proměny Zlína

Kdy 1. říjen 2014 - 30. září 2015 Výstavy
Fotografická soutěž s kategoriemi Jaro, Léto, Podzim a Zima potrvá až do září 2015.

Oddělení cestovního ruchu a informací Magistrátu města Zlína vyhlásilo fotosoutěž
PROMĚNY ZLÍNA, která bude probíhat v období od 1. října 2014 do 30. září 2015.

- soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích – Jaro, Léto, Podzim, Zima
- zúčastnit se mohou amatérští i profesionální fotografové
- jeden soutěžící může poskytnout maximálně 3 fotografie ke každému ročnímu období
- fotografie musí být dodány v digitální podobě v tiskovém rozlišení min. 300 dpi,
rozměr A4 (210x297 mm)
- z fotografií musí být zřejmé, že byly pořízeny ve Zlíně
- k fotografii musí být přiřazen popisek zobrazeného místa

- k fotografiím musí být doložen vyplněný a podepsaný kupón, který je k dispozici
v Městském informačním a turistickém středisku na radnici a na www.zlin.eu
do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které nebudou plně splňovat stanovené
podmínky soutěže
- Fotografie je možné doručit osobně na Městské informační a turistické středisko nebo zaslat na adresu Magistrát města Zlína, odd. cestovního ruchu a informací, nám. Míru 12, 761 40, popř. na e-mail: is@zlin.eu
- Uzávěrka soutěže je 30. září 2015 ve 12 hodin

- V říjnu 2015 bude přihlášené fotografie posuzovat odborná porota,
která vybere čtyři vítězné fotografie (z každé kategorie jednu). Výherci obdrží hodnotný věcný dar.
- Vybrané fotografie z fotosoutěže budou použity pro propagaci města Zlína.

Celý popis
Naposledy změněno: 11. 11. 2015
1.1.
31.12.
Orbis Pictus Play Zlín

Orbis Pictus Play Zlín

Zlín, Východní Morava
7.9.
3.11.
Výstava Františka Chmelaře

Výstava Františka Chmelaře

Zlín, Východní Morava
13.7.
1.10.
Zlínské nevěsty

Zlínské nevěsty

Zlín, Východní Morava

Ubytování a restaurace v okolí